307a2.jpg

TEEMOJANI


Lähipalvelut ja hoitoketjut kuntoon

Usein tarvittavat palvelut, tulee olla helposti saavutettavissa koko maakunnan alueella. Joka kunnassa tulee olla terveysasema, ja laajemmissa liitoskunnissa useampia kattavasti siten, että etäisyydet eivät veny liian pitkiksi. Uudet toimintatavat, kuten liikkuvat palvelut sekä etäyhteydet tulee ottaa käyttöön palveluita täydentämään. Ihmisiä ei saa pallotella, vaan yhdellä yhteydenotolla, tulee saada ohjaus oikeaan paikkaan.
Hoitoketjut sujuviksi perusterveydenhoitoa vahvistamalla. Näin pystymme hallitsemaan myös kustannusten kasvua.

Yhteistyö ja kumppanuus kunniaan

Kunnille jää hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävät. Hyvinvointialueen tulee toimia hyvässä yhteistyössä kuntien kanssa turvatakseen paras mahdollinen lopputulos.
Palveluiden tuottamisessa yhteistyön yrityskentän sekä erilaisten yhdistysten kanssa tulee olla luonnollinen osa toimintaa. Se lisää myös asiakkaan valinnanvapautta. Kaikki osaaminen tulee koota yhteen ihmisten ja perheiden hyvinvoinnin turvaamiseksi.

Työhyvinvointiin panostaminen osaavan henkilöstön varmistamiseksi

Hyvän työkulttuurin rakentaminen uudella hyvinvointialueellamme tulee aloittaa heti alusta alkaen. Se on ainut keino turvata osaavan henkilöstön pysyminen hyvinvointialueella, josta tulee nyt iso työnantaja. Johtamiseen ja esimiestyön kehittämiseen tulee kiinnittää huomiota. Henkilöstölle tulee antaa mahdollisuus käyttää omaa osaamistaan parhaalla mahdollisella tavalla ja ottaa vastuuta omasta työstään.

Sote-uudistuksen jälkeisen Salon rakentaminen sekä kaupungin edunvalvonta tulevan hyvinvointialueen suuntaan tulee olemaan keskeinen osa työtä tulevalla vaalikaudella.Suhtaudun asioihin hyvin käytännönläheisesti. Olen pragmaattinen päätöksentekijä, jolla on jalat maassa ja katse tulevaisuudessa.

Edellytyksenä asioiden sujuvalle etenemiselle näen, että luottamushenkilöiden sekä virkamiesten keskinäinen roolijako tulee olla selvä. Päättäjien ei pidä puuttua valmisteluun.

Arvostan sitä, että sovitusta pidetään kiinni. Päätösten tulee perustua faktoihin, kaupungin etuun ja kokonaisuuksien tarkasteluun osaoptimoinnin sijaan. Tarvitsemme taloudellisesti kestäviä ratkaisuja, emmekä saa syödä enemmmän kuin tienaamme.

Politiikassa avainasioita ovat yhteistyökyky ja kyky tehdä kompromisseja. On tultava juttuun hyvin monenlaisten ihmisten kanssa, se auttaa asioiden eteenpäin viemisessä. Yhteisten asioiden hoitohan on kuitenkin hyvin pitkälle ryhmätyötä. Myös hämäläinen hitaus, vai sanoisinko pitkäjänteisyys, on ominaisuus joka helpottaa politiikassa toimimista. Asiathan eivät poliittisessa päätöksenteossa tunnetusti etene kovin nopeasti. Siinä suhteessa yhteiskunnallinen vaikuttaminen muistuttaa toista rakasta harrastustani, kestävyysjuoksua.