Maailma muuttuu, ja psykiatrinen hoito siinä mukana

Torstai 20.1.2022 klo 21:31 - - Ulla

Eilen (SSS 17.1) paikallislehden mielipidepalstalla oli Juhani Nummentalon juttu Halikon sairaalan historiasta. Itse olen nyt viime vuosina seurannut tilannetta myös eri näkökulmasta, ei työntekijänä vaan päättäjänä. 

Psykiatrinen sairaanhoito on vuosien saatossa tosiaan muuttunut paljon. Vuodeosastohoitoa pyritään kaiken aikaa vähentämään ja tuomaan apua lähelle ihmistä, sinne omaan toimintaympäristöön, jopa kotiin. Sama pätee oikeastaan kaikkeen terveydenhuoltoon. Näin pyritään välttämään turhia sairaalapäiviä ja jopa laitostumista, ja samalla pitämään yllä asiakkaan toimintakykyä.

 Eilisestä Nummentalon kirjoituksesta oli kuitenkin unohtunut oleellinen asia. Päivystysasetus, joka annettiin vuonna 2015, edellyttää että psykiatrisen sairaalan tulee sijaita päivystävän sairaalan välittömässä läheisyydessä. Psykiatrisilta potilailla tulee olla mahdollisuus monialaiseen arviointiin ja samoihin palveluihin kuin muillakin päivystyspotilailla. Valitettavaa on, että Halikon sairaalan sijainti ei täytä noita vaatimuksia. Erikoissairaanhoidon näkökulmasta tilat siellä eivät myöskään täytä nykyajan vaatimuksia yhteishuoneineen ja vessoineen. Ylläpitokustannukset ovat hyvin suuret, yli miljoona euroa vuodessa

Salon kaupunki ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri ovat yhteistyössä pohtineet tuon Halikon sairaala-alueen jatkokäyttöä, ja siellä onkin jo kaavoitus käynnissä.

 Samaan aikaan kun uusi psykiatrinen sairaala rakentuu, on suunnitelmissa kehittää ja lisätä maakunnan eri alueille, myös Saloon, monipuolisia ja nykyistä tehostetumpia avopalveluita.Näissä tulee ottaa vahvasti mukaan kumppaneiksi myös kolmas sektori. Salon erityishaasteena on Vilhonkadulla sijaitsevat käyttöikänsä päähän tulleet vanhan mielenterveystoimiston tilat. Niille sairaanhoitopiirissä ollaan oltu suunnittelemassa uusienkorvaavien tilojen hankintaa keskustan tuntumasta, jossa ne ovat helposti saavutettavissa. Näihin suunnitelmiin toivon myös uusien aluevaltuutettujen sitoutuvan.

Kirjoitus julkaistiin Salon Seudun Sanomissa 19.1.2022

Kommentoi kirjoitusta.

Sote-uudistuksen varmistettava kaikki palvelut

Lauantai 15.1.2022 klo 10:02 - - Ulla -

Tavoitteena sote-uudistuksessa on vahvistaa peruspalveluita ja nopeuttaa hoitoon pääsyä, sekä siirtää painopistettä mahdollisimman varhaiseen ongelmien ehkäisyyn. Tavoite on oikea, ja toteutuessaan sekä asiakkaan parhaaksi että kustannuksia hillitsevä.

Kyse ei ole pelkästään terveydestä ja sairaudesta. On iso joukko ihmisiä jotka eivät ole sairaita, mutta tarvitsevat erityistä tukea selvitäkseen elämästään. Mukaan on saatava koko sote-kenttä. Huoleni on, miten sosiaalipalvelut saadaan aidosti mukaan. Terveyskeskuksen sijaan on opittava puhumaan sote-keskuksestaTerveyspalveluiden ohella myös sosiaalipalvelut on integroitava tähän kokonaisuuteen ja vahvistettava siten, että apua ja tukea on saatavissa ajoissakokonaisvaltaisesti.

Esimerkiksi lapsiperheiden tarvitsemat palvelut tulee rakentaa siten, että ne ovat matalalla kynnyksellä saatavissa paikallisista perhekeskuksista saman katon alta. Palvelujärjestelmä tulee saada toimimaan niinettä perheet, lapset ja nuoret saavat apua silloin kun tuntevat sitä tarvitsevansa. Lasten ja nuorten psykiatrisen hoidon tilanne on Varsinais-Suomessa pahasti ruuhkautunut, ja tilanne on koronan myötä vain pahentunut, vaikkakin hoitoon pääsy on viime loppuvuodesta jonkin verran nopeutunut.  Perheiden ongelmiin pitää pystyä puuttumaan nykyistä aiemmin. Kun lapsi siirtyy kouluun ja oppilashuollon piiriin, ollaan jo osin myöhässä. 

Suunnitelmissa on, että psykiatrian polikliinisiä ja avopalveluita lisätään ja kehitetään maakunnan eri alueilla uuden psykiatriatalon rakentuessa Turkuun. Sairaanhoitopiirin suunnitelmissa on myös ollut hakea Salon keskustan alueelle avopalveluille asianmukaiset ja helposti saavutettavat, korvaavat tilat nykyisen mielenterveyskeskuksen vanhoille huonoille tiloille. Näihin asioihin tulee myös aluehallinnon sitoutua ja saada niihin vauhtia.

Sosiaalityön palveluita ja erityistä tukea tarvitseva asiakas on usein sellaisessa tilanteessa, että ei osaa tai jaksa pitää ääntä omien oikeuksiensa ja palveluidensa puolesta. Sama koskee myös mielenterveysasiakkaita. Uuden aluehallinnon onkin pidettävä huolta siitä, että myös ne hiljaisemmat saavat tarvitsemansa avun ja tuen.

Kirjoitus on julkaistu Perniönseudun lehdessä 13.1.2022

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Aluevaalit, soteuudistus, sosiaalipalvelut

Hyvinvointialueen menestys määritellään johtamisella

Lauantai 18.12.2021 klo 20:03 - - ulla -

Pula osaavasta henkilöstöstä ja henkilöstön pysyminen alalla on sosiaali- ja terveydenhuollon suurin haaste eikä ongelmaa ratkaista pelkällä alueuudistuksella. Työhyvinvointi ja johtaminen ovat avaintekijöitä, joiden avulla voidaan parantaa hoitajien pysymistä alalla. Asiaan pitääkin tarttua, ja tarttua sekä pikaisesti että tehokkaasti, sillä motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö on ehdoton edellytys hyvinvointialueen menestymiselle. 

Sosiaali- ja terveysalalla on perinteisesti johdettu ylhäältä alas, lääkäri on antanut ohjeet hoitajille. Hierarkia on hallinnut lääketieteellisen substanssijohtamisen ohella sielläkin, missä sitä ei tarvita ja missä se päinvastoin syö henkilöstön motivaatiota. Tätä kulttuuria on purettava. Meidän on lisättävä henkilöstön mahdollisuuksia osallistua ja tulla kuulluksi sekä vaikuttaa omaan työhönsä. Tämä ei onnistu ilman, että kehitämme ja tuemme esimiestyötä – alue, joka on viime vuosina jäänyt pahasti rakenneuudistuksen jalkoihin.

Työssä viihtymiseen ja työmotivaatioon vaikuttaa hyvinkin paljon vastuu omasta työstä. Mahdollisuus suunnitella omia työtehtäviä, ottaa vastuuta ja olla mukana päättämässä työyhteisön asioista lisäävät työhyvinvointia ja henkilöstön pysyvyyttä. Kun pääsee vaikuttamaan ja suunnittelemaan omaa työtään, on helppoa tuntea oma tekeminen merkitykselliseksi ja tärkeäksi. 

Hyvän työkulttuurin rakentaminen on aloitettava heti hyvinvointialueen käynnistyessä – ja jo sen valmistelutöissä. Työhyvinvoinnin johtamiselle tarvitaan selvät tavoitteet ja määrätietoista työtä tavoitteiden saavuttamiseksi. Muutos syntyy pienin askelin, mutta näillä askelilla on hyvin suuri merkitys.

Kirjoitus julkaistiin Salon Seudun Sanomissa tänään 18.12.2021

 

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: työhyvinvointi, aluevaalit, hyvinvointialue, henkilöstö

Sairaanhoitopiiri edistää Salon sairaalaa määrätietoisesti

Keskiviikko 8.12.2021 klo 9:32 - - Ulla -

Salon sairaalahanke on edennyt sairaanhoitopiirin päätöksenteossa määrätietoisesti, vaikka Juhani Nummentalo kirjoituksessaan (SSS 5.12.) ilmaisi huolensa hankkeen etenemisestä. Sairaanhoitopiirin hallituksessa hanketta on viety yhteistyöllä eteenpäin. Tätä yhteistyötä on jatkettava ja hankkeen kanssa on oltava hereillä, kunnes hanke on saatu valmiiksi.

 Salon sairaala on sairaanhoitopiirin investointisuunnitelmissa ensi vuodelle. Suunnitelma hyväksyttiin osana talousarviota yksimielisesti sekä hallituksessa että myös valtuustossa vain runsas viikko sitten, 30.11.2021. Olin myös kiinteistöjaostossa hyväksymässä valinnat Salon sairaalan uudistamisen suunnittelijoiksi, tämäkin päätös tehtiin yksimielisesti. 

 Hanke on ollut hyvässä, yhteisesti sovitussa myötätuulessa maakunnallisessa päätöksenteossa. Sairaalamme tarpeellisuus ymmärretään Varsinais-Suomessa laajasti. 

 Totta on, että sosiaali- ja terveysministeriö on pidättäytynyt ottamasta rakentamisen poikkeuslupaan kantaa ja halunnut siirtää asian tulevalle aluehallinnolle. Pidän tätä näkökulmaa hyvänä: ministeriö kunnioittaa tulevan hyvinvointialueen itsemääräämisoikeutta. Näin sen pitääkin olla. Alueet saavat itsenäisesti päättää palvelurakenteestaan. 

 Samalla, kun ministeriö toteaa päätöksentekovallan kuuluvan hyvinvointialueelle, hanke kohtaa harmillisen ja valitettavan aikatauluviiveen. Keskustelimme tästä sairaanhoitopiirin hallituksessa viime kokouksessa etsien ratkaisua ja kerroimme huolen hankkeen viivästymisen vaikutuksista eteenpäin ministeriöön. 

 Sairaanhoitopiirin hallitus hakee tapoja edistää Salon sairaalaa tässä tilanteessa mahdollisimman pikaisesti, ja mahdollisimman vähäisin viivein. Toivomme voivamme – sairaanhoitopiiri yhdessä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa - saavuttaa yhteisen ratkaisun niin, että Salon sairaalahanke etenee mahdollisimman pikaisesti. 

Juhani Nummentalo toivoo kirjoituksessaan aluevaaliehdokkaiden tutustuvan Salon sairaalahankkeeseen. Tästä toiveesta on helppoa olla samaa mieltä – jo siksi, ettei hankkeen etenemisestä leviäisi turhia päätöksentekoon tai maakunnalliseen yhteistyöhön liittyviä mörköjä ja pelkoja. Varsinais-Suomi tarvitsee Salon sairaalan.

Kirjoitus julkaistiin Salon Seudun Sanomissa tänään 8.12.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Salo, sairaala, hyvinvointialue, aluevaalit

Kohti aluehallintoa

Tiistai 23.11.2021 klo 10:11 - - ulla -

Kirjoitus julkaistiin Salon Seudun Sanomissa tänään 23.11.2021

Historian ensimmäiset aluevaalit järjestetään jo noin kahden kuukauden kuluttua, tammikuun 23. päivänä.  Vaaleissa valitaan jäsenet uuteen aluevaltuustoon, joka tulee vuoden 2023 alusta käyttämään ylintä päätösvaltaa uudella hyvinvointialueella.  Alueen tehtäviin tulee kuulumaan tulevaisuudessa mm. terveyskeskuksen palvelut, sairaala, neuvolapalvelut, vanhuspalvelut, suun terveydenhuolto,  mielenterveyspalvelut sekä pelastustoimi. Kyse on juuri niistä tärkeistä palveluista, joita meistä jokainen tarvitsee aika ajoin, ja joita nyt on pääosin järjestetty kaupungin toimesta.

Erikoissairaanhoito on jo nyt järjestetty yhdessä, kuntien omistaman sairaanhoitopiirin kuntayhtymän toimesta.  Lähtökohtana on ollut, että usein tarvittavia palveluita on tarjolla lähellä ihmistä. Harvemmin tarvittavia, vaativampia ja kalliimpia palveluita voi sen sijaan joutua hakemaan hiukan kauempaa. Näin on pyritty turvaamaan osaavan henkilöstön sekä taloudellisten resurssien riittävyys myös tulevaisuudessa, palvelutarpeen jatkuvasti kasvaessa.  Sairaanhoitopiirissä on jo pitkään kehitetty palveluita sopiviksi uuteen hyvinvointialuemalliin, ja myös uusi Salon sairaalahanke on suunniteltu  ns ”sote-sopivaksi”.

Erityisesti pula osaavasta sote-henkilöstöstä on tällä hetkellä ongelma, ja kunnat sekä niiden omistamat kuntayhtymät kilpailevat samoista osaajista. Tähän tilanteeseen tulee uudistuksella saada helpotusta. Kun noin 21 000 henkilöä siirtyy Varsinais- Suomessakin saman työnantajan alaisuuteen, on johtamiseen ja osaamisen kehittämiseen kiinnitettävä huomiota. Oman haasteensa yhtälöön tuo uusi 7 päivän hoitotakuu, jonka on tarkoitus tulla voimaan hyvinvointialueiden aloittaessa, ja joka tulee osaltaan lisäämään henkilöstön tarvetta edelleen.

Lähtökohtana tulee jatkossa olla sosiaali- ja terveyspalveluiden yhdenvertainen saatavuus koko Varsinais-Suomen alueella, lähellä ihmistä.  Kunnissa tarjottavaa perustason terveyspalvelua tulee nykyisestä vahvistaa. Vain siten on mahdollista pienentää kalliimman erikoissairaanhoidon tarvetta. On hahmotettava maakunnan kokonaisuus, mutta otettava samalla huomioon Salon erityisyys maantieteellisesti laajana kaupunkina.

On tärkeää, että hyvinvointialue tekee jatkossa kiinteää yhteistyötä kaupungin kanssa, sillä kaupungin vastuulle jää jatkossa erilaisia palveluvastuita, mm hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. On syytä pohtia, miten saadaan kaupungin ja uuden sote-alueen kesken muodostettua toimiva yhdyspinta niin, että pystymme jatkossakin vaikuttamaan siihen, miten palveluita alueellamme järjestetään.

 

Ulla Huittinen

Kaupunginhallituksen jäsen, sairaanhoitopiirin hallituksen jäsen

Aluevaaliehdokas (kesk)

 

Kommentoi kirjoitusta.

Mukana ollaan!

Sunnuntai 14.11.2021 klo 19:27

Varsinais-Suomen Keskusta syyskokous nimesi minut eilen ehdokkaaksi ensi tammikuun 23. päivänä käytäviin aluevaaleihin. Omasta taustastani sote-ammattilaisena sekä päättäjänä sotelautakunnassa, kaupunginhallituksessa ja sairaanhoitopiirin hallituksessa ja kiinteistöjaostossa olen saanut eväät ja verkostot, joita päätöksentekijänä aluevaltuustossa tarvitaan. Omaa ajankäyttöäni tietysti myös pohdin. Koska sairaanhoitopiiri tulee jatkossa sulautumaan uuteen hyvinvointialueeseen, ei oma kuormani tule kasvamaan, vain organisaatio vaihtuu toiseksi.

Varsinais-Suomessa on paljon tehtävää. Vaikka valmistelua on jo tehty, olemme edelleen takamatkalla. Perusterveydenhuollon palveluita on vahvistettava ja ongelmiin puututtava mahdollisimman varhain. Tällä hetkellä se ei kaikissa kunnissamme toimi kuten pitäisi, joka taas aiheuttaa turhaa kalliin erikoissairaanhoidon tarvetta. Psykiatrian tilanne meillä Varsinais-Suomessa on tällä hetkellä erityisen huolestuttava, ja siihen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Valmistelua tulee tehdä asiakaslähtöisesti siten, että palvelut saa jatkossa samalta luukulta ilman pompottelua.

Tulossa olevat vaalit ovat historialliset, sillä tätä uudistusta on valmisteltu vuosikausia. Tulevien päättäjien on kyettävä hahmottamaan koko maakunnan kokonaisuus, ja kannettava vastuu koko alueesta.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Aluevaalit

Mittava sairaalahanke toteutumassa

Perjantai 28.5.2021 klo 14:16 - - ulla

Kirjoitus on julkaistu 27.5 Perniönseudun lehdessä ja Salon Seudun Sanomissa

Salon sairaalan uudistushanke on nyt lähempänä toteutumistaan kuin koskaan ennen. Sairaanhoitopiirin hallitus hyväksyi tällä viikolla osaltaan hankesuunnitelman siten, että sairaanhoitopiiri investoi koko rakennuksen. Tätä asiaa on pyöritelty vuosia, ja on hienoa että olemme nyt tässä pisteessä. Salon kaupungin edustajat ovat kevään aikana käyneet kaupunginjohtajan sekä vt sosiaali- ja terveyspalveluiden johtajan johdolla intensiivisesti neuvotteluja sairaanhoitopiirin kanssa. Hankesuunnitelma vaatii vielä piirin valtuuston siunauksen. Sen jälkeen voi uudisrakennuksen toteuttaminen alkaa, ja suunnitelman mukaan maanrakennustyöt alkaisivat jo ensi vuoden alussa.

Nyt suunniteltavat vuodeosasto- ja poliklinikkatilat rakennetaan perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteiseen käyttöön. Tavoitteena uudessa sairaalassa tulee olemaan asiakaslähtöisesti yhden luukun periaate siten, että rajat eri tahojen välillä poistuvat, soten hengen mukaisesti.

Väestön vanheneminen ja uusien hoitomuotojen lisääntyminen lisäävät erikoissairaanhoidon tarvetta, mutta vuodeosastohoitojaksot tulevat lyhenemään entisestään. Toiminnan painopiste siirtyy jatkossa yhä enemmän laitoksesta avohoitoon ja kodeissa tapahtuvaan hoitamiseen. Kotisairaalan ja kotisairaanhoidon merkitys kasvaa kun samalla vuodeosastohoidon osuus tullee vähenemään.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirillä on tavoitteena säilyttää Salon sairaala laajoja erikoissairaanhoidon palveluja tarjoavana ympärivuorokautisesti päivystävänä sairaalana. Työnjakoa pyritään jatkuvasti kuitenkin järkeistämään. Sellaisia toimintoja joita tarvitaan usein tai toistuvasti sekä eri alojen poliklinikkatoimintoja saa läheltä ja niitä tuodaan alueille lisää. Myös Saloon on tullut ja tulee myös uusia polikliinisiä toimintoja. Harvemmin tarvittavia ja vaativampia toimintoja keskitetään yhteen paikkaan.

Tällainen työnjako tulee koko ajan tärkeämmäksi, sillä osaajista on alalla huutava pula koko maassa, ei pelkästään Salossa ja Varsinais-Suomessa. Saloon keskitetään nyt esim. kaihileikkauksia jotka on aiemmin tehty Turunmaan sairaalassa. Tällaista työnjakoa tehdään jo nyt myös valtakunnallisesti niin että erilaisia erityisosaamista vaativia hoitoja ja toimenpiteitä ei tehdä edes kaikissa yliopistosairaaloissa. Näin pyritään toisaalta takaamaan resurssien riittävyys, mutta myös potilaille paras mahdollinen, laadukas ja turvallinen hoito.

 

Ulla Huittinen

kaupunginhallituksen vpj,

V-S sairaanhoitopiirin hallituksen jäsen ja kiinteistöjaoston vpj

 

1 kommentti .

Salolla on kasvun eväät

Keskiviikko 26.5.2021 klo 21:56 - - ulla

Kirjoitus julkaistiin tänään Salon Keskustan vaalilehdessä

Olemme Salossa saaneet aktiivisen elinkeinopolitiikan seurauksena työpaikkojen määrän kääntymään kasvuun.  Esimerkiksi Iot-Campus on kehittynyt nopeammin kuin aluksi uskalsimme toivoa, ja mm. Valmet Automotive on rekrytoimassa jatkuvasti lisää väkeä. Yritystiheys on hyvä, ja yritystoiminta monipuolista. Maaliskuun lopussa Salossa oli avoimia työpaikkoja yli 670 kun niitä vuotta aiemmin oli 350 vähemmän. Tavoitteena tulee jatkossakin olla monipuolinen ja vireä yrityskenttä, yhden kortin varaan ei pidä jäädä.

Tässä on myös mahdollisuus saada muuttotappio käännettyä voitoksi, sillä yksi ratkaiseva tekijä paikkakunnalle muutossa on juuri työpaikka. Mietittävä on, miten saamme työn perässä tulijat muuttamaan Saloon. Kuten tiedämme, Salon sijainti on mitä parhain Helsingin ja Salon välissä. Sijainti on suuri mahdollisuus nyt kun poismuutto suuremmista kaupungeista kiinnostaa yhä enemmän.

Myös etätyö on Salolle mahdollisuus. Se ei automaattisesti tuo alueelle uusia asukkaita, mutta voi tarjota vetoapua juuri Salon kaltaisille alueille joissa on paljon vapaa-ajan asuntoja.

Monipuoliset asuinalueet eri puolilla Saloa antavat mahdollisuuden valita oman elinympäristönsä. Meillä on kaupungin keskusta-alueen lisäksi monta lähitaajamaa, jotka omine erityispiirteineen ovat viehättäviä ja kompakteja asuinalueita. Hallitusryhmämme aloitteesta on kaupungin strategiaan kirjattu lausuma, jonka mukaan reuna-alueiden vanhoissa kuntakeskuksissa tulee säilyä alakoulu, päiväkoti, liikunta- ja nuorisotilat sekä kirjastopalvelut. Tätä olemme myös halunneet varjella jotta eri alueet pysyisivät elinvoimaisina ja niissä olisi hyvä asua.

 

Salossa omakotitalot menevät kaupaksi, mutta tonttikauppa ei vedä. Tontteja on, mutta ne eivät houkuttele. Esitimme aloitteessamme, että tonttien laatuun on kiinnitettävä enemmän huomiota, ja niitä on myös ”tuunattava” myytävään kuntoon. Moottoritien vartta tulee hyödyntää nykyistä paremmin myös pääkaupunkiseudun suuntaan. Tonttien markkinointia, kuten muutenkin kaupungin asuinalueiden ja mahdollisuuksien markkinointia, on tehostettava nykyisestä, ja harkittava myös uutta tonttikampanjaa jossakin muodossa asian vauhdittamiseksi.

 

Salo kiinnostaa potentiaalisia muuttajia, varmistetaan tämä kiinnostus Salon muuttovoitoksi.

Kommentoi kirjoitusta.

Kuulumisia kaupunginhallituksesta

Tiistai 18.5.2021 klo 12:16 - - Ulla -

Monien muiden asioiden ohella kaupunginhallitus päätti eilisessä kokouksessaan maakaupasta, jossa kaupunki ostaa noin 17 hehtaarin suuruisen määräalan Suomusjärveltä moottoritieliittymän tuntumasta. Tämä kauppa on nyt toteutuessaan yksi askel eteenpäin väännössä moottoritien varren hyödyntämisestä myös pääkaupunkiseudun suuntaan. Keväällä halusimme kaavoituskatsaukseen palautettavaksi tuon Kiikalan-Suomusjärven liittymän yritysalueen, kun se oli sieltä valmistelussa johonkin "unohtunut". Nyt siis asia nytkähti lupaavasti eteenpäin. Toivottavasti tämä on alku jollekin isommalle.
Helmikuun kuukausiraportista saimme lukea, että meillä on Salossa paljon työpaikkoja tällä hetkellä avoinna. Työpaikkatarjonta antaa mahdollisuuden sille, että nyt jo hidastunut asukasluvun väheneminen olisi käännettävissä kasvuksi. Meidän on tehtävä kaikki mahdollinen sen eteen, että saamme muuttovirran käännettyä nykyistä positiivisemmaksi. Siksi teimme eilen Keskustan ryhmän toimesta seuraavan aloitteen:
"Tehostettu tonttikampanja
Salon työpaikkatarjonta on piristynyt ja kaupungin elinvoiman kannalta on elintärkeää, että uusien työpaikkojen myötä kaupunki saa myös uusia asukkaita. Positiivinen ilmiö on, että Salon muuttotappio vaikuttaa loiventuneen, ja viimeisimmässä katsauksessa kirjattiin jopa voitollinen tulos.  Valtakunnallisesti on huomioitu  ihmisten kasvanut muuttohalukkuus väljemmille asuinalueille. Salo pystyy vastaamaan tähän kysyntään hyvin järkevällä kaavoituksella, kuten Märynummenkin uusien tonttien kohdalla on nähty.
Huomioitavaa kuitenkin on myös se,  että Salon kaupungin alueella on vielä runsaasti tontteja, jotka eivät edelleenkään houkuttele rakentajia.
Teemmekin aloitteen, että tonttien myyntiä ja markkinointia tulisi vauhdittaa tehostetulla tonttikampanjalla. Tontteja voisi tarjota tilapäisesti alennettuun hintaan ja markkinointia tehostaa.
Valmistelussa voisi arvioida vuoden 2017 Suomi100- tonttikampanjaa, ja arvioida miten kampanjassa onnistuttiin, ja mitä voisi tällä kertaa tehdä eri tavalla."

Kommentoi kirjoitusta.

Kaikkien aikojen kuntavaalit

Perjantai 30.4.2021 klo 11:37 - - ulla-

Kirjoitus on julkaistu Salon Seudun Sanomissa 30.4.2021

Tulossa on kaikkien aikojen kuntavaalit. Näin totesi Kuntaliiton sote-yksikön johtaja Tarja Myllärinen. Uudet valtuustot tulevat tekemään tulevaisuuden kunnan ja määrittelemään millainen kaupunki on sen jälkeen kun sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävät siirtyvät hyvinvointialueille, nykyisen aikataulun mukaan 1.1.2023 alkaen. Aikataulu toki voi vielä muuttua.

Kyse on kaupungin edunvalvonnasta sekä kaupungin ja hyvinvointialueen työnjaosta, talousvaikutuksista, kiinteistöistä, siirtyvistä sopimuksista ja henkilöstöstä, sekä huoli rajapintaan jäävistä tehtävistä kuten opiskelijahuollosta ja työllistämisestä.  Tämä kaikki on hoidettavana normaalin arkisen kaupungin päätöksenteon ohella. Aiheesta on julkisuudessa puhuttu todella vähän.  

Varsinais-Suomessa uudistuksen valmistelu pohjautuu kuntien ja sairaanhoitopiirin yhdessä hyväksymään terveydenhuollon järjestämissuunnitelmaan. Työ etenee tällä hetkellä kahden hankkeen kautta, ja keskittyy palveluiden sisältöjen kehittämiseen.

Rakenneuudistushanketta hallinnoi Vsshp. Mm. palveluketjuja mallintamalla ja palvelurakennetta yhtenäistämällä painopistettä siirretään peruspalveluihin ja varhaiseen ongelmien ehkäisyyn. Erityistä huomiota kiinnitetään monialaista tukea tarvitsevien lasten ja nuorten palveluihin sekä mielenterveys- ja päihdepalveluihin, joiden nykytilasta myös itselleni on viime aikoina tullut hyvin huolestuttavaa viestiä eri tahoilta. Keskiössä ovat myös ikäihmisten akuutit palvelut.

Ehkä kiireellisin asia on maakunnassa käytössä olevien yli 40 erilaisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän sekä kirjaamiskäytäntöjen yhtenäistäminen, nimenomaan potilaan ja asiakkaan näkökulmasta. Ilman yhtenäistä järjestelmää ei sote-integraatio voi oikeasti toteutua eikä päällekkäisyyksistä päästä eroon. Tämä valmistelu on jo aloitettu, ja siitä on myös päätöksiä tehty shp:n hallituksessa.

Tulevaisuuden sote-keskushanketta hallinnoi Turun kaupunki, ja siellä merkittävänä asiana näen erityisesti kaikki maakunnan kunnat kattavan etähoidon palvelutuotantoyksikön, digiklinikan kehittämisen. Uskon, että tuo digiklinikka tulee parantamaan yhdenvertaista sähköisten palveluiden toteutumista koko maakunnassa.

Näitä asioita on vietävä eteenpäin joka tapauksessa. Jotta tähän mennessä tehty valmistelutyö ei menisi hukkaan, on maakunnassa lähdetty pohtimaan myös vapaaehtoisen alueellisen sote-organisaation rakentamista riippumatta siitä, mikä on kansallisen uudistuksen lopputulos. Sairaanhoitopiirin hallituksessa olemme tehneet päätöksen, että piiri kutsuu kuntia keskusteluun vapaaehtoisen valmistelun aloittamisesta.

Toivoisin, että näissä asioissa löytyisi yhteinen sävel maakunnan kuntien kesken, sillä olemme jo nyt monista muista maakunnista jäljessä. Tässä myös Salon kaupungin uudet päättäjät tulevat olemaan paljon vartijoina, sekä kaupungin aseman turvaamiseksi maakunnan kokonaisuudessa että kaupungin palveluiden näkökulmasta .

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: kuntavaalit 2021 Salo Keskusta sote

Saloon luotetaan

Lauantai 13.2.2021 klo 13:18 - - ulla

Kuluneella viikolla saimme taas hyviä uutisia Saloon. EK:n kuntarankingissa Salo nousi viime vuoden kuudennelta sijalta kolmanneksi Seinäjoen ja Rauman jälkeen siinä, miten vetovoimaisiksi yritykset kokevat alueen. Kiitosta sai Salossa kaupungin päätöksenteko, yrittäjien ja kaupungin välinen hyvä yhteistyö. Lisäksi saimme lukea miten Turun yliopisto avasi kone- ja materiaalitekniikan koulutusohjelman sivutoimipisteen Salon Iot-campuksella.

Nämä asiat eivät tapahdu sattumalta, vaan vaativat kaupungilta ja päättäjiltä aktiivista elinkeinopolitiikkaa sekä pitkäjänteistä, tavoitteellista toimintaa. Päättyvän valtuustokauden strategisista kärkihankkeista erityisen hyvin onnistuneeksi on arvioitu juuri Iot Campuksen rakentumisen. Campuksen perustaminen oli aikanaan työn ja tuskan takana. Hanketta vastustettiin paikallisesti kovasti.  Me jotka asiaa ajoimme eteenpäin, saimme paljon arvostelua osaksemme.

Nyt voi todeta, että rohkeus ja eteenpäin katsominen kannatti silloinkin. Campukselle on rakentunut hieno yrityskeskittymä, joka kasvaa kaiken aikaa. Erityisesti akkuklusterin ja Valmet Automotiven rooli on kasvamassa.

Rohkeita ja eteenpäin katsovia päättäjiä kaupunkimme tarvitsee jatkossakin. Tällaiset isot ja vaikuttavat hankkeet vaativat paljon taustatyötä, ne eivät synny itsestään.

Kommentoi kirjoitusta.

Maanantailta

Keskiviikko 3.2.2021 klo 18:48 - - ulla

Viime maanantain valtuuston kokouksessa äänestettiin siitä, tuleeko kaupunkiin perustaa tilapäinen valiokunta valmistelemaan kaupunginhallituksen erottamista. Selvin luvuin 14-37 valtuusto antoi luottamuksensa hallituksen jatkolle. Useammassa puheenvuorossa annettiin luottamus sille, että hallitus on toiminut asiassa asianmukaisesti sen tiedon pohjalta joka sillä on asiassa ollut.

Valiokunnan perustamisen kannalla oli Kokoomuksen lisäksi vain kolme valtuutettua, eri ryhmistä. Kun Kokoomuksen ryhmyri aikoinaan tuli asian kanssa isosti ulos paikallislehdessä, hän totesi että aloite asiaan on tullut muista ryhmistä. Sitä on todella vaikea uskoa, kun nyt tarkastelee miten tämä projekti on edennyt. Se on hyvin selkeästi heidän oma ristiretkensä, johon muilla ei ole ollut halua liittyä. 

Tällainen epäluottamuksen ilmapiirin ylläpitäminen on jo pidempään kuulunut keinovalikoimaan. Oikeasti en ihan tarkasti ymmärrä ketä se palvelee ja mikä on tavoite. Jos sillä halutaan vaalimenestystä, niin erikoinen keino siihenkin. Kun yhteistyö on vaikeaa ja kompromissien teko mahdotonta, alkaa koko päätöksentekokulttuuri näyttäytyä ulospäin sekavalta ja jopa vastenmieliseltä.

Minusta poliittisen päättäjän tärkeimpiin ominaisuuksiin kuuluvat yhteistyökyky ja kyky kompromisseihin. Toivon todella, että nyt alettaisi katsoa eteenpäin oikeisiin asioihin, joista meillä tässä kaupungissa ei todellakaan tule olemaan pulaa. 

Kommentoi kirjoitusta.

Terveisiä työpajasta

Perjantai 29.1.2021 klo 19:05 - - Ulla -

Tänään pohdittiin puoli päivää kaupungin strategiaa kaupunginhallituksen, johtoryhmän sekä puheenjohtajaneuvoston kesken. Arviointia siitä, miten nykyinen strategia on toteutunut sekä suuntaviivoja tulevaisuuteen.

Kärkihankkeet jotka tämän valtuustokauden alussa määriteltiin, ovat toteutuneet melko hyvin, ja monet niistä ovat ns ”putkessa”.
Erityisen tyytyväinen voi olla siitä, miten tuo Iot-Campus on lähtenyt kehittymään vaikean päätöksenteon jälkeen. Myös Lounavoiman ekovoimalaan sekä sen ympärille rakentuvaan kiertotalouspuistoon voi olla tyytyväinen.
Sekä Tunnin juna että Salon sairaala ovat myös edenneet hyvin, ja on pitkälti myös muista tahoista kiinni miten ne maaliin menevät.

Strategian pohdintaa jatkamme vielä toisen puolen päivän verran, vaikkakin varsinainen työ tulee sitten uuden valtuuston tehtäväksi ja vahvistettavaksi.
Tulevaisuudessa Salon vahvuuksina tulisi nähdä erityisesti etätyön edellytysten mahdollistaminen sekä siihen liittyen houkuttelevat, monipuoliset asuinalueet sekä niiden markkinointi.
Talouden haasteetkaan eivät ole mihinkään kadonneet, ja sen suhteen uudelta valtuustolta tullaan vaatimaan hyvää päätöksentekokykyä.

Kommentoi kirjoitusta.

Jätepäätökset - salolainen ikiliikkuja

Perjantai 22.1.2021 klo 16:37 - - Ulla -

Viime maanantain (18.1) kaupunginhallitus päätti viimein hyväksyä lietteiden vastaaottosopimuksen, määräaikaisena. Tämä merkitsee sitä, että salolaiset lietteet voidaan edelleen kuljettaa Salon puhdistamolle. Valitettavaa on, että tuo tasataksa nyt on jätehuoltolautakunnan päätöksellä tulosssa voimaan. Tämä toteutuisi joka tapauksessa ilman sopimustakin.  Nyt ei siis päätöstä tehty taksoista eikä myöskään jätteiden kuljetuksista, sillä ne ovat lautakunnassa päätettäviä asioita. 
Kopioin tähän oman tekstini tuolta joulukuulta. Tuo tekstissä mainittu oma maksuluokka umpisäiliöjätevedelle ei kuitenkaan toteutunut, vaan se poitettiin jätehuoltolautakunnan toimesta.
"Salossa ollaan oltu nyt pitkään tämän asian kanssa sopimuksettomassa ja laittomassa tilassa, koska meillä ei ole ollut sopimusta siitä, että Salon puhdistamo voisi ottaa vastaan lietteitä. Tässä on pyritty löytämään salolaisille edullisempaa ratkaisua. Sen verran asiaan on saatu muutosta, että umpisäiliöjätevedelle on saatu oma maksuluokkansa. Nyt on lisäksi saatu neuvoteltua tämä sopimus vuoden mittaiseksi määräaikaiseksi, jolloin tilannetta päästään arvioimaan uudelleen. Myös Salon Vesi on nostanut omia taksojaan, jotta nyt jätehuoltolautakunnan päättämät korotukset jäävät onneksi Salon eduksi, ja saadaan puskuria myös Salon puhdistamolle välttämättä eteen tuleviin investointeihin.
Maanantaina emme siis päättäneet hinnoista saati kuljetuksista, vaan Salon Veden ja LSJH:n välisestä sopimuksesta siten että meillä on myös Salon alueella virallinen lietteiden vastaanottopaikka.  Taksapäätökset tehdään siis jätehuoltolautakunnassa. Siellä toki keskustalaiset jäsenet olivat tätä nyt käyttöön tullutta tasataksaa vastaan, samoin kuin lautakunnan kaksi salolaista edustajaa (sdp ja kok).  Salon kaupunki valitti tuosta päätöksestä silloin, mutta hallinto-oikeus hylkäsi valituksen ja katsoi että taksa on maakunnallisesti tasapuolinen. Prosentuaalisesti korotukset tuntuvat tosi kovilta, vaikkakin vuositasolla tuo summa ei kovin valtava ole. Mutta siis tuntuu erittäin epäreilulta salolaisten kannalta tässä kohtaa.
Jos emme tätä sopimusta nyt olisi hyväksyneet, niin siinä tapauksessa olisivat salolaisten lietteet lähteneet vuodenvaihteen jälkeen Turkuun kuljetettaviksi. Siinä tapauksessa tämän hinnan lisäksi asukkaat olisivat joutuneet maksamaan myös tuon rahdin Turkuun.
Nämä jäteasiat ovat kovin monisyisiä, ja perustuvat jätelakiin, joka on hiukan vaikeatulkintainen ja jota meidän on kuitenkin noudatettava. Päätämme niin tai näin, niin aina lopulliset ratkaisut haetaan oikeusteitse. Näin on ollut jo vuosia."

Kommentoi kirjoitusta.

Tervetuloa takaisin

Perjantai 22.1.2021 klo 16:20 - - Ulla -

Mukavaa että löysit kotisivuilleni. Tämä foorumi on ollut suljettuna nyt vuoden verran, Suljin sen siksi, että jatkuva päivittäminen tahtoi jäädä tekemättä. Nyt kuitenkin päätin avata sivut vielä uudestaan. Tämä siksi, että kevään kuntavaalit käydään tänä vuonna hyvin poikkeuksellisissa oloissa. Normaali jalkatyö ja torielämä jää varmasti vähiin koronan vuoksi.

Ajattelin siis, että pyrin parantamaan tapani, ja kirjoittelemaan silloin tällöin tänne ajatuksiani luettavaksesi. Sivuilla olevan palautelomakkeen kautta voit myös ottaa yhteyttä, mikäli jotain on mielen päällä. 

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: kuntavaalit 2021, Salo, Keskusta

Terveisiä kaupunginhallituksesta!

Perjantai 31.3.2017 klo 10:49 - - Ulla

Kirjoitukseni Salon Keskustan vaalilehdessä 28.3

Olen neljä vuotta toiminut kaupunginhallituksen varapuheenjohtajana ja Keskustan hallitusryhmän puheenjohtajana. Lähdimme haastavasta tilanteesta tilinpäätöksen ollessa n. 40 milj. miinuksella. Takana oli iso kuntaliitos, ja meneillään Suomen suurin rakennemuutos. Salo on ollut pitkään äkillisen rakennemuutoksen aluetta, eikä tuo muutos ole aivan ohi vieläkään. Aika ajoin tulee uutisia uusista irtisanomisista. Alkukaudella kävimme läpi organisaatiota poistaaksemme kuntaliitoksesta jääneitä päällekkäisyyksiä. Teimme sopeuttamisohjelmia, ja jouduimme jopa lomautuksiin. On hyvä todeta, että tiukka kulukuri on tuonut tulosta. Viime vuoden tilinpäätös oli jopa 6 milj. ylijäämäinen.

Palvelut ovat edelleen hyvällä tasolla. Erityisesti meille Keskustan ryhmässä on ollut tärkeää, että palvelut säilyvät eri puolilla kaupunkia. Siitä kirjauksesta olemme halunneet pitää kiinni.  Ongelmana tällä hetkellä on liikenneyhteyksien puute, joka haittaa palveluiden äärelle pääsyä. Tämä on tiedostettu, ja korjausliikettä ollaan tekemässä.

Ryhmässämme on ollut rakentava ilmapiiri. Olemme tehneet hyvää yhteistyötä eri ryhmien kanssa niin oikealla kuin vasemmalla. Yhteistyötä ja entistä ennakoivampaa otetta asioihin on rakennettu nyt neljän vuoden ajan myös johtavien viranhaltijoiden kanssa luomalla uudenlaisia toimintamalleja. Tämä on sujuvoittanut päätöksentekoa, ja säästää sitä kautta aikaa ja rahaa. On Salon parhaaksi ja siksi välttämätöntä, että yhteistyö päättäjien ja viranhaltijoiden välillä on luottamuksellista, ja tavoitteet yhteisiä.

Painopistettä on viimein päästy siirtämään yhä enemmän kaupungin kehittämiseen ja elinvoimaan. Uutisia seuratessa voi todeta, että luottamus Saloon on palautumassa ja käänne parempaan on tosiasia. Osaamiskeskittymä on rakentumassa, ja monia muita hyviä hankkeita on meneillään. Yrittäjiä on rohkaistava työllistämään, ja uusia yrityksiä saatava sijoittumaan Saloon ketterällä päätöksenteolla. Tarvitsemme entistä monipuolisempaa elinkeinorakennetta, unohtamatta vireää maaseutuamme yrityksineen.

Ulla Huittinen, Kaupunginhallituksen 2. vpj

Kommentoi kirjoitusta.

Yhteistyöstä...

Maanantai 27.3.2017 klo 12:14 - -Ulla

Vesa Käiväräinen kirjoitti päivän lehdessä Salon poliittisesta ilmapiiristä. Kirjoitus oli faktoihin perustuvaa, ja näytti mielestäni juuri siltä kuin asiat ulospäin näyttävätkin.

Kun aikoinaan aloitin politiikassa, opasti eräs kokenut poliitikko minua, että runsas keskustelu valtuuston kokouksessa kertoo joko huonosta valmistelusta tai huonosta valmistautumisesta. Meillä on ryhmässämme tapana käydä keskustelut etukäteen keskenämme, ja joskus keskustelu on aika rapsakkaakin. Ryhmän puheenjohtaja on sitten se, joka sovitusti tuo kannat esiin varsinaisessa valtuuston kokouksessa. Toki jokaisella on halutessaan oikeus ja mahdollisuus käydä perustelemassa kantojaan, mutta harvemmin tuntuu jokaisella olevan tarvetta erikseen käydä todistamassa. Itse ainakin pidän kovasti siitä, että oma ryhmäni on asioihin keskittyvä ryhmä, eikä järjestä yleensä asioista mitään turhaa showta. 

Olen ollut valtuutettuna nyt kolmisenkymmentä vuotta, mutta koskaan ei ryhmässämme ole tehty ryhmäpäätöstä. Korrektia toki on, että kertoo oman kantansa ryhmäkokouksessa, jolloin on pohjaa neuvotteluille muiden kanssa ja päätöksenteko on ennakoitavampaa.

Kunnallisjärjestöllämme on avoimet kokoukset yleensä aina ennen valtuuston kokousta. Kokouksessa käsitellään valtuuston lista-asioita, ja silloin jokaisella rivijäsenelläkin on mahdollisuus tulla keskustelemaan valtuuston asioista. Toki nykyaikana kommentit ainakin allekirjoittaneelle tulevat useimmiten sähköisesti.

On tietysti katsojaystävällistä, että valtuuston kokouksessa käydään keskustelua. Melko usein se kuitenkin nykyään tuntuu olevan yksi tapa saada itseään esille ja nimeään lehteen. Niin, ja onhan siellä myös videointi, senkin vuoksi kannattaa käydä puheenvuoroja pitämässä!

Kommentoi kirjoitusta.

Kohti lapsiperheystävällisempää Saloa

Torstai 23.3.2017 klo 14:42 - - Ulla

Kirjoitukseni Salon Seudun Sanomissa 23.3

Kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen on jäämässä kuntien vastuulle sote-uudistuksen jälkeenkin. Tuo työ on hyvin laaja-alaista, ja vaatii yhteistyötä eri toimijoiden kesken. 

Hallituksen yhden kärkihankkeen tavoitteena on luoda nykyistä lapsi- ja perhelähtöisempää palvelua, joka tähtää ongelmien ennaltaehkäisyyn. Asia on hyvin tärkeä myös Salolle paitsi inhimillisesti ajatellen, niin myös siksi, että lastensuojelun menot ovat meillä korkeat. Ongelmiin pitää puuttua nykyistä varhaisemmassa vaiheessa, ja tukea perheille tarjota nykyistä aiemmin.

Hienoa on, että tämä työ on meillä Salossa jo konkreettisesti aloitettu. Meillä on nimetty työryhmä, jossa on laaja-alaisesti edustus sekä kaupungin eri toimialoilta, että eri järjestöistä.  Ryhmän tavoitteena on viedä hanketta eteenpäin, edistäen ja ohjaten kaupungin lapsi- ja perhepalveluiden kehittämistyötä.  Itse näen erityisen tärkeänä matalan kynnyksen palveluiden kehittämisen, eli perhekeskuksen toteutumisen, sekä koulujen ja oppilaitosten ottamisen saumattomasti työhön mukaan. Myös erityistason palveluiden kehittämistä täällä Salossa tarvitaan.  Yksi pieni, mutta konkreettinen osoitus työn etenemisestä on jo Salon kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluiden sivuille ilmestynyt ”Pyydä apua” – painike, jonka kautta saa nopeasti yhteyden apua tarvitessaan. 

Tein KH:n 6.2 kokouksessa aloitteen siitä, että selvitettäisiin lapsiperheneuvoston perustamista Saloon. Lapsi - ja perheneuvosto on yhteistyöfoorumi, jonka toiminnan tavoitteena on edistää lasten ja nuorten parissa toimivien järjestöjen, seurakunnan ja kaupungin välistä yhteistyöstä. Tavoitteena on, että lasten ja nuorten näkökulmaa otetaan huomioon kuntaa kehitettäessä. Neuvosto voi tehdä esityksiä ja aloitteita ja antaa lausuntoja kunnan viranomaisille lapsia ja nuoria koskevissa asioissa heidän asemansa parantamiseksi ja heidän tarvitsemiensa palveluiden kehittämiseksi. Toiminnan taustalla on halu vahvistaa Salon kaupunkialapsiystävällisenä kuntana, jossa lapsia kohdellaan tasa-arvoisena kunnan asukkaana. Heidät otetaan mukaan palveluiden suunnitteluun, arviointiin ja kehittämiseen. Monissa kunnissa tämä neuvosto jo toimii , ja nyt kun olemme Salossa Lape- hankkeessa mukana, olisi tärkeää että Saloonkin tämä saataisiin.

Kommentoi kirjoitusta.

Intohimoa kaupungin kehittämiseen!

Keskiviikko 15.3.2017 klo 19:51 - - Ulla

Uuden sukupolven organisaatio ja johtaminen, eli tuttavallisemmin USO. Salo on nyt toista kautta mukana tuossa verkostossa, joka tukee kuntia muutoksessa ja auttaa rakentamaan uutta kuntaa. Valtuustokauden vaihtuminen vaatii kaupungilta uudistumiskykyä ja muutosten hallintaa.

Eilisessä seminaarissa oli puhumassa mm. Professori Jari Stenvall Tampereen yliopistolta. Hän ihmetteli puheenvuorossaan kovasti sitä, miksi kaiken vaalikeskustelun keskiöön on nyt noussut sote-uudistus,  vaikka se ei ole varsinaisesti näiden vaalien teema. Itsekin olen sitä ihmetellyt. Oppositiopuolueet ja media ovat halunneet pitää tuota keskustelua aktiivisesti esillä näissä kuntavaaleissa. 

Stenvallin mukaan näissä vaaleissa kaikki huomio pitäisi keskittää oman kunnan intohimoiseen kehittämiseen, sotekeskustelun ja pienten yksityiskohtien sijaan. Siitä on helppo olla hänen kanssaan samaa mieltä. Intohimolla Salon ja sen elinvoimaisuuden kehittämiseen.

IMG_11382.PNG

Kommentoi kirjoitusta.

Yhteispelillä se sujuu!

Sunnuntai 12.3.2017 klo 22:35 - - Ulla

Politiikka ei perustu sooloiluun, vaan on mitä suurimmassa määrin joukkuelaji. Yksin on vaikea saada mitään isoa aikaiseksi, mutta yhteistyöllä voi saada paljon aikaan.

Paras puolue on se, jossa on parhaat tyypit. Olen viimeiset neljä vuotta toiminut Keskustan kaupunginhallitusryhmän puheenjohtajana. Meillä siinä ryhmässä, kuten koko valtuustoryhmässämme, on ollut ilo työskennellä. Meillä on hyviä tyyppejä.  Toki olemme usein eri mieltä asioista ja keskustelu on välillä aika rapsakkaakin. Kuitenkin, eteenpäin on menty yhtenäisenä joukkueena, asiat edellä. Itse ajattelenkin, että hyvän yhdessä pelaamisen tulee lähteä nimenomaan sieltä valtuustoryhmän sisältä.  Se on edellytys sujuvaan yhteistyöhön myös ryhmien kesken.

Päättyvällä vaalikaudella on kehitetty yhteistyön toimintamalleja muutenkin, pyrkien siten ennakoivampaan päätöksentekokulttuuriin. Olemme kaupunginhallituksen puheenjohtajiston kesken tietoisesti pyrkineet parantamaan vuorovaikutusta ja keskinäistä luottamusta. Se on varmasti näkynyt myös ulos kaupunkilaisten suuntaan, ja olemme saaneet kiitosta yhteishengen parantamisesta. Yllättävää kyllä, monia tahoja tuntuu se myös valtavasti harmittavan.  

Samaan aikaan on tiivistetty yhteydenpitoa myös johtavien viranhaltijoiden kanssa. Olemme esim. ottaneet käyttöön listapalaverit, joissa ennakoimme valmistelussa olevien asioiden läpimenomahdollisuuksia jo hiukan etukäteen. Se taas auttaa välttämään turhan työn tekemistä. Yhteispeli on yhteiseksi hyväksi.

Kommentoi kirjoitusta.

Vanhemmat kirjoitukset »