Hyvinvointialueen menestys määritellään johtamisella

Lauantai 18.12.2021 klo 20:03 - - ulla -

Pula osaavasta henkilöstöstä ja henkilöstön pysyminen alalla on sosiaali- ja terveydenhuollon suurin haaste eikä ongelmaa ratkaista pelkällä alueuudistuksella. Työhyvinvointi ja johtaminen ovat avaintekijöitä, joiden avulla voidaan parantaa hoitajien pysymistä alalla. Asiaan pitääkin tarttua, ja tarttua sekä pikaisesti että tehokkaasti, sillä motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö on ehdoton edellytys hyvinvointialueen menestymiselle. 

Sosiaali- ja terveysalalla on perinteisesti johdettu ylhäältä alas, lääkäri on antanut ohjeet hoitajille. Hierarkia on hallinnut lääketieteellisen substanssijohtamisen ohella sielläkin, missä sitä ei tarvita ja missä se päinvastoin syö henkilöstön motivaatiota. Tätä kulttuuria on purettava. Meidän on lisättävä henkilöstön mahdollisuuksia osallistua ja tulla kuulluksi sekä vaikuttaa omaan työhönsä. Tämä ei onnistu ilman, että kehitämme ja tuemme esimiestyötä – alue, joka on viime vuosina jäänyt pahasti rakenneuudistuksen jalkoihin.

Työssä viihtymiseen ja työmotivaatioon vaikuttaa hyvinkin paljon vastuu omasta työstä. Mahdollisuus suunnitella omia työtehtäviä, ottaa vastuuta ja olla mukana päättämässä työyhteisön asioista lisäävät työhyvinvointia ja henkilöstön pysyvyyttä. Kun pääsee vaikuttamaan ja suunnittelemaan omaa työtään, on helppoa tuntea oma tekeminen merkitykselliseksi ja tärkeäksi. 

Hyvän työkulttuurin rakentaminen on aloitettava heti hyvinvointialueen käynnistyessä – ja jo sen valmistelutöissä. Työhyvinvoinnin johtamiselle tarvitaan selvät tavoitteet ja määrätietoista työtä tavoitteiden saavuttamiseksi. Muutos syntyy pienin askelin, mutta näillä askelilla on hyvin suuri merkitys.

Kirjoitus julkaistiin Salon Seudun Sanomissa tänään 18.12.2021

 

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: työhyvinvointi, aluevaalit, hyvinvointialue, henkilöstö

Sairaanhoitopiiri edistää Salon sairaalaa määrätietoisesti

Keskiviikko 8.12.2021 klo 9:32 - - Ulla -

Salon sairaalahanke on edennyt sairaanhoitopiirin päätöksenteossa määrätietoisesti, vaikka Juhani Nummentalo kirjoituksessaan (SSS 5.12.) ilmaisi huolensa hankkeen etenemisestä. Sairaanhoitopiirin hallituksessa hanketta on viety yhteistyöllä eteenpäin. Tätä yhteistyötä on jatkettava ja hankkeen kanssa on oltava hereillä, kunnes hanke on saatu valmiiksi.

 Salon sairaala on sairaanhoitopiirin investointisuunnitelmissa ensi vuodelle. Suunnitelma hyväksyttiin osana talousarviota yksimielisesti sekä hallituksessa että myös valtuustossa vain runsas viikko sitten, 30.11.2021. Olin myös kiinteistöjaostossa hyväksymässä valinnat Salon sairaalan uudistamisen suunnittelijoiksi, tämäkin päätös tehtiin yksimielisesti. 

 Hanke on ollut hyvässä, yhteisesti sovitussa myötätuulessa maakunnallisessa päätöksenteossa. Sairaalamme tarpeellisuus ymmärretään Varsinais-Suomessa laajasti. 

 Totta on, että sosiaali- ja terveysministeriö on pidättäytynyt ottamasta rakentamisen poikkeuslupaan kantaa ja halunnut siirtää asian tulevalle aluehallinnolle. Pidän tätä näkökulmaa hyvänä: ministeriö kunnioittaa tulevan hyvinvointialueen itsemääräämisoikeutta. Näin sen pitääkin olla. Alueet saavat itsenäisesti päättää palvelurakenteestaan. 

 Samalla, kun ministeriö toteaa päätöksentekovallan kuuluvan hyvinvointialueelle, hanke kohtaa harmillisen ja valitettavan aikatauluviiveen. Keskustelimme tästä sairaanhoitopiirin hallituksessa viime kokouksessa etsien ratkaisua ja kerroimme huolen hankkeen viivästymisen vaikutuksista eteenpäin ministeriöön. 

 Sairaanhoitopiirin hallitus hakee tapoja edistää Salon sairaalaa tässä tilanteessa mahdollisimman pikaisesti, ja mahdollisimman vähäisin viivein. Toivomme voivamme – sairaanhoitopiiri yhdessä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa - saavuttaa yhteisen ratkaisun niin, että Salon sairaalahanke etenee mahdollisimman pikaisesti. 

Juhani Nummentalo toivoo kirjoituksessaan aluevaaliehdokkaiden tutustuvan Salon sairaalahankkeeseen. Tästä toiveesta on helppoa olla samaa mieltä – jo siksi, ettei hankkeen etenemisestä leviäisi turhia päätöksentekoon tai maakunnalliseen yhteistyöhön liittyviä mörköjä ja pelkoja. Varsinais-Suomi tarvitsee Salon sairaalan.

Kirjoitus julkaistiin Salon Seudun Sanomissa tänään 8.12.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Salo, sairaala, hyvinvointialue, aluevaalit