Kohti aluehallintoa

Tiistai 23.11.2021 klo 10:11 - - ulla -


Kirjoitus julkaistiin Salon Seudun Sanomissa tänään 23.11.2021

Historian ensimmäiset aluevaalit järjestetään jo noin kahden kuukauden kuluttua, tammikuun 23. päivänä.  Vaaleissa valitaan jäsenet uuteen aluevaltuustoon, joka tulee vuoden 2023 alusta käyttämään ylintä päätösvaltaa uudella hyvinvointialueella.  Alueen tehtäviin tulee kuulumaan tulevaisuudessa mm. terveyskeskuksen palvelut, sairaala, neuvolapalvelut, vanhuspalvelut, suun terveydenhuolto,  mielenterveyspalvelut sekä pelastustoimi. Kyse on juuri niistä tärkeistä palveluista, joita meistä jokainen tarvitsee aika ajoin, ja joita nyt on pääosin järjestetty kaupungin toimesta.

Erikoissairaanhoito on jo nyt järjestetty yhdessä, kuntien omistaman sairaanhoitopiirin kuntayhtymän toimesta.  Lähtökohtana on ollut, että usein tarvittavia palveluita on tarjolla lähellä ihmistä. Harvemmin tarvittavia, vaativampia ja kalliimpia palveluita voi sen sijaan joutua hakemaan hiukan kauempaa. Näin on pyritty turvaamaan osaavan henkilöstön sekä taloudellisten resurssien riittävyys myös tulevaisuudessa, palvelutarpeen jatkuvasti kasvaessa.  Sairaanhoitopiirissä on jo pitkään kehitetty palveluita sopiviksi uuteen hyvinvointialuemalliin, ja myös uusi Salon sairaalahanke on suunniteltu  ns ”sote-sopivaksi”.

Erityisesti pula osaavasta sote-henkilöstöstä on tällä hetkellä ongelma, ja kunnat sekä niiden omistamat kuntayhtymät kilpailevat samoista osaajista. Tähän tilanteeseen tulee uudistuksella saada helpotusta. Kun noin 21 000 henkilöä siirtyy Varsinais- Suomessakin saman työnantajan alaisuuteen, on johtamiseen ja osaamisen kehittämiseen kiinnitettävä huomiota. Oman haasteensa yhtälöön tuo uusi 7 päivän hoitotakuu, jonka on tarkoitus tulla voimaan hyvinvointialueiden aloittaessa, ja joka tulee osaltaan lisäämään henkilöstön tarvetta edelleen.

Lähtökohtana tulee jatkossa olla sosiaali- ja terveyspalveluiden yhdenvertainen saatavuus koko Varsinais-Suomen alueella, lähellä ihmistä.  Kunnissa tarjottavaa perustason terveyspalvelua tulee nykyisestä vahvistaa. Vain siten on mahdollista pienentää kalliimman erikoissairaanhoidon tarvetta. On hahmotettava maakunnan kokonaisuus, mutta otettava samalla huomioon Salon erityisyys maantieteellisesti laajana kaupunkina.

On tärkeää, että hyvinvointialue tekee jatkossa kiinteää yhteistyötä kaupungin kanssa, sillä kaupungin vastuulle jää jatkossa erilaisia palveluvastuita, mm hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. On syytä pohtia, miten saadaan kaupungin ja uuden sote-alueen kesken muodostettua toimiva yhdyspinta niin, että pystymme jatkossakin vaikuttamaan siihen, miten palveluita alueellamme järjestetään.

 

Ulla Huittinen

Kaupunginhallituksen jäsen, sairaanhoitopiirin hallituksen jäsen

Aluevaaliehdokas (kesk)

 

Share |

Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini