Kohti lapsiperheystävällisempää Saloa

Torstai 23.3.2017 klo 14:42 - - Ulla


Kirjoitukseni Salon Seudun Sanomissa 23.3

Kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen on jäämässä kuntien vastuulle sote-uudistuksen jälkeenkin. Tuo työ on hyvin laaja-alaista, ja vaatii yhteistyötä eri toimijoiden kesken. 

Hallituksen yhden kärkihankkeen tavoitteena on luoda nykyistä lapsi- ja perhelähtöisempää palvelua, joka tähtää ongelmien ennaltaehkäisyyn. Asia on hyvin tärkeä myös Salolle paitsi inhimillisesti ajatellen, niin myös siksi, että lastensuojelun menot ovat meillä korkeat. Ongelmiin pitää puuttua nykyistä varhaisemmassa vaiheessa, ja tukea perheille tarjota nykyistä aiemmin.

Hienoa on, että tämä työ on meillä Salossa jo konkreettisesti aloitettu. Meillä on nimetty työryhmä, jossa on laaja-alaisesti edustus sekä kaupungin eri toimialoilta, että eri järjestöistä.  Ryhmän tavoitteena on viedä hanketta eteenpäin, edistäen ja ohjaten kaupungin lapsi- ja perhepalveluiden kehittämistyötä.  Itse näen erityisen tärkeänä matalan kynnyksen palveluiden kehittämisen, eli perhekeskuksen toteutumisen, sekä koulujen ja oppilaitosten ottamisen saumattomasti työhön mukaan. Myös erityistason palveluiden kehittämistä täällä Salossa tarvitaan.  Yksi pieni, mutta konkreettinen osoitus työn etenemisestä on jo Salon kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluiden sivuille ilmestynyt ”Pyydä apua” – painike, jonka kautta saa nopeasti yhteyden apua tarvitessaan. 

Tein KH:n 6.2 kokouksessa aloitteen siitä, että selvitettäisiin lapsiperheneuvoston perustamista Saloon. Lapsi - ja perheneuvosto on yhteistyöfoorumi, jonka toiminnan tavoitteena on edistää lasten ja nuorten parissa toimivien järjestöjen, seurakunnan ja kaupungin välistä yhteistyöstä. Tavoitteena on, että lasten ja nuorten näkökulmaa otetaan huomioon kuntaa kehitettäessä. Neuvosto voi tehdä esityksiä ja aloitteita ja antaa lausuntoja kunnan viranomaisille lapsia ja nuoria koskevissa asioissa heidän asemansa parantamiseksi ja heidän tarvitsemiensa palveluiden kehittämiseksi. Toiminnan taustalla on halu vahvistaa Salon kaupunkialapsiystävällisenä kuntana, jossa lapsia kohdellaan tasa-arvoisena kunnan asukkaana. Heidät otetaan mukaan palveluiden suunnitteluun, arviointiin ja kehittämiseen. Monissa kunnissa tämä neuvosto jo toimii , ja nyt kun olemme Salossa Lape- hankkeessa mukana, olisi tärkeää että Saloonkin tämä saataisiin.

Share |

Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini