Pidetään huolta - teistäkin!

Perjantai 30.1.2015 klo 16:15 - - ulla -


Sen lisäksi että meillä täällä maalla on kaunista, täällä tehdään myös lujasti töitä. Tällä vaalikaudella eivät hallituksen päätökset ole millään tavoin tukeneet tuota työtä ja yrittämistä, saati maaseutuelinkeinojen kehittymistä.

Esimerkiksi tierahat on suunnattu suurten kaupunkien raidehankkeisiin, jotka palvelevat lähinnä vain henkilöliikennettä, eikä niistä juurikaan hyödy elinkeinoelämä. Useita miljardeja euroja ollaan syytämässä pääkaupunkiseudun raidehankkeisiin. Kaiken lisäksi esim. Pisara-radan rakentamisen on todettu olevan taloudellisesti kannattamaton. Liikenneviraston tekemän laskelman mukaan tuon hankkeen kustannukset ovat kaksinkertaiset hyötyyn nähden. Nyt tuota hanketta ollaan viemässä kuitenkin kiireellä eteenpäin vielä ennen vaaleja. Näin halutaan voimistaa pääkaupunkiseudun kasvua entisestään.

image11.jpg

Samalla tieverkko maakunnissa rapistuu kovaa vauhtia. Nykyinen tieverkko ei tule kestämään vaadittua yhä suurempaa kuljetuskalustoa. Pellervon taloustutkimuksen  selvityksen mukaan teiden ja siltojen kunnossapitoon tarvittaisiin 20 miljoonaa euroa lisää rahaa kahdeksana vuotena peräkkäin. Laskelmien mukaan teollisuus säästäisi tällä panostuksella kuljetuskustannuksissa 50–55 miljoonaa euroa vuodessa.(MT 6.2.) Kun tieinfra päästetään rapistumaan, on meillä edessä aikapommi jossakin vaiheessa. Esimerkiksi Ruotsissa on tieverkon kunnostamiseen käytettävä panos huomattavasti suurempi kuin meillä Suomessa. Siellä on paremmin ymmärretty kulkuväylien merkitys elinkeinoelämälle.

Kotimaisen ruuantuotannon ja biotalouden sekä metsäteollisuuden kehittymisen kannalta tilanne on kestämätön. Tieinvestoinnit on saatava paremmin palvelemaan elinkeinoja ja työllistymistä. Tavara on saatava liikkumaan sujuvasti, puu pois metsästä. Uudet metsäteollisuuden investoinnit ja lisääntyvä energiapuun käyttö lisäävät kuormitusta entisestään. Siksi tiestön kunnossapitoon on panostettava koko maassa. Katvealueet tietoverkkoyhteyksissä on poistettava.  Vain siten pystytään turvaamaan kannattava ja tehokas yritystoiminta maaseudulla tulevaisuudessakin.

Share |

Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini