580a2.jpg Tavoitteitani ja ajatuksiani

Työllisyys ja yrittäminen, suomalainen työ ja kotimainen ruoka

Tässä tilanteessa kuin nyt olemme, työllisyys ja yrittäjyys ovat ykkösasioita. Jotta pystymme tarjoamaan jatkossakin tarvittavat palvelut, on työn tekemisen edellytykset taattava kaikilla alueilla.

Varsinais-Suomella menee nyt hyvin. Myös Salon seutua tulee markkinoida aktiivisesti yrittäjille kotipaikaksi. Meidän on otettava osamme tuosta kasvusta. Osaamiskeskittymän rakentaminen laajassa yhteistyössä eri tahojen kanssa on tulevan kauden ykköstavoitteita!

Salon seutu on myös loistava paikka asua. Yhteydet pääkaupunkiseudulle moottoritien varrella ovat loistavat, ja hintataso reilusti alhaisempi kuin Helsingin suunnalla.

Haluan olla tavallisen ihmisen asialla. Ihmisten on voitava elää mielekästä elämään omassa ympäristössään riippumatta iästä tai asuinpaikasta. Alueemme palveluita on puolustettava niin että ne ovat toimivia vielä maakuntauudistuksen toteutumisen jälkeenkin.

Kolmen eri ikäisen nuoren äitinä minulla on pitkäaikainen kokemus tavallisen perheen arjesta, sen iloista ja ongelmista. Myös mielenterveystyössä saamani pitkän työkokemuksen vuoksi uskon olevani arjen asiantuntija.

Lasten ja nuorten sekä kotien asiat yleensä ovat lähellä sydäntäni. Yhteiskunta ei voi eikä sen pidä elää perheiden tai yksittäisten asukkaidensa puolesta, mutta sen on luotava edellytyksiä sille, että ihmiset voivat elää hyvää elämää.

Vanhemmuutta on tuettava, ja työn ja perhe-elämän yhteensovittamista on helpotettava. Tarvitaan pitkäjänteistä perhepolitiikkaa.

Lähipalvelut on turvattava. Tärkeimmät peruspalvelut on jatkossakin läheltä. Näitä ovat terveydenhoito, peruskoulutus, päivähoito sekä liikunta- ja kirjastopalvelut. Erityispalveluita on syytä keskittää, jotta pystytään takaamaan riittävä osaaminen ja laatu.

Ennaltaehkäisevä työ lasten ja perheiden parissa, oppilashuollon palvelut. Lasten ja nuorten ongelmiin on puututtava riittävän varhain. Talouden on oltava kunnossa, mutta markkinoita ei voi pyörittää ihmisten hyvinvoinnin kustannuksella. Siinä on hastetta!

Vanhusväestön palveluita on oltava riittävästi ja niiden on vastattava nykyisiä suosituksia. Ikääntyneiden kotona asumista on tuettava riittävillä tukipalveluilla niin pitkään kuin mahdollista. Huomiota on kiinnitettävä erityisesti siihen, että oikeanlaiset palvelut kohtaavat oikeat asiakkaat.

Omaishoitoon on oltava riittävästi resursseja. On oltava paikkoja johon omaisensa voi turvallisesti viedä omien vapaapäiviensä ajaksi. Tämä koskee sekä ikääntyneiden että vammaisten omaishoitajia. Nykyisellään tämä ei riittävän hyvin kaikin paikoin toteudu, ja omaishoitajat uupuvat. Omaishoito on inhimillinen vaihtoehto, ja siksi siihen on satsattava.

Ennaltaehkäisevä työ sekä terveyden edistäminen. Painopistettä on pyrittävä yhä enemmän kaikilla sektoreilla siirtämään sairauden hoidosta terveydenhoitoon ja varhaisempaan puuttumiseen. Se tuo myös taloudellista hyvää pitkässä juoksussa. Ihmisten tulisi ottaa myös vastuuta omasta hyvinvoinnistaan.

Alueiden tasapaino, asumista ja yrittämistä eri puolilla maata myös tulevaisuudessa. Koko Suomen voimavarat käyttöön.

Yhteiskuntaa tulee kehittää kokonaisuutena ilman vastakkainasettelua, unohtamatta sen paremmin keskustaajamien kehittämistä kuin pienempiä lähitaajamiakaan.

Kaavoituksessa ja maankäytössä sekä liikenneyhteyksien kehittämisessä on otettava huomioon ihmisten erilaisuus. Toiset haluavat asua kaupunkin keskustoissa, toiset viihtyvät paremmin maaseudun rauhassa. Tulevaisuudessa on huolehdittava siitä että tontteja on tarjolla erilaisiin ja yksilöllisiin tarpeisiin. Sekä asuminen että yrittäminen on oltava mahdollista jatkossakin eri puolilla maata. Yritystoimintaa ei saa hankaloittaa turhalla byrokratialla ja paperien pyörittämisellä, vaan on keskityttävä olennaiseen.