Kirjoitukseni Keskusta Salossa - lehdessä lokakuu/2010

Työ luo hyvinvointia

Ihminen tarvitsee mielekästä toimintaa. Työn, levon ja vapaa-ajan tasapaino tuo hyvinvointia elämään. Työn tekemisen on oltava kannattavampaa kuin joutenolon, ja siitä on saatava riittävä toimeentulo. Toimeentulon lisäksi työ luo turvaa, osallisuutta ja tarpeellisuuden tunnetta.

Keskeisiä teemoja nykyisessä yhteiskunnallisessa tilanteessa ovatkin juuri työllisyys ja työn tekeminen, sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta. Aihe on juuri nyt hyvinkin ajankohtainen meillä täällä Salossa ja koko Varsinais-Suomessa. Vain riittävällä työllisyydellä ja talouden kasvulla turvaamme hyvinvointiyhteiskunnan palvelut myös jatkossa.

Muistettava on, että työn tekeminen ei yksinään takaa ihmiselle onnea tai hyvinvointia. Arvokkaaseen elämään kuuluu myös muita elementtejä. Tutkimusten mukaan ihmiset kokevat onnellisuuteen vaikuttavan hyvät perhe- ja ihmissuhteet. Elämässä on oltava useampia tukijalkoja, kuten työ, perhe, ihmissuhteet ja harrastukset. Yhden tukijalan pettäessä toiset auttavat pysymään elämän syrjässä kiinni. Työttömyyden kohdatessa tilanne on helpompi kestää jos perheasiat ovat kunnossa, ja päinvastoin.

Työn ja perheen yhteensovittaminen on haasteellista. Pitkäjänteisellä perhepolitiikalla on tässä tärkeä roolinsa. Keskeisiä ovat joustavat päivähoitoratkaisut sekä työelämän lainsäädännön kehittäminen niin, että se ottaa vanhemmuuden paremmin huomioon. Vanhemmuuden kustannusten reilumpi jakaminen vaatii asennemuutosta koko yhteiskunnassa.. Joustavammasta ja perheiden tarpeet paremmin huomioivasta työaikamallista tulisi myös keskustella.

Vastuu lasten kasvattamisesta pitää olla perheillä, mutta vanhempia on tuettava hoito- ja kasvatustyössään työ- ja perhe-elämän ristivedossa erityisesti silloin, kun lähiverkostot puuttuvat ja perheessä on sairautta tai muu kriisitilanne.. On myös muistettava, että lasten kokema tuen ja hoivan tarve ei lopu pikkulapsivaiheeseen.

Nuorten naisten kokema ruuhkavuosien paine työelämän ja perheen perustamisen ristivedossa on synnyttämässä uudenlaista eläkepommia. Meillä ei todellakaan ole varaa menettää näitä tulevaisuuden työn tekijöitä.. Nuorten sekä nuorten aikuisten näkökulmia on kuunneltava mietittäessä konkreettisia keinoja tilanteen korjaamiseksi. Elinkeinoelämää ja työnantajia tarvitaan myös mukaan tähän työhön.

Työelämä on muuttunut. Tulevaisuuden työuraan mahtuu useita työsuhteita, lastenhoitoa tai omien vanhempien hoitoa, koulutusta ja yrittäjyyttä, valitettavan usein myös työttömyyttä.. Työnantajan etu on työssään viihtyvä, hyvinvoiva työntekijä. Siihen kannattaa satsata. Työ on ihmistä varten, hyvän elämän mahdollistamiseksi.