Terveisiä kaupunginhallituksesta!

Perjantai 31.3.2017 klo 10:49 - - Ulla

Kirjoitukseni Salon Keskustan vaalilehdessä 28.3

Olen neljä vuotta toiminut kaupunginhallituksen varapuheenjohtajana ja Keskustan hallitusryhmän puheenjohtajana. Lähdimme haastavasta tilanteesta tilinpäätöksen ollessa n. 40 milj. miinuksella. Takana oli iso kuntaliitos, ja meneillään Suomen suurin rakennemuutos. Salo on ollut pitkään äkillisen rakennemuutoksen aluetta, eikä tuo muutos ole aivan ohi vieläkään. Aika ajoin tulee uutisia uusista irtisanomisista. Alkukaudella kävimme läpi organisaatiota poistaaksemme kuntaliitoksesta jääneitä päällekkäisyyksiä. Teimme sopeuttamisohjelmia, ja jouduimme jopa lomautuksiin. On hyvä todeta, että tiukka kulukuri on tuonut tulosta. Viime vuoden tilinpäätös oli jopa 6 milj. ylijäämäinen.

Palvelut ovat edelleen hyvällä tasolla. Erityisesti meille Keskustan ryhmässä on ollut tärkeää, että palvelut säilyvät eri puolilla kaupunkia. Siitä kirjauksesta olemme halunneet pitää kiinni.  Ongelmana tällä hetkellä on liikenneyhteyksien puute, joka haittaa palveluiden äärelle pääsyä. Tämä on tiedostettu, ja korjausliikettä ollaan tekemässä.

Ryhmässämme on ollut rakentava ilmapiiri. Olemme tehneet hyvää yhteistyötä eri ryhmien kanssa niin oikealla kuin vasemmalla. Yhteistyötä ja entistä ennakoivampaa otetta asioihin on rakennettu nyt neljän vuoden ajan myös johtavien viranhaltijoiden kanssa luomalla uudenlaisia toimintamalleja. Tämä on sujuvoittanut päätöksentekoa, ja säästää sitä kautta aikaa ja rahaa. On Salon parhaaksi ja siksi välttämätöntä, että yhteistyö päättäjien ja viranhaltijoiden välillä on luottamuksellista, ja tavoitteet yhteisiä.

Painopistettä on viimein päästy siirtämään yhä enemmän kaupungin kehittämiseen ja elinvoimaan. Uutisia seuratessa voi todeta, että luottamus Saloon on palautumassa ja käänne parempaan on tosiasia. Osaamiskeskittymä on rakentumassa, ja monia muita hyviä hankkeita on meneillään. Yrittäjiä on rohkaistava työllistämään, ja uusia yrityksiä saatava sijoittumaan Saloon ketterällä päätöksenteolla. Tarvitsemme entistä monipuolisempaa elinkeinorakennetta, unohtamatta vireää maaseutuamme yrityksineen.

Ulla Huittinen, Kaupunginhallituksen 2. vpj

Kommentoi kirjoitusta.

Yhteistyöstä...

Maanantai 27.3.2017 klo 12:14 - -Ulla

Vesa Käiväräinen kirjoitti päivän lehdessä Salon poliittisesta ilmapiiristä. Kirjoitus oli faktoihin perustuvaa, ja näytti mielestäni juuri siltä kuin asiat ulospäin näyttävätkin.

Kun aikoinaan aloitin politiikassa, opasti eräs kokenut poliitikko minua, että runsas keskustelu valtuuston kokouksessa kertoo joko huonosta valmistelusta tai huonosta valmistautumisesta. Meillä on ryhmässämme tapana käydä keskustelut etukäteen keskenämme, ja joskus keskustelu on aika rapsakkaakin. Ryhmän puheenjohtaja on sitten se, joka sovitusti tuo kannat esiin varsinaisessa valtuuston kokouksessa. Toki jokaisella on halutessaan oikeus ja mahdollisuus käydä perustelemassa kantojaan, mutta harvemmin tuntuu jokaisella olevan tarvetta erikseen käydä todistamassa. Itse ainakin pidän kovasti siitä, että oma ryhmäni on asioihin keskittyvä ryhmä, eikä järjestä yleensä asioista mitään turhaa showta. 

Olen ollut valtuutettuna nyt kolmisenkymmentä vuotta, mutta koskaan ei ryhmässämme ole tehty ryhmäpäätöstä. Korrektia toki on, että kertoo oman kantansa ryhmäkokouksessa, jolloin on pohjaa neuvotteluille muiden kanssa ja päätöksenteko on ennakoitavampaa.

Kunnallisjärjestöllämme on avoimet kokoukset yleensä aina ennen valtuuston kokousta. Kokouksessa käsitellään valtuuston lista-asioita, ja silloin jokaisella rivijäsenelläkin on mahdollisuus tulla keskustelemaan valtuuston asioista. Toki nykyaikana kommentit ainakin allekirjoittaneelle tulevat useimmiten sähköisesti.

On tietysti katsojaystävällistä, että valtuuston kokouksessa käydään keskustelua. Melko usein se kuitenkin nykyään tuntuu olevan yksi tapa saada itseään esille ja nimeään lehteen. Niin, ja onhan siellä myös videointi, senkin vuoksi kannattaa käydä puheenvuoroja pitämässä!

Kommentoi kirjoitusta.

Lisää kirjoituksia