Omaishoidon tuki riittävälle tasolle

Salon kaupungilla on olemassa strateginen linjaus, jonka mukaan vanhusten tulisi asua omissa kodeissaan mahdollisimman pitkään. Tämä onkin välttämätöntä, koska laitospaikkojen määrää ollaan vähentämässä. Omaishoito tulee olemaan tulevaisuudessa entistäkin tärkeämpi osa maamme terveydenhuoltoa ja sen tulee saada sille kuuluva arvostus ja tuki. Sosiaali- ja terveyslautakunnan budjettikäsittelyssä omaishoidon tukeen ensi vuodelle varattu määräraha jäi auttamatta liian matalalle tasolle. Jo tänä vuonna tuo raha loppui kesken vuoden, ja nyt ensi vuoden talousarvioon varattuun määrärahaan ei lisäystä ole esitetty. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että vuonna 2011 rahat loppuvat vielä aikaisemmin kuin kuluvana vuonna.  Kyseessä oleva summa ei ole suuren suuri, kun ottaa huomioon omaishoidon edut; inhimillisyyden ja myös edullisuuden muihin hoitomuotoihin verrattuna.  Lautakunnassa en kuitenkaan saanut muilta luottamushenkilöiltä tukea rahasumman lisäämiseksi tarvittavalle tasolle.

Riittämätön rahamäärä tulee näkymään käytännössä siten, että kaikki omaishoidon tukea tarvitsevat eivät tule ensi vuonna olemaan lainkaan tuen piirissä.  Maksuluokkia tullaan tarkistamaan siten, että alimman maksuluokan omaishoitajat saattavat jäädä kokonaan tuen ulkopuolelle. Alimman maksuluokan omaishoidettavista monet ovat dementoituneita vanhuksia, joilla toiminnallinen taso on melko hyvä, mutta joita ei voi hetkeksikään jättää ilman valvontaa. On totta, että omaishoitajalle tärkeää on saada tukitoimenpiteitä ja hyvin toimivat vapaapäivät jaksamisen tueksi. Useasti on kuitenkin niin, että puolisoaan kotona hoitava on itsekin ikääntynyt ihminen eikä halua kotiinsa vieraita hoitajia. Lakisääteiset vapaapäivätkin jäävät usein myös käyttämättä, koska tilapäishoitojakson jälkeen kotihoito on entistä työläämpää.

Uskon, että omaishoidon riittävä tukeminen on kaupungille kuitenkin kokonaisedullisempi vaihtoehto. Omaishoito on inhimillistä ja kuntataloudellisesti mittavaa hoitotyötä, jolla osaltaan vältetään ja ehkäistään laitoshoitoon siirtymistä.  Se on ennaltaehkäisevää, inhimillistä sekä kustannustehokasta, ja tukee myös Salon kaupungin strategista tavoitetta, jonka mukaan vanhuksen on hyvä asua omassa kodissaan mahdollisimman pitkään. Siksi onkin tärkeää, että omaishoitoa tuetaan jatkossakin suunnitelmien mukaisesti, ja budjettiin tehdään riittävä varaus ensi vuodeksi omaishoidon tuen määrärahoihin.

Mielestäni on syytä muistaa, että omaishoitajat ovat kultaakin kalliimpia omaisilleen ja yhteiskunnalle, josta suuri kiitos heille!

 

Ulla  Huittinen, kesk.