Sote-uudistuksen varmistettava kaikki palvelut

Lauantai 15.1.2022 klo 10:02 - - Ulla -

Tavoitteena sote-uudistuksessa on vahvistaa peruspalveluita ja nopeuttaa hoitoon pääsyä, sekä siirtää painopistettä mahdollisimman varhaiseen ongelmien ehkäisyyn. Tavoite on oikea, ja toteutuessaan sekä asiakkaan parhaaksi että kustannuksia hillitsevä.

Kyse ei ole pelkästään terveydestä ja sairaudesta. On iso joukko ihmisiä jotka eivät ole sairaita, mutta tarvitsevat erityistä tukea selvitäkseen elämästään. Mukaan on saatava koko sote-kenttä. Huoleni on, miten sosiaalipalvelut saadaan aidosti mukaan. Terveyskeskuksen sijaan on opittava puhumaan sote-keskuksestaTerveyspalveluiden ohella myös sosiaalipalvelut on integroitava tähän kokonaisuuteen ja vahvistettava siten, että apua ja tukea on saatavissa ajoissakokonaisvaltaisesti.

Esimerkiksi lapsiperheiden tarvitsemat palvelut tulee rakentaa siten, että ne ovat matalalla kynnyksellä saatavissa paikallisista perhekeskuksista saman katon alta. Palvelujärjestelmä tulee saada toimimaan niinettä perheet, lapset ja nuoret saavat apua silloin kun tuntevat sitä tarvitsevansa. Lasten ja nuorten psykiatrisen hoidon tilanne on Varsinais-Suomessa pahasti ruuhkautunut, ja tilanne on koronan myötä vain pahentunut, vaikkakin hoitoon pääsy on viime loppuvuodesta jonkin verran nopeutunut.  Perheiden ongelmiin pitää pystyä puuttumaan nykyistä aiemmin. Kun lapsi siirtyy kouluun ja oppilashuollon piiriin, ollaan jo osin myöhässä. 

Suunnitelmissa on, että psykiatrian polikliinisiä ja avopalveluita lisätään ja kehitetään maakunnan eri alueilla uuden psykiatriatalon rakentuessa Turkuun. Sairaanhoitopiirin suunnitelmissa on myös ollut hakea Salon keskustan alueelle avopalveluille asianmukaiset ja helposti saavutettavat, korvaavat tilat nykyisen mielenterveyskeskuksen vanhoille huonoille tiloille. Näihin asioihin tulee myös aluehallinnon sitoutua ja saada niihin vauhtia.

Sosiaalityön palveluita ja erityistä tukea tarvitseva asiakas on usein sellaisessa tilanteessa, että ei osaa tai jaksa pitää ääntä omien oikeuksiensa ja palveluidensa puolesta. Sama koskee myös mielenterveysasiakkaita. Uuden aluehallinnon onkin pidettävä huolta siitä, että myös ne hiljaisemmat saavat tarvitsemansa avun ja tuen.

Kirjoitus on julkaistu Perniönseudun lehdessä 13.1.2022

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Aluevaalit, soteuudistus, sosiaalipalvelut

Hyvinvointialueen menestys määritellään johtamisella

Lauantai 18.12.2021 klo 20:03 - - ulla -

Pula osaavasta henkilöstöstä ja henkilöstön pysyminen alalla on sosiaali- ja terveydenhuollon suurin haaste eikä ongelmaa ratkaista pelkällä alueuudistuksella. Työhyvinvointi ja johtaminen ovat avaintekijöitä, joiden avulla voidaan parantaa hoitajien pysymistä alalla. Asiaan pitääkin tarttua, ja tarttua sekä pikaisesti että tehokkaasti, sillä motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö on ehdoton edellytys hyvinvointialueen menestymiselle. 

Sosiaali- ja terveysalalla on perinteisesti johdettu ylhäältä alas, lääkäri on antanut ohjeet hoitajille. Hierarkia on hallinnut lääketieteellisen substanssijohtamisen ohella sielläkin, missä sitä ei tarvita ja missä se päinvastoin syö henkilöstön motivaatiota. Tätä kulttuuria on purettava. Meidän on lisättävä henkilöstön mahdollisuuksia osallistua ja tulla kuulluksi sekä vaikuttaa omaan työhönsä. Tämä ei onnistu ilman, että kehitämme ja tuemme esimiestyötä – alue, joka on viime vuosina jäänyt pahasti rakenneuudistuksen jalkoihin.

Työssä viihtymiseen ja työmotivaatioon vaikuttaa hyvinkin paljon vastuu omasta työstä. Mahdollisuus suunnitella omia työtehtäviä, ottaa vastuuta ja olla mukana päättämässä työyhteisön asioista lisäävät työhyvinvointia ja henkilöstön pysyvyyttä. Kun pääsee vaikuttamaan ja suunnittelemaan omaa työtään, on helppoa tuntea oma tekeminen merkitykselliseksi ja tärkeäksi. 

Hyvän työkulttuurin rakentaminen on aloitettava heti hyvinvointialueen käynnistyessä – ja jo sen valmistelutöissä. Työhyvinvoinnin johtamiselle tarvitaan selvät tavoitteet ja määrätietoista työtä tavoitteiden saavuttamiseksi. Muutos syntyy pienin askelin, mutta näillä askelilla on hyvin suuri merkitys.

Kirjoitus julkaistiin Salon Seudun Sanomissa tänään 18.12.2021

 

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: työhyvinvointi, aluevaalit, hyvinvointialue, henkilöstö

Sairaanhoitopiiri edistää Salon sairaalaa määrätietoisesti

Keskiviikko 8.12.2021 klo 9:32 - - Ulla -

Salon sairaalahanke on edennyt sairaanhoitopiirin päätöksenteossa määrätietoisesti, vaikka Juhani Nummentalo kirjoituksessaan (SSS 5.12.) ilmaisi huolensa hankkeen etenemisestä. Sairaanhoitopiirin hallituksessa hanketta on viety yhteistyöllä eteenpäin. Tätä yhteistyötä on jatkettava ja hankkeen kanssa on oltava hereillä, kunnes hanke on saatu valmiiksi.

 Salon sairaala on sairaanhoitopiirin investointisuunnitelmissa ensi vuodelle. Suunnitelma hyväksyttiin osana talousarviota yksimielisesti sekä hallituksessa että myös valtuustossa vain runsas viikko sitten, 30.11.2021. Olin myös kiinteistöjaostossa hyväksymässä valinnat Salon sairaalan uudistamisen suunnittelijoiksi, tämäkin päätös tehtiin yksimielisesti. 

 Hanke on ollut hyvässä, yhteisesti sovitussa myötätuulessa maakunnallisessa päätöksenteossa. Sairaalamme tarpeellisuus ymmärretään Varsinais-Suomessa laajasti. 

 Totta on, että sosiaali- ja terveysministeriö on pidättäytynyt ottamasta rakentamisen poikkeuslupaan kantaa ja halunnut siirtää asian tulevalle aluehallinnolle. Pidän tätä näkökulmaa hyvänä: ministeriö kunnioittaa tulevan hyvinvointialueen itsemääräämisoikeutta. Näin sen pitääkin olla. Alueet saavat itsenäisesti päättää palvelurakenteestaan. 

 Samalla, kun ministeriö toteaa päätöksentekovallan kuuluvan hyvinvointialueelle, hanke kohtaa harmillisen ja valitettavan aikatauluviiveen. Keskustelimme tästä sairaanhoitopiirin hallituksessa viime kokouksessa etsien ratkaisua ja kerroimme huolen hankkeen viivästymisen vaikutuksista eteenpäin ministeriöön. 

 Sairaanhoitopiirin hallitus hakee tapoja edistää Salon sairaalaa tässä tilanteessa mahdollisimman pikaisesti, ja mahdollisimman vähäisin viivein. Toivomme voivamme – sairaanhoitopiiri yhdessä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa - saavuttaa yhteisen ratkaisun niin, että Salon sairaalahanke etenee mahdollisimman pikaisesti. 

Juhani Nummentalo toivoo kirjoituksessaan aluevaaliehdokkaiden tutustuvan Salon sairaalahankkeeseen. Tästä toiveesta on helppoa olla samaa mieltä – jo siksi, ettei hankkeen etenemisestä leviäisi turhia päätöksentekoon tai maakunnalliseen yhteistyöhön liittyviä mörköjä ja pelkoja. Varsinais-Suomi tarvitsee Salon sairaalan.

Kirjoitus julkaistiin Salon Seudun Sanomissa tänään 8.12.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Salo, sairaala, hyvinvointialue, aluevaalit

Mukana ollaan!

Sunnuntai 14.11.2021 klo 19:27

Varsinais-Suomen Keskusta syyskokous nimesi minut eilen ehdokkaaksi ensi tammikuun 23. päivänä käytäviin aluevaaleihin. Omasta taustastani sote-ammattilaisena sekä päättäjänä sotelautakunnassa, kaupunginhallituksessa ja sairaanhoitopiirin hallituksessa ja kiinteistöjaostossa olen saanut eväät ja verkostot, joita päätöksentekijänä aluevaltuustossa tarvitaan. Omaa ajankäyttöäni tietysti myös pohdin. Koska sairaanhoitopiiri tulee jatkossa sulautumaan uuteen hyvinvointialueeseen, ei oma kuormani tule kasvamaan, vain organisaatio vaihtuu toiseksi.

Varsinais-Suomessa on paljon tehtävää. Vaikka valmistelua on jo tehty, olemme edelleen takamatkalla. Perusterveydenhuollon palveluita on vahvistettava ja ongelmiin puututtava mahdollisimman varhain. Tällä hetkellä se ei kaikissa kunnissamme toimi kuten pitäisi, joka taas aiheuttaa turhaa kalliin erikoissairaanhoidon tarvetta. Psykiatrian tilanne meillä Varsinais-Suomessa on tällä hetkellä erityisen huolestuttava, ja siihen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Valmistelua tulee tehdä asiakaslähtöisesti siten, että palvelut saa jatkossa samalta luukulta ilman pompottelua.

Tulossa olevat vaalit ovat historialliset, sillä tätä uudistusta on valmisteltu vuosikausia. Tulevien päättäjien on kyettävä hahmottamaan koko maakunnan kokonaisuus, ja kannettava vastuu koko alueesta.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Aluevaalit