Kirjoitukseni Salon Seudun Sanomissa 4.7.2010

Lapset ovat yhteisiä, mutta kuka maksaa viulut?

Keväämmällä uutisoitiin siitä, miten nuorten aikuisten, ja erityisesti naisten pahoinvointi ja eläköityminen on yllättäen räjähtänyt pommin lailla.. Ei mikään ihme sinänsä, kun ajattelee miten nuoret naiset kärvistelevät työelämän ja perheen perustamisen ristivedossa.

Synnytysiässä olevien naisten työmarkkina-asema on heikko pitkälti siksi, että nykyisen lainsäädännön mukaan lasten hankkimisen aiheuttamat kustannukset jäävät lähes kokonaan naisvaltaisten alojen työnantajien maksettaviksi. Vaikka isillä on jo useiden vuosien ajan ollut mahdollisuus jäädä vanhempainvapaalle, on se toteutunut kuitenkin varsin huonosti. Päävastuu lapsista jää yhä edelleen äidille. Vanhempainvapaalle jäävä työntekijä on taloudellinen riski työnantajalle. Tästä syystä naisten on usein vaikea sijoittua työmarkkinoille, ja tarjolla on usein vain pätkätöitä. Tällä on vaikutusta myös naisten palkkojen kehitykseen. Yhä edelleen useimmiten juuri äiti jää vanhempainvapaalle, sekä kotiin hoitamaan sairasta lasta. Tämä ei ole yhteiskunnallisesti ajatellen järkevää senkään vuoksi, että siten naisten nykyinen korkea koulutustaso jää usein hyödyntämättä työmarkkinoilla.

Nykyinen järjestelmä on epäreilu erityisesti naisvaltaisten alojen työnantajia kohtaan. Ongelmallisin tilanne on pienten ja keskisuurten yritysten näkökulmasta.  Monien laskelmien mukaan vanhemmuuden kustannukset yhtä lasta kohden ovat työnantajalle noin kymmenentuhatta euroa, jopa yli. Vaikutus yrittäjän liikevaihtoon on suhteessa sitä suurempi, mitä vähemmän hänellä on työntekijöitä. Tämä vaikuttaa myös nuorten naisten työllistymiseen. Asialla on vaikutusta pienten, esimerkiksi hoiva- ja palveluyritysten kasvulle ja perustamiselle, johon nykyään ollaan kuitenkin kannustamassa. Tähän Suomella ei tulevaisuudessa ole varaa, sillä tulemme tarvitsemaan jokaisen yrityksen ja työpaikan. Suomi tarvitsee myös lisää lapsia.

Edellinen hallitus asetti työryhmän selvittelemään asiaa.  Kiviniemen hallitusohjelmassa on yhdeksi tärkeimmäksi painopistealueeksi nostettu nimenomaan työllisyysasiat. Nyt onkin ehdottoman tärkeää huolehtia siitä, että asiaan löydetään hyvä ratkaisu. Vanhemmuuden kustannukset tulee jakaa nykyistä oikeudenmukaisemmin eri osapuolten kesken. Olisiko viisasta lisätä tässä kohtaa myös yhteiskunnan vastuuta ja rahoitusta?  Kyse ei ole ainoastaan tasa-arvosta, vaan laajemmin työllisyydestä sekä yritysten ja työnantajien tasapuolisesta kohtelusta. Työnantajalla on oltava mahdollisuus palkata osaavin työntekijä riippumatta siitä onko hän mies vai nainen.

 Ulla Huittinen, Salo

kaupunginvaltuutettu.

Paluu edelliselle sivulle