Kotimainen ruuantuotanto on myös turvallisuuspolitiikkaa

Sunnuntai 8.3.2015 klo 23:02 - - ulla -


image12.jpgTuntuu, että valtionhallinnossa mietitään kerrallaan vain yhtä hallinnonalaa, unohtaen kokonaisuuden tarkastelu ja vaikutukset yli hallinnonalojen.

Tarvitsemme kotimaista ruuantuotantoa myös tulevaisuudessa.  Asiaa on tarkasteltava  maamme turvallisuuden ja huoltovarmuuden näkökulmasta, sillä Euroopan tilanne on parhaillaan hyvin epävakaa. Tuntuu oudolta, että meillä on keskusteltu varmuusvarastojen purkamisesta samaan aikaan kun Euroopan ja maailman tilanne on muuttumassa poikkeuksellisen haavoittuvaksi.

Viljelijäväestön ikääntyessä on pidettävä huolta siitä, että saamme alalle nuoria yrittäjiä. Meiltä loppuvat tulevaisuuden ruuantuottajat, ellemme pysty takaamaan viljelijöille riittävää toimeentuloa ja alalle houkuttelevuutta. Jos oma tuotantomme ajetaan alas, ei sitä kriisitilanteessa noin vain pystytä aloittamaan uudestaan.

Maatalouspolitiikka on tällä hetkellä liian lyhytjänteistä, eivätkä tuottajat saa tuotteistaan kohtuullista hintaa. Toisaalta vaaditaan isoja investointeja, mutta tulevaisuus on epävarmaa. On hyvä, että nyt on esitetty sukupolvenvaihdosten verotuksessa sovellettavaa maksuaikahuojennusta pidennettäväksi kymmeneen vuoteen. Tämä osaltaan helpottaisi sukupolvenvaihdosten toteutumista.  Ruokaketjun hinnanmuodostusta pitäisi tarkkailla ja oikeudenmukaistaa. Tuotantopanosten, kuten energian ja lannoitteiden hintoja, on pystyttävä alentamaan.   

Ruuantuotannon puolustajat leimataan meillä helposti alue- ja siltarumpupoliitikoiksi, vaikka kysedessä on merkittävä elinkeino- ja turvallisuuspoliittinen asia. Elämme Salon ja Someron alueella, jo koko Varsinais-Suomessa Suomen parhaalla viljelyalueella, ja siksi kysymys kannattavuudesta ja tuotannon tulevaisuudesta on alueellemme elintärkeä. Poliittisen päätöksenteon on oltava sellaista, että myös nuoret, tulevaisuuden tuottajat, voivat uskoa alaan.

Share |

Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini