Tehokkuutta on etsittävä riskejä minimoiden

Viime viikon maanantaina kaupunginhallituksessa hyväksytty talousarvioesitys on hyvin optimistinen.  Sillä on toteutumisen mahdollisuudet, mikäli kaikki menee oikein hyvin. Minkäänlaisia ikäviä yllätyksiä se ei kuitenkaan kestä. Sopeuttamistoimia on määrätietoisesti jatkettava. Jatkuvasti käytössä olevat toimet, kuten vaikeutettu rekrytointi, saattavat valitettavasti aiheuttaa ei-toivottuja vaikutuksia palvelutuotantoon.  Tästä esimerkkinä voi mainita viime viikolla lehdessäkin (SSS 30.10) uutisoidun nuorisotilojen tilanteen. Tällaisia vaikutuksia on pyrittävä kaikin tavoin välttämään järjestelemällä tehtäviä uudelleen.

Kaupungin budjetissa erikoissairaanhoidon osuutta pidetään usein ennakoimattomana ja sattumanvaraisena menoeränä, johon ei pystytä vaikuttamaan.  Sitä se osittain onkin. Se ei kuitenkaan ole mikään välttämätön paha, vaan tärkeä osa julkista palvelutuotantoamme, joka on vuorovaikutuksessa kaupungin oman toiminnan kanssa.  Esimerkiksi se, tulemmeko saamaan poikkeusluvan Salon synnytyksille on asia, joka tulee vaikuttamaan myös kaupungin budjettiin. Mielestäni nyt jokaisen, jolla on kanavia ministeriön suuntaan, tulisikin pyrkiä vaikuttamaan siihen, että päivystysasetuksen tuomia lisävelvoitteita ei synnytyksille Saloon pidä vaatia ainakaan niin kauan kun asianmukaisia korvaavia tiloja ei ole olemassa.

Viime tiistaina käsittelimme sairaanhoitopiirin hallituksessa budjettia valtuustolle esitettäväksi. Saimme todeta, että kuluvana vuonna henkilöstötuottavuus on parantunut sairaanhoitopiirissä 2,5 prosenttia. Tämän suotuisan kehityksen johdosta päätimme jo lokakuun hallituksessa, että kunnilta perittäviä suoritteiden hintoja alennetaan kuluvan vuoden osalta.

Sairaanhoitopiirin organisaation uudistaminen sekä Tyksin ja aluesairaaloiden toiminnan yhdistäminen on ollut monille luottamushenkilöille vaikea pala purtavaksi, myös minulle. On vaikea vielä ennakoida, miten se tulee eri alueilla käytännön toiminnoissa näkymään.  Pelkona on resurssien liiallinen keskittyminen Turkuun ja aluesairaaloiden toiminnan supistuminen.  Parhaimmillaan uudistus kuitenkin toteutuessaan voi tuoda päällekkäisyyyksien poistumisen myötä saatavaa hyötyä sekä palveluja käyttävän asiakkaan, että maksajan eli kunnan näkökulmasta.  Tuottavuutta on parannettu myös muun muassa uuden työvuorojärjestelmän käyttöönotolla ja työvoiman liikkuvuuden lisäämisellä sekä parantamalla leikkaussalien käyttöastetta ja yhdenmukaistamalla työtapoja. Toiminnan voimakkaasta kasvamisesta huolimatta on sairaanhoitopiirissä pystytty hillitsemään kulujen kasvua. Jos tällainen tehostaminen onnistuu siellä, uskon että myös kaupunkitasolla voi tehokkuutta löytyä toimintatapoja muuttamalla. 

Sairaanhoitopiirin suotuisa menokehitys uhkaa nyt vesittyä, sillä  Potilasvakuutuskeskus on lokakuun lopulla antanut arvion potilasvakuutuksen vastuuvelan merkittävästä korotuksesta. Arvaamattomia, ulkoa päin tulevia uhkia ja vaatimuksia on siis myös sairaanhoitopiireillä.  Potilasvahingoista koituva korvausvastuu uhkaa nousta yllättäen useilla kymmenillä miljoonilla euroilla. Toteutuessaan siitä koituu arvion perusteella 16,4 miljoonan euron kustannus Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirille kuluvalle tilikaudelle. Jos uhka toteutuu, tulee se vaikuttamaan myös Salon maksuosuuteen erittäin rajusti.

Kun toimintaympäristö muuttuu koko ajan, on päätöksenteko jatkuvaa tasapainoilua kaikilla tasoilla.  Uudistumista ja rakenteiden kehittämistä tarvitaan välttämättä tässä taloudellisessa tilanteessa., mutta toiminnalle aiheutuvat uhat ja haitat on pystyttävä minimoimaan. Tuleen ei kuitenkaan voi jäädä makaamaan.