Kirjoitukseni Salon Seudun Sanomissa 20. 3. 2010

Nuoret tekevät tulevaisuuden

Viime aikoina on keskustelua käyty työssä jaksamisesta, työurien pidentämisestä ja työelämän laadun parantamisesta. Nämä ovat todella tärkeitä ja ajankohtaisia asioita. Päähuomio on kohdistunut voimakkaasti työuran loppupäässä oleviin, kun on pohdittu miten saataisiin suuret ikäluokat pysymään pidempään työssä.  Toimenpiteet ja suunnitelmat nostattavat vastarintaa, sillä jo saavutettuihin etuihin ei saisi koskea.

Vähemmälle huomiolle julkisessa keskustelussa on jäänyt väestönosa, joka on vasta työuransa alussa, eikä noita etuja tule koskaan edes saavuttamaan nykyisessä laajuudessa. Nuorisotyöttömyys on jatkanut räjähdysmäistä kasvuaan. Monilla nuorilla on vaikeuksia sopeutua työelämän asettamiin vaatimuksiin. Useilla vaikeudet ovat alkaneet jo kotona ja koulussa, ja ovat siksi pudonneet koulutusyhteiskunnan rattailta. On puhuttu jopa 40 000 kadotetusta nuoresta, ja taantuman takia koulutuspaikkaa ja työtä vailla olevien nuorten määrä uhkaa vain jatkaa kasvuaan. Esimerkiksi Salossa oli vuoden 2009 lopussa jo yli 400 nuorta työtöntä. Myös työharjoittelupaikat ovat usein kiven alla, mikä vaikeuttaa opiskelua. Tuleva kesä tullee olemaan kesätyöpaikkojen saannin kannalta nuorille todella vaikea.

Suomi on kovaa vauhtia vanhenemassa, ja huoltosuhde muuttumassa koko ajan huonompaan suuntaan. Tulevaisuudessa olemme yhä riippuvaisempia nykyisestä nuorisostamme. Jokaista heistä tullaan tarvitsemaan olemassa olevia töiden tekemiseen ja myös luomaan uutta elinkeinoelämää. Siinä on heille tulevaisuudessa suuri haaste ja vastuu. Laman aikana on kannustettu työttömiksi jääneitä kouluttautumaan, jotta työllistyminen kävisi jatkossa helpommin. Samalla pitäisi pystyä luomaan nuorisolle mahdollisuuksia päästä paremmin kiinni työelämään. Tarvitaan konkreettisia toimia, joilla luodaan heille oikeita työpaikkoja ja niihin soveltuvaa koulutusta. On sanottu, että nuorelle valmistumisen jälkeen työttömäksi jääminen on paljon kohtalokkaampaa kuin yksi kesä ilman kesätöitä. Työhön pitäisi päästä heti kiinni ilman viivettä.

Tekeillä olevassa Varsinais-Suomen maakuntaohjelmassa linjataan tavoitteeksi nuorisotyöttömyyden puolittaminen vuoteen 2014 mennessä. Tavoite on haasteellinen. Amattikoulutusta on pyrittävä suuntaamaan konkreettisempaan, yhä paremmin työelämän vaaatimuksia vastaavaan suuntaan. Koulutuksen keskeyttämisiin tulisi reagoida nykyistä nopeammin ja tiukemmin. Tarvitaan myös entistä parempaa yhteistyötä julkisen tahon sekä yrityssektorin välillä. Miettiä voisi ehkä sitäkin, pitäisikö tätä yhteistyötä selkeämmin linjata myös esimerkiksi parhaallaan valmistelussa olevassa Salon kaupungin elinkeinopoliittisesssa ohjelmassa, sillä elinkeinoelämä tulee jatkossa tarvitsemaan jokaista näistä nuorista. Heistä on pidettävä kiinni, ja samalla potkittava eteenpäin, sillä nuoret ovat tulevaisuuden tekijöitä.

Ulla Huittinen

kaupunginvaltuutettu (kesk)

Paluu edelliselle sivulle