Hyvinvointialueen menestys määritellään johtamisella

Lauantai 18.12.2021 klo 20:03 - - ulla -

Pula osaavasta henkilöstöstä ja henkilöstön pysyminen alalla on sosiaali- ja terveydenhuollon suurin haaste eikä ongelmaa ratkaista pelkällä alueuudistuksella. Työhyvinvointi ja johtaminen ovat avaintekijöitä, joiden avulla voidaan parantaa hoitajien pysymistä alalla. Asiaan pitääkin tarttua, ja tarttua sekä pikaisesti että tehokkaasti, sillä motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö on ehdoton edellytys hyvinvointialueen menestymiselle. 

Sosiaali- ja terveysalalla on perinteisesti johdettu ylhäältä alas, lääkäri on antanut ohjeet hoitajille. Hierarkia on hallinnut lääketieteellisen substanssijohtamisen ohella sielläkin, missä sitä ei tarvita ja missä se päinvastoin syö henkilöstön motivaatiota. Tätä kulttuuria on purettava. Meidän on lisättävä henkilöstön mahdollisuuksia osallistua ja tulla kuulluksi sekä vaikuttaa omaan työhönsä. Tämä ei onnistu ilman, että kehitämme ja tuemme esimiestyötä – alue, joka on viime vuosina jäänyt pahasti rakenneuudistuksen jalkoihin.

Työssä viihtymiseen ja työmotivaatioon vaikuttaa hyvinkin paljon vastuu omasta työstä. Mahdollisuus suunnitella omia työtehtäviä, ottaa vastuuta ja olla mukana päättämässä työyhteisön asioista lisäävät työhyvinvointia ja henkilöstön pysyvyyttä. Kun pääsee vaikuttamaan ja suunnittelemaan omaa työtään, on helppoa tuntea oma tekeminen merkitykselliseksi ja tärkeäksi. 

Hyvän työkulttuurin rakentaminen on aloitettava heti hyvinvointialueen käynnistyessä – ja jo sen valmistelutöissä. Työhyvinvoinnin johtamiselle tarvitaan selvät tavoitteet ja määrätietoista työtä tavoitteiden saavuttamiseksi. Muutos syntyy pienin askelin, mutta näillä askelilla on hyvin suuri merkitys.

Kirjoitus julkaistiin Salon Seudun Sanomissa tänään 18.12.2021

 

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: työhyvinvointi, aluevaalit, hyvinvointialue, henkilöstö