307a2.jpg

TEEMOJANI

- Aktiivista elinkeinopolitiikkaa tulee jatkaa edelleen, ja siten turvata työpaikkoja ja verotuloja.

- Salon hienot, monipuoliset asuinalueet tulee pitää vetovoimaisina, sekä vahvistaa etätyön ja monipaikkaisen asumisen mahdollisuuksia eri alueilla.

- Hyvä palvelutaso tulee turvata jatkossakin tarpeita vastaavasti ja kustannustehokkaasti. Tulot ja menot tulee saada paremmin toisiaan vastaaviksi. Emme saa syödä enempää kuin tienaame.

- Sote-uudistuksen jälkeisen Salon rakentaminen sekä kaupungin edunvalvonta tulevan hyvinvointialueen suuntaan tulee olemaan keskeinen osa työtä tulevalla vaalikaudella.Suhtaudun asioihin hyvin käytännönläheisesti. Olen pragmaattinen päätöksentekijä, jolla on jalat maassa ja katse tulevaisuudessa.

Edellytyksenä asioiden sujuvalle etenemiselle näen, että luottamushenkilöiden sekä virkamiesten keskinäinen roolijako tulee olla selvä. Päättäjien ei pidä puuttua valmisteluun.

Arvostan sitä, että sovitusta pidetään kiinni. Päätösten tulee perustua faktoihin, kaupungin etuun ja kokonaisuuksien tarkasteluun osaoptimoinnin sijaan. Tarvitsemme taloudellisesti kestäviä ratkaisuja, emmekä saa syödä enemmmän kuin tienaamme.

Politiikassa avainasioita ovat yhteistyökyky ja kyky tehdä kompromisseja. On tultava juttuun hyvin monenlaisten ihmisten kanssa, se auttaa asioiden eteenpäin viemisessä. Yhteisten asioiden hoitohan on kuitenkin hyvin pitkälle ryhmätyötä. Myös hämäläinen hitaus, vai sanoisinko pitkäjänteisyys, on ominaisuus joka helpottaa politiikassa toimimista. Asiathan eivät poliittisessa päätöksenteossa tunnetusti etene kovin nopeasti. Siinä suhteessa yhteiskunnallinen vaikuttaminen muistuttaa toista rakasta harrastustani, kestävyysjuoksua.