Asetus ja synnytys - Miten tähän tultiinkaan

Sunnuntai 22.2.2015 klo 12:25 - - ulla -

Ensi maanantaina Salon valtuusto päättää, sitoutuuko se jatkamaan synnytystoimintaa Salon sairaalassa ja myöntämään toimintaan tarvittavat lisäresurssit erikoissairaanhoitoon. Lopputulos lienee selvä, mutta miten tähän tilanteeseen on ylipäätään tultu?

Viime vuoden syyskuussa maan hallitus peruspalveluministeri Susanna Huovisen johdolla allekirjoitti päivystysasetuksen. Asetus tuli muilta osin voimaan 1.1.2015, synnytystoiminnan osalta 1.6.2015. Hallitus sopi asetuksen tiukentamisesta ja esim. synnytysosastojen pudotuspelin vauhdittamisesta tuhannen synnytyksen vaatimuksella. Tämän oli tarkoitus olla yksi keino säästää kuntien rahoja. Perimmäinen tavoite näyttää kuitenkin olleen toimintojen voimakas keskittäminen yliopistollisiin keskussairaaloihin. Silmiinpistävää on ollut se, että samaan aikaan kun hallitus on tuota keskittämisasetusta valmistellut, ovat samojen puolueiden vaikuttajat näyttävästi vastustaneet noita muutoksia paikallisella tasolla.

Ministeriöllä ei lopulta riittänyt rohkeutta viedä uudistustaan loppuun asti, vaan se myönsi poikkeuslupia sekä synnytyksiin että perusterveydenhuoltoon sitä hakeneille yksiköille. Näin saatiin vastuu tästä ”likaisesta työstä”, eli toimintojen keskittämisestä, vieritettyä kuntien harteille. Ahtaasti tulkittuna asetus ei uhkaa vain synnytystoimintaa, vaan koko aluesairaaloiden kehittämistä. Loppujen lopuksi tuosta operaatiosta jäi kunnille erittäin suuri lisälasku.

Tällainen voimakas ja nopeasti toteutettava keskittäminen tuo väistämättä ongelmia. Päivystysasetuksen toteuttamisessa ja tulkinnoissa olisi paremmin otettava huomioon kunkin sairaanhoitopiirin ominaispiirteet. Asetuksen myötä potilaitten lisääntyvistä kuljetuksista tulee suuria kustannuksia, jos kaikki päivystys keskitetään keskussairaaloihin. Matkakulut, aikataulut ja saattajien ajankäyttö olisi myös otettava tuossa kokonaisuudessa huomioon. Tästä lisääntyneestä ambulanssirumbasta sekä potilaiden turhasta siirtelystä on jo nähty esimerkkejä meillä Salossakin.

Paikalliset valmiudet on syytä ottaa täyteen käyttöön. On tarkkaan kartoitettava aluesairaaloiden ja terveyskeskusten resurssit sekä kokemus, ja käytettävä ne järkevästi. Päiväaikainen akuuttilääketiede on syytä säilyttää aluesairaaloissa, jotta palveluketjut saadaan joustaviksi, ja asiakkaiden turhasta pompottelusta päästään. Erikoisalojen sisällä vastuulääkäreiden ja –hoitajien on valvottava tiedonkulkua ylhäältä alas ja päinvastoin niin, että kaikki tietävät miten potilaita hoidetaan ja päällekkäisyyksiltä vältytään.

Tuvallisuusnäkökulma sekä kriisivalmius ovat tässä ajassa vakavasti otettavia näkökulmia, eikä liiallinen keskittäminen ole siksikään järkevää.  Kriisitilanteisiin on varauduttava, eikä ”kaikkia munia ole syytä laittaa samaan koriin”. Aluesairaalat voivat hankalissa tilanteissa toimia hyvinä varajärjestelminä.

Tähän asti hyvin toiminutta järjestelmää ei kannata täysin romuttaa. Herää kysymys, olisiko koko asetusta tarkasteltava vielä uudelleen?

(Kirjoitus on julkaistu SSS 21.2.2015)

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: päivystysasetus, synnytys

Olutta ostamassa

Maanantai 9.2.2015 klo 23:11 - - ulla -

Päivän keskustelu on käynyt vilkkaana keskioluen ympärillä. Kun Keskusta viikonloppuna julkisti vaaliohjelmansa, niin otsikoihin nostettiin kaksi vuotta vanha ohjelmapaperi. Siinä esitettiin ajatus kaupassa myytävän oluen laimentamisesta 3.7 prosenttiin.  Samassa yhteydessä esitettiin, että jatkossa edistettäisiin tilaviiniyrittäjyyttä mm. sallimalla mietojen liköörien myynti tilaviinimyymälöissä, sekä sitä että Alkon ja vähittäiskaupan tulee ottaa pienpanimoiden tuotteita valikoimiinsa. Myös mm. anniskeluravintoloiden vapaampi aukiolo oli esitykessä yhtenä mahdollisena keinona.

Kukaan ei voi kiistää sitä, etteikö alkoholin tuomia haittoja pitäisi pystyä vähentämään Suomessa. En kuitenkaan usko, että tuo kulttuurimuutos saavutetaan holhoamista lisäämällä. Itse en kannata missään nimessä tuota keskioluen myynnin siirtämistä kaupoilta Alkolle. Uskon, että se päinvastoin lisää alkoholin kulutusta. Jos ihmiset pakotetaan hakemaan keskioluensa Alkosta, saattaa mukaan helposti tarttua myös vakevämpiä ostoksia.

Meille on Suomeen noussut paikallisia pieniä panimoita, jotka tuovat uusia tuotteitaan markkinoille. Melko uusi yritys alalla on mm. Mathildedalin kyläpanimo. Tällainen yrittäjyys monipuolistaa olutkulttuuriamme, tuoden samalla kaivattua toimeliaisuutta ja työpaikkoja maaseudulle.

 

Kommentoi kirjoitusta.

Ilo ja huoli

Keskiviikko 4.2.2015 klo 11:53 - - ulla -

Eilen saimme iloita siitä, että Salon sairaalan synnytysosasto saa luvan poiketa päivystysasetuksen vaatimasta tuhannen synnytyksen rajasta vuoteen 2017. Päivystysasetuksen tuomien muiden velvoitteiden tulee kuitenkin täyttyä, mikä asettaa omat haasteensa.  

Realistina ilooni sekoittuu väistämättä suuri huoli. Asioita ei voi mitata pelkästään rahassa. Tuo päätös tulee kuitenkin aiheuttamaan Salon kaupungille vuositasolla noin 1,2 miljoonan euron lisälaskun, tälle vuodelle n. 700 000 euroa. Se on melko paljon kun ottaa huomioon, että sopeuttamistarve on kaupungissa jo ennestään kymmenisen miljoonaa.  Mistä ollaan valmiita luopumaan, leikkaamaan vielä miljoonan verran lisää?

Itse olin sairaanhoitopiirin hallituksessa mukana hakemassa tuota poikkeuslupaa. Oma perusteluni oli lähinnä TYKSin tilojen huono kunto. Tuolta perustelulta kuitenkin poistuu pohja siinä vaiheessa, kun Turkuun saadaan uudet U-sairaalaa korvaavat tilat.

Jotta synnytystoiminta voisi Salossa myöhemminkin jatkua, tulisi tänne saada reilusti lisää asiakkaita. Sairaanhoitopiirin hallituksessa istuvana en näe  järkeä siinä, että piiri kilpailee itsensä kanssa. Se ei ole piirin eikä myöskään veronmaksajan etu. 

Uusia synnyttäjiä tulisikin siis saada ulkokunnista, kuten Raaseporin tai Lounais-Hämeen suunnista. Haaste on kova, ja edellyttää  erittäin ponnekasta markkinointia.

Kommentoi kirjoitusta.

Pidetään huolta - teistäkin!

Perjantai 30.1.2015 klo 16:15 - - ulla -

Sen lisäksi että meillä täällä maalla on kaunista, täällä tehdään myös lujasti töitä. Tällä vaalikaudella eivät hallituksen päätökset ole millään tavoin tukeneet tuota työtä ja yrittämistä, saati maaseutuelinkeinojen kehittymistä.

Esimerkiksi tierahat on suunnattu suurten kaupunkien raidehankkeisiin, jotka palvelevat lähinnä vain henkilöliikennettä, eikä niistä juurikaan hyödy elinkeinoelämä. Useita miljardeja euroja ollaan syytämässä pääkaupunkiseudun raidehankkeisiin. Kaiken lisäksi esim. Pisara-radan rakentamisen on todettu olevan taloudellisesti kannattamaton. Liikenneviraston tekemän laskelman mukaan tuon hankkeen kustannukset ovat kaksinkertaiset hyötyyn nähden. Nyt tuota hanketta ollaan viemässä kuitenkin kiireellä eteenpäin vielä ennen vaaleja. Näin halutaan voimistaa pääkaupunkiseudun kasvua entisestään.

image11.jpg

Samalla tieverkko maakunnissa rapistuu kovaa vauhtia. Nykyinen tieverkko ei tule kestämään vaadittua yhä suurempaa kuljetuskalustoa. Pellervon taloustutkimuksen  selvityksen mukaan teiden ja siltojen kunnossapitoon tarvittaisiin 20 miljoonaa euroa lisää rahaa kahdeksana vuotena peräkkäin. Laskelmien mukaan teollisuus säästäisi tällä panostuksella kuljetuskustannuksissa 50–55 miljoonaa euroa vuodessa.(MT 6.2.) Kun tieinfra päästetään rapistumaan, on meillä edessä aikapommi jossakin vaiheessa. Esimerkiksi Ruotsissa on tieverkon kunnostamiseen käytettävä panos huomattavasti suurempi kuin meillä Suomessa. Siellä on paremmin ymmärretty kulkuväylien merkitys elinkeinoelämälle.

Kotimaisen ruuantuotannon ja biotalouden sekä metsäteollisuuden kehittymisen kannalta tilanne on kestämätön. Tieinvestoinnit on saatava paremmin palvelemaan elinkeinoja ja työllistymistä. Tavara on saatava liikkumaan sujuvasti, puu pois metsästä. Uudet metsäteollisuuden investoinnit ja lisääntyvä energiapuun käyttö lisäävät kuormitusta entisestään. Siksi tiestön kunnossapitoon on panostettava koko maassa. Katvealueet tietoverkkoyhteyksissä on poistettava.  Vain siten pystytään turvaamaan kannattava ja tehokas yritystoiminta maaseudulla tulevaisuudessakin.

Kommentoi kirjoitusta.

Matka alkaa

Perjantai 16.1.2015 klo 22:37 - - ulla -

Matkani kohti kevään eduskuntavaaleja on alkamassa. Pyrin päivittämään näille sivuille tapahtumia ja ajatuksia matkan varrelta. Täältä voit seurata kampanjan etenemistä ja kulkea mukana. Tervetuloa mukaan matkaan!

image8.jpg

1 kommentti .

Rauhallista Joulun aikaa ja Onnea Uudelle Vuodelle!!

Maanantai 22.12.2014 klo 23:00 - - Ulla-

image.jpg

Kommentoi kirjoitusta.

Arvostusta kylätoiminnalle

Maanantai 24.11.2014 klo 9:48 - - ulla -

kylat.jpg

Viime torstaina järjestettiin Kylien Salo – hankkeen loppuseminaari, joka oli osa Kuntalaisena Salossa –keskustelusarjaa. Tilaisuudessa puheenvuoroja käyttivät eri kylien aktiivit kylien tiedottamisesta, kylän yhteishengen edistämisestä, kylän omasta tonttimarkkinoinnista, kylätalon ylläpidosta ja toiminnasta, teatteritoiminnasta sekä kylän edunvalvonnasta, kaavasta ja kunnallistekniikasta. Päällimmäisenä tilaisuudesta itselleni jäi valtava kunnioitus sitä kohtaan, kuinka paljon kylissä tehdään vapaaehtoista työtä yhteisen hyvän eteen. Toisaalta heräsi myös ajatus siitä, että kunnallisessa päätöksenteossa tämä toiminta vaatii paljon nykyistä enemmän arvostusta ja tukea.

Kylien ja kylätoiminnan merkitys on kasvanut viime vuosikymmeninä paikallisessa kehittämistoiminnassa. Kylien merkitys tuntuu vain kasvavan kuntien koon kasvaessa. Maaseudun asumisviihtyvyyden parantamiseen tähtäävät kehittämishankkeet ovat tärkeä osa maaseudun kehittämistyötä. Maaseudun asukkaita kannustetaan omaehtoisen, paikalliseen yhteistyöhön, jonka avulla rakennetaan alueelle yrittämismyönteistä ilmapiiriä, vahvistetaan kyläyhteisöjen toimintaa, vaalitaan maaseutu maisemaa ja -kulttuuriympäristöä sekä turvataan välttämättömät peruspalvelut.

Suomen kylätoiminta ryn kampanja Voimistuvat Kylät on pyrkinyt lisäämään kuntien ja kylien vuoropuhelua ja yhteistyötä mm. kylien palveluiden järjestämisessä. Kuntien resurssien vähetessä tällainen uudenlainen yhteistyö voisi avata monia mahdollisuuksia, eikä se saisi jäädä vain puheiden tasolle.

Pienenä konkreettisena asiana voisi olla apu markkinointiin. Mielestäni tieto paikallisista kylistä ja kylätoimijoista  sekä niihin liittyvistä aktiviteeteista on saatava kootusti yhden linkin alle kaupungin verkkosivuille. Sieltä ne on esimerkiksi uusien asukkaiden tai asuinpaikkaa etsivien helppo löytää.

 

Kommentoi kirjoitusta.

Byrokratian purkamista

Tiistai 18.11.2014 klo 19:48 - - ulla -

Viime aikoina on kinasteltu siitä, onko julkinen sektori paisunut liikaa. Onhan se kasvanut, siis suhteessa yksityiseen puoleen niin, että vuonna 2012 julkisen talouden työntekijöiden osuus kaikista työntekijöistä oli Suomessa 24 prosenttia. Suhdelukuun vaikuttaa kuitenkin se, että yksityinen sektori on laman myötä supistunut. Juha Sipilä sai kuraa niskaansa nostaessaan esiin ajatuksen, että virkamiesten määrää on reippaasti vähennettävä. Hänen oletettiin puhuvan mittavista irtisanomisista. Väärin ymmärretty, joko tahallaan tai tahattomasti.

Tuottavuutta on parannettava, se on ihan selvä. Se ei kuitenkaan ole mahdollista lähtemällä suinpäin irtisanomisiin. Virkamiehistö voi supistua ilman irtisanomisiakin eläköitymisten seurauksena, kun vain tuottavuutta saadaan paremmaksi. Se taas onnistuu, jos ohjeita, määräyksiä ja valvontaa vähennetään.  Suora vaikutus saadaan sillä, että lähdetään harkitsemaan lakisääteisten velvoitteiden vähentämistä ja sääntelyn purkamista. Silloin esimerkiksi sääntelyn valvontaa varten pystytettyjä virkoja ei enää tarvita.

Normien purkamisen lisäksi on töitä järjesteltävä uudelleen, prosesseja sujuvoittaen. Esimerkiksi,meillä Salossa lähdettiin esimiesten yt-neuvotteluihin ajatuksella, että irtisanomisia tulee. Töitä uudelleen järjestelemällä ja eläköitymisiä hyödyntäen niiltä kuitenkin vältyttiin. Euromääräinen tavoite kuitenkin saavutettiin.

Poliitikkojenkin on nyt katsottava peiliin. Kieltojen ja holhoamisen sijaan on pyrittävä nykyistä enemmän mahdollistamaan asioita, jotka ovat hyviä. Byrokratian purkamisesta on puhuttu kauan, mutta nyt puheet on pantava täytäntöön. Yhteistyö eri tahojen välillä olisi tässä varmaan hyvinkin hyödyllistä.

Raskaasti velkaantuva valtiomme kaipaa säästöjä. Byrokratian purkaminen on kivuttomampi keino säästää ja lisätä tuottavuutta kuin loputtomat leikkaukset peruspalveluista. Byrokratiaa purkamalla pystytään keventämään julkisen sektorin kustannuksia, kunhan vain tahtoa löytyy. Tarvitsemme holhouksen ja viranomaiskontrollin sijaan enemmän luottamusta kansalaisiin, arkijärjenkäyttöä ja luovuutta. On lisättävä kansalaisten omaa vastuuta omasta elämästään.

 

Kommentoi kirjoitusta.

Kohti kevättä!

Sunnuntai 7.9.2014 klo 17:41 - - ulla -

Ei, otsikko ei ole virheellinen. Syksy on vasta tuloillaan, mutta katse on nyt kohti ensi kevättä. Allekirjoitin viime viikonlopulla tällaisen suostumuksen, josta alkaa matka kohti ensi kevään eduskuntavaaleja. Pyyntöjä ehdokkaaksi lähtemiseksi on tullut viimeisen vuoden aikana useilta eri tahoilta. Keskustan Kiskon paikallisyhdistyksen esitys sekä Salon kunnallisjärjestön johtokunnan tuki sinetöivät nyt päätöksen, jota olen pohtinut ja pyöritellyt todella huolellisesti. Viimekädessä mahdollisen ehdokkuuden vahvistaa V-S Keskustan piirihallitus syyskuun lopulla.wp_20140904_008.jpg

Päätös ehdokkaaksi lähtemisestä on sen verran suuri, että olen halunnut pohtia asiaa huolella ja ajan kanssa myös perheen ja oman elämäntilanteeni näkökulmasta. Ajattelin, että jos lähden mukaan niin haluan olla mukana tosissani. Ja nyt olen tosissani. Mielestäni Salo ansaitsee myös keskustalaisen kansanedustajan. Olen valmis ottamaan sen työn vastaan. Työ alkaa nyt oman ydinryhmän keräämisellä. Mikäli haluat olla mukana tekemässä iloista ja positiivista vaalikampanjaa, niin otathan yhteyttä joko sähköpostilla, puhelimella tai kotisivujen yhteydenottolomakkeen kautta!

                                                                                                                                                       

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: eduskuntavaalit 2015

Puoluekokous Turussa

Sunnuntai 22.6.2014 klo 18:31 - - ulla -

puoluekokous_22.jpg

Viime viikonloppuna järjestettiin Suomen Keskustan 75. puoluekokous Turun Messukeskuksessa. Sain kunnian toimia kokouksessa puheenjohtajana. Kokemus oli todella hieno. Sain olla nuijan päässä kopauttamassa Juha Sipilän jatkokaudelle puolueemme puheenjohtajana. Varapuheeenjohtajiksi valittiin Annika Saarikko, Juha Rehula ja Anu Vehviläinen. Puoluesihteerinä jatkaa Timo Laaninen. Tällä joukkueella on hyvä lähteä tekemään töitä kohti ensi vuoden eduskuntavaaleja. Itse tulin valituksi edelleen Keskustan puoluevaltuuston jäseneksi.

puoluekokous.jpg

Kommentoi kirjoitusta.

Luottamuspulaa

Lauantai 3.5.2014 klo 19:03 - - ulla -

Vaikeina aikoina on yleisesti tapana haukkua johtajia, tekivätpä he mitä hyvänsä. Kun hankalia asioita ei muuten pystytä käsittelemään, etsitään syntipukki, jonka niskaan ongelmat ja vastuu on helppo sysätä. Samaan tapaan myös Salossa on tyytymättömyys nykyiseen tilanteeseen lastattu kaupunginjohtajan päälle.

Kummallista on se, että asioita ei edes yritetty tuoda keskusteluun missään vaiheessa esim. kehityskeskusteluissa, vaan kaikessa hiljaisuudessa alettiin kerätä nimiä listaan. Julkisuuteen tilanne tuotiin sitten lehdistön kautta, täysin yllätyksenä asianosaisille. Ei kovin fiksu toimintatapa mielestäni.

Se, että tyytymättömyyttä on eri poliittisissa ryhmissä, on enemmänkin sattumien summaa. Joku valtuutettu kuuluu henkilöstöön ja on suivaantunut henkilöstösäästöistä ja lomautuksista, toinen omaan lähipiiriin tai lähiympäristöön kohdistuneista leikkaustarpeista. Tosiasiassa kyse on kuitenkin ollut pakollisista toimista, joilla on saatu kaupungin menojen kasvu taittumaan. Todellisia syitä luottamuspulaan voi vain arvailla. Tähän asti kuullut selitykset ovat olleet mielestäni lähinnä naiiveja ja lapsellisia. Yhtään todellista asiaa, joka voisi olla perusteena irtisanomiseen, ei ole tullut ainakaan minun korviini. Niitä odotellessa...

Itse kaupunginhallituksen varapuheenjohtajana koen olevani vahvasti osa tätä johtamisjärjestelmää. Jos siis meillä sanotaan olevan johtamisongelma, koen olevani asiassa osallinen. Pidän kummallisena sitä, miten kukaan johtava poliitikko voi ulkoistaa itsensä tällaisesta asiasta. Itse aloittaisin syyllisten etsimisen katsomalla peiliin.

Koen, että Salossa oleva poliittinen kulttuuri vaikeuttaa asioiden hoitoa nykyisellään. Luottamushenkilöiden ja virkamiesten keskinäiset roolit ovat sekoittuneet. Meillä on innokkaita ja melko kokemattomia luottamushenkilöitä, joilla on suuri halu käyttää valtaa. Välillä tuntuu unohtuvan se, että valmistelu kuuluu viranhaltijoille eikä kaikkiin asioihin ole syytä luottamushenkilöiden sotkeutua. Valmistelun perusteella päättäjien tehtävänä on valita vaihtoehto, joka on paras kaupungin ja kaupunkilaisten kannalta. Lähtökohtaisesti luottamushenkilöiden tulisi luottaa virkamieheen, ei lähteä valmistelemaan asioita itse. Töitä pitäisi tehdä näiden roolien selkiyttämiseksi ja yhteistyön parantamiseksi. Vain yhteistyöllä voidaan mennä eteenpäin, ei repimällä.

Demokratiassa päätöksiä tehdään usein äänestysten kautta. Liian monesti tuntuu, että hävitty äänestys on liian vaikea pala nieltäväksi. Oletus tuntuu monella olevan, että itse on aina oikeassa. Olen kuullut kaipuuta edelliseen vaalikauteen, jolloin kaksi suurta poliittista ryhmää pystyi ratkaisemaan keskenään asioita. Onko kansa siis äänestänyt väärin?

Tuntuu, että ainut syy tähän toimintaan on huomion hakeminen. Tästä kertoo se, että asioita ei ole edes pyritty selvittelemään tai ratkomaan ennen julkituloa. Kaikki keinot ovat näköjään sallittuja, kun haetaan huomiota ja irtopisteitä. Tähän asti vihervasemmisto on kerännyt huomiota vastustamalla kategorisesti  lomautuksia, mitkä sinänsä ovat olleet välttämättömiä. Nyt kun kaupunginhallituksen enemmistö päätti unohtaa lomautukset tältä vuodelta, piti löytää uusi asia huomion saamiseksi.

Minusta kaupunki ei nyt tarvitsisi tällaista julkisuutta, vaan kaikki paukut pitäisi suunnata selviytymiseen ja yhteishengen sekä päätöksentekokulttuurin parantamiseen. Pisteiden keruun aika on sitten myöhemmin, kun on ensin saatu kaupunki hyvälle nousu-uralle.

 

 

 

Kommentoi kirjoitusta.

Metsän poika tahdon olla...

Maanantai 21.4.2014 klo 21:53 - - ulla -

Kaupunginhallitus linjasi viime viikolla äänestyksen jälkeen lausunnossaan Teijon kansallispuistohankkeesta lautakunnan esityksen mukaan, että metsästystä ja kalastusta pitäisi voida harjoittaa alueella myös tulevaisuudessa. Tämä ei kuulemma luonnonsuojelulain mukaan ole mahdollista missään tilanteessa, vaan kaupungin lausunto tulisi kaatamaan koko hankkeen.

Ei pidä paikkaansa. Lakiin voidaan kyllä tehdä poikkeamia kun niin halutaan. Niin tehtiin eduskunnassa Selkämeren kansallispuiston kohdalla. Selkämeren kansallispuistossa on luonnonsuojelulain 13 §:n rauhoitussäännösten estämättä sallittu harmaahylkeen metsästys. Kansallispuistoon liitettävillä yleisillä vesialueilla harmaahylkeen metsästys on sallittu siten kuin metsästyslain (615/1993) 7 ja 10 §:ssä säädetään. Koloveden kansallispuistossa on käsittääkseni hirvenmetsästys sallittu paikallisille poikkeamalla.

Asetuksella voidaan laista poiketa myös tässä paikallisolosuhteet  ja Perniön alueen runsas hirvikanta huomioon ottaen. Keskustelin asiasta MMM:n ylitarkastajan kanssa. Hänen mukaansa ei ole mitään ongelmaa toimia lain puitteissa kaupungin antaman lausunnon mukaan jos niin halutaan. Kyse on ympäristöministeriön tiukasta linjasta, joka minun korvissani kuulostaa uhkailulta.

Nyt ministeriö suosii tiukkaa linjaa, ja myöhemmin todennäköisesti tässäkin joudutaan kankeaan poikkeuslupamenettelyyn. Ainakin byrokratiaa saadaan pidettyä yllä ja suurta virkamieskoneistoa työllistettynä.

Riistaeläinten hallitsematon lisääntyminen tuollaisessa reservaatissa tulee aiheuttamaan metsätuhoja, uhkaamaan luonnon monimuotoisuutta sekä tuomaan ongelmia liikenteelle. Siitä kärsii siis myös itse kansallispuiston luonto. Tästä on jo kokemusta muualta Suomesta.

Monin paikoin Suomessa näitä ongelmia ehkäistään siten, että metsästystä jatketaan kankean poikkeuslupakäytännön turvin. Paikoin ympäristökeskus on joutunut kehottamaan seuroja lisäämään metsästystä kansallispuistojen läheisyydessä eläinkantojen liiallisen kasvun vuoksi.  Sipoonkorvessa on saanut metsästää  kolmen vuoden siirtymäajan puitteissa, ja nyt ollaan harkitsemassa, pitäisikö sitä jatkaa myös siirtymäajan jälkeen.

Kuten olen jo aiemmin todennut, en halua olla kaatamassa tätä Kansallispuistohanketta. Kaupunginhallitus tulee ilmeisesti käsittelemään asiaa uudelleen. Nähtäväksi jää, mikä on lopputulos silloin.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Teijo, kansallispuisto, metsästys

Vanha vuosi taputeltu...

Maanantai 30.12.2013 klo 19:26 - - ulla -

Joulu meni. Miten ihmeessä se aina tuntuukin siltä, että aika kulkee nopeammin vuosi vuodelta. Taas on yksi vuosi taputeltu, ja uusi jo kolkuttelee jo nurkan takana. Vuosi 2013 on ollut omalta osaltani todella vauhdikas ja tapahtumarikas.

Nuorin lapsi sai peruskoulun päätökseen, ja aloitti sekä lukiossa että ammattikoulussa. Energinen tytär päätti suorittaa kaksi tutkintoa yhtä aikaa. Pojilla taas on yliopisto-opiskelujen loppusuora käsillä, kummallakin omalla tahollaan.  Uusi mukava elämänvaihe tämäkin kun lapset itsenäistyvät, ja voi taas keskittyä enemmän omiin asioihin.

Tämän vuoden alussa aloitin kaupunginhallituksen varapuheenjohtajan pestissä. Jo alkuvuodesta oli aivan selvää, että homma ei tule olemaan helppo. Työtä se onkin vaatinut, tunteja ei ole laskettu, Kiskon ja Salon väliä on ajeltu ahkerasti.  Yleinen käsitys tuntuu olevan, että luottamushenkilöt jotenkin rikastuisivat tällä työllä. Tuo käsitys on kuitenkin aika kaukana todellisuudesta, ja itse asiassa politiikka on melko kallis harrastus.  Yhtä ”palkallista” kokousta kohden on ajeltava aika monta kertaa erilaisiin palavereihin, eikä tunteja voi laskea.

Sekä kaupungin selviytymissuunnitelmaa että organisaatiouudistusta on valmisteltu vuoden aikana hyvässä yhteistyössä virkamiesten ja eri poliittisten ryhmien kanssa. Kritiikkiäkin on tullut paljon, mutta itse ajattelen kuitenkin, että oikeaan suuntaan on menty, ja tavoitteet on melkoisen hyvin saavutettu, tähän mennessä. Työ jatkuu alkuvuodesta, kun organisaatio käydään läpi alas asti. Nyt pitäisi löytyä se taso, jolla tämän kokoinen kaupunki voi pärjätä.

Yhteistyöhön eri poliittisten ryhmien kanssa olen ollut tyytyväinen. Erityisesti ryhmien keskeisten vaikuttajien kesken olemme käyneet keskusteluja oikein hyvässä hengessä. Se on mielestäni välttämättömyys tässä vaikeassa tilanteessa. Toivon, että jatkossakin voitaisiin jättää politikointi sivuun, ja keskittyä toimimaan yhteistyössä Salon parhaaksi.  Välillä on tuntunut, että vanhan Salon valtapuolueiden leireissä on ollut vaikea hyväksyä sitä, että kaupungissa on nyt muitakin suuria ryhmiä. Asioista on pitänyt käydä keskusteluja laajemman joukon kanssa, kompromissejakin on jouduttu hakemaan. Tilanne on siltä osin ollut erilainen kuin vanhassa Salossa.

Keskustan hallitusryhmän puheenjohtajana olen erittäin tyytyväinen oman ryhmäni työskentelyyn.  Ote on ollut aktiivinen ja keskusteleva. Olemme pystyneet löytämään useimmiten yhteisen linjan keskustelujen kautta, eikä ristiriitoja juuri ole ollut. Siitä suuri kiitos kaikille! Uutena jäsenenä meillä on tämän vuoden ollut Honkasen Raimo. Hän on sopeutunut ryhmäämme niin hyvin, että jotkut ulkopuolelta seuraavat ovat nähneet hänen jopa vievän joukkoamme. Se ei kuitenkaan onneksi pidä paikkaansa, vaan koen, että Raimo on ottanut oman paikkansa ryhmässä oikein hyvin ja asiallisesti tuoden ryhmäkeskusteluihin omaa näkökulmaansa. Myös lautakuntien puheenjohtajistoissa istuvat jäsenemme ovat olleet aktiivisesti mukana ryhmämme työskentelyssä, mikä on helpottanut asioiden käsittelyä. Erityiskiitos kunnallisjärjestön puheenjohtaja Askolle, joka on reiluuden ja oikeudenmukaisuuden ruumiillistuma!

Näin vuoden vaihteessa saa lukea erilaisista lupauksista ja kuntoremonteista.  Kun tämä poliittisen aktiivisuuden yhdistää seitsemänä päivänä viikossa tehtävään työhön kotieläintilalla, ei aikaa jää kauheasti harrastuksiin. En myöskään käy saleilla, koska en halua yhtään enempää aikatauluja kuin on pakko. Juoksutossut eteisessä sekä jumppamatto ja käsipainot olohuoneen nurkassa ovat niitä personal trainereita joita suosin. Ne mukautuvat omaan aikatauluuni, helposti ja edullisesti. Voin olla tyytyväinen siihen, että vaikka pari vuotta sitten sain lääkäriltä selän vuoksi juoksukiellon, niin nyt kovalla työllä olen saanut kroppani taas siihen kuntoon, että pitkä juoksulenkki sujuu melko helpostikin. Juoksuharrastus siis jatkukoon.

Nyt tuntuu, että ensi vuonna vasta tapahtuukin ja paljon, mutta niihin palaan sitten myöhemmin.

Oikein hyvää uutta vuotta Sinulle!

Kommentoi kirjoitusta.

Maalaisena kaupungissa

Torstai 9.5.2013 klo 18:53 - - ulla -

Jokainen voi kuulemma vapaasti valita asuinpaikkansa. Lisäksi, jos on valinnut asuinpaikakseen maaseudun keskusta-alueen sijaan, on aivan oikein että joutuu ajelemaan useita kymmeniä kilometrejä saadakseen palveluita.

Ymmärrän tuon näkökulman tavallaan, sillä näinhän me maaseudun ihmiset olemme tottuneetkin tekemään. Ei täällä mitään erikoisempia palveluja ole ennekään ollut, eikä niitä lisää ole pyydetty.

Olemme tottuneet logistisesti järkeistämään kulkemisemme. Samoilla reissuilla hoidetaan usein ruokaostokset sekä muut, kuten maatalouskauppaan ja rakentamiseen ym. liittyvät asioinnit, lasten kuljettaminen harrastuksiin tai kavereille sekä erilaisiin tutkimuksiin, usein myös erilaiset palaverit.  Harvemmin lähdemme viikonlopuksi citymaasturilla mökille, sillä useimmiten mökki ja vakituinen asunto sijaitsevat yhdessä ja samassa osoitteessa.

Ei kuitenkaan pidä paikkaansa se, että asuinpaikkansa voisi aina vapaasti valita. Laitan tuon ajatuksen samaan sarjaan kuin sen, että sähkö tulee töpselistä ja rahat automaatista.

Kun 25 vuotta sitten otimme tilan haltuumme, meidät velvoitettiin muuttamaan tilalle asumaan ennen kuin saimme sukupolvenvaihdoksen tehtyä. Nykyään säännökset eivät taida olla siltä osin enää yhtä tiukkoja. Ruuan tuottaminen, maatilan ja eläinten hoitaminen vastuullisesti kaupungista käsin on silti melko utopiaa.  

Salon kaupungin alueella on noin 1200 maatilaa (vuoden 2010 luku), ja peltoa kaupungin alueella on noin 56 000 hehtaaria. Näistä erityyppisiä kotieläintiloja on parisensataa, ja avomaan puutarhatiloja nelisenkymmentä sekä lisäksi matkailutiloja kymmenkunta. Lisäksi maatalous liitännäiselinkeinoineen työllistää välillisesti paljon erilaisia osaajia, urakoitsijoita ja yrittäjiä. Olisi aika mielenkiintoinen haaste tuoda nämä kaikki torin varrelle, lähelle palveluita.

Salon kaupunki on Suomen suurin maatalouspitäjä, jos mittarina käytetään maatalouden tuloja kunnan alueella. Toissa vuonna maatalous toi Saloon 80 miljoonaa euroa tuloina. Maatalouden tuotantorakennusten osuus maassamme on noin 10 % kaikista rakennuskuutioista. Uskoisin, että Salossa tuo prosenttiosuus on tällä hetkellä jopa tuota lukua suurempi. Ainakin kaupungin rakennustarkastuksen mukaan paljon lupia haetaan tällä hetkellä juuri maaseudun tuotantorakennuksiin, muun rakentamisen hiipuessa laskusuhdanteen vuoksi.

Vaikka maatalous ja maaseutuelinkeinot ovat paljon kehittyneet, eivät ne silti hoidu aivan itsestään, vaan työvoiman tarve alalla on erittäin suuri. Ihmisiä siis tarvitaan. Itse viljelijänä ajattelen myös niin, että on kaikkien kannalta parempi, että näillä seuduilla asustelee myös muita ihmisiä, jotka arvostavat suomalaista ja salolaista maaseutua.

Salon kaupunki on aikanaan syntynyt kauppa- ja markkinapaikaksi vauraan viljelysalueen keskelle. Ruoka tuotettiin maalla ja vaihtoi sitten omistajaa taajamassa. Nykyisin taitaa olla niin, että sähkö tulee töpselistä  ja ruoka kaupasta…

 

Kommentoi kirjoitusta.

Huono poliitikko

Torstai 25.4.2013 klo 11:40 - - ulla -

Koen tällä hetkellä olevani huono poliitikko. En nimittäin osaa aina katsoa miltä asiat näyttävät ulospäin. En myöskään osaa kerätä poliittisia irtopisteitä, koska ajattelen aina asiat asioina.

Tiistaina Sairaanhoitopiirin hallituksesta äänestimme Salon aluesairaalan synnytysosaston tilanteen selvittämisestä.  Itse olen edelleen tiukasti Salon kaupunginhallituksen linjauksen takana siitä, että toiminta säilyisi Salossa myös jatkossa. Palautetta en ole saanut kuin yhden puhelinsoiton verran, mutta haluan silti selittää käyttäytymistäni. Otan sen täysin omaan piikkiini, ja korostan että Salon Keskusta, itseni mukaan lukien, kannattaa osaston säilymistä täällä jos se vain suinkin on mahdollista.

Koin koko äänestyksen siinä tilanteessa turhaksi, koska keskustelun perusteella oli selvää että se ei tuota tulosta. Siitä syystä teimme Keskustan ryhmän toimesta päätöstekstiin muutosesityksen, että kyse ei ole valmistelusta osastojen siirtämiseksi, vaan selvitystyöstä koskien siirtoa.  Muutos hyväksyttiin hallituksessa yksimielisesti. Lisäksi keskustelussa korostettiin, että asiasta kaivataan erilaisia vaihtoehtoja, eikä vain yhtä valmista ratkaisua. Päätösten aika olisi myöhemmin.  Siinä tilanteessa tuntui tärkeämmältä saada tuo tekstimuutos aikaan kuin nimi lehteen siitä että olen äänestänyt enemmistöä vastaan.

Toinenkin syy käyttäytymiseeni oli. Tämä synnytysosastoasia on ollut esillä vuosikausia. Nyt se on lisäksi kaupungin omien virkamiesten leikkauslistalla. Asia nousee aina esille kuin korkki pintaan. En oikein usko, että se selviää hyssyttämällä ja lakaisemalla se pois, maton alle. Minusta olisi parempi saada selvityksiä kustannuksista ja muista seikoista, ja käydä sitten keskustelua. Joudumme joka tapauksessa miettimään ja priorisoimaan näitä asioita. Mitä pidämme tärkeänä jatkossa, perusterveydenhuollon lähipalvelut ja sairaalaratkaisu voivat olla jonain päivänä edessämme vastakkaisina vaihtoehtoina. Mitä silloin haluamme? 

Ensimmäisestä kokouksesta jäi hiukan huono maku. Tuntuu että piirin johtavat virkamiehet vannovat pelkästään suuruuden ekonomian nimeen. Minusta se on vanhanaikaista. Ainakin synnytysten osalta tuntuu että pientä taas arvostetaan, ovathan kotisynnytyksetkin nyt nostaneet suosiotaan.  Kaipaisin jatkossa kokonaisvaltaisempaa pohdintaa. Arveluttaa myös se, että tällaisessa asiassa kaikki munat laitettaisiin samaan koriin.

Toivon, että selvittelyssä otettaisiin huomioon oikeasti vaihtoehtoisia ratkaisuja. Piirin strategiassa on nostettu ulkokuntamyynnin voimakas lisääminen yhdeksi painopistealueeksi. Uskon, että siinä voisi olla Salon sairaalan mahdollisuus. Tarvittaisiin vain piirin johtavien virkamiesten täydellinen asennemuutos. Mitenhän sen saisi aikaan?

 

1 kommentti .

On katsottava omaa roskapussia pidemmälle

Keskiviikko 10.4.2013 klo 20:43

Jätteenkuljetus tuntuu edelleen olevan elämää suurempi asia Salossa, vaikka omasta mielestäni se ei ole tällä hetkellä kaupungin murheista suurin.

Monelle valtuutetulle tuntuu tuo kuljetusjärjestelmän päätösprosessikin olevan aika lailla epäselvä. Valtuusto ei oikeasti tule asiasta päättämään, vaan on lausunnon antajan roolissa. Lopullisen päätöksen asiassa tekee itsenäisesti jätehuoltolautakunta. Siinä tapauksessa, että valtuusto antaisikin lausunnon joka puoltaa lain ehdot täyttämätöntä järjestelmää, joutuu jätehuoltolautakunta melkoisen hankalaan välikäteen. Päätöksen perustelujen tulee olla lain mukaan kestäviä, pelkkä mutu-tuntuma tai mielipide ei ole peruste. Perusteeksi ei myöskään riitä se, että oma jätesäkki on kulkenut hyvin tähänkin asti.  Päättäjien olisi hyvä nähdä omaa roskapussiansa pidemmälle. Nyt on katsottava jätehuollon kokonaisuutta.

On selvää, että tällä hetkellä nykyjärjestelmä ei täytä lain vaatimuksia.  Salon alueella on 15 % kiinteistöistä tällä hetkellä ilman sopimusta, paikkaavan järjestelmän piirissä. Kiskossa tuo määrä on jopa 90%. Uuden lain myötä tuo paikkaava järjestelmä tulee poistumaan. Alueella missä keräily on helppoa,  lähinnä keskusta-alueella, se toimii melko kattavasti.  Sen sijaan haja-asutusalueella missä jätepöntöt ovat luonnollisesti myös hajallaan, keräily ei kiinnosta koska se on kallista ja hankalaa. Siksi tarvitaan kunnan järjestämää paikkaavaa järjestelmää, joka taas aiheuttaa päällekkäistä työtä ja ylimääräisiä kustannuksia. Toisaalta meille on joillain alueilla syntynyt luonnollinen monopoli, koska palvelua on tarjoamassa vain yksi yrittäjä.

 Yksinkertaistetusti kyse on siitä, että muutamaa alalla toimivaa kuljetusyrittäjää halutaan suojata aidolta kilpailulta.  Vaikea nähdä, kenen etu se oikeasti on. Molemmissa vaihtoehdoissa kuljetuksia hoitavat jatkossakin yrittäjät, koska kunnallisella jäteyhtiöllä ei jätteenkuljetuskalustoa ole.

1 kommentti .

Huoli on yhteinen

Tiistai 26.3.2013 klo 21:59 - - ulla -

Salon kaupunginhallitus allekirjoitti eilen Suomen kuntahistorian ehkä surkeimman tilinpäätöksen. Kaupungin vuoden 2012 tilinpäätös on 40,1 milj. euroa alijäämäinen. Samassa kokouksessa hallitus joutui päättämään äänin 7-6 lomautuksista myös tälle vuodelle, valitettavasti. Ennen vaaleja ei kukaan halunnut lomautuksia tälle vuodelle. Ei niitä nytkään kukaan halua.  Joskus vain tilanne on sellainen, että vaihtoehtoja ei ole. Kuntatyönantajan keinovalikoima on olematon, jos sopimishaluja ei ole. Pelkästään kynistä ja kumeista nipistämällä ei tästä tilanteesta selvitä.

Ennen vaaleja saatettiin kuvitella, että viime vuodesta kaikki osapuolet olisivat oppineet jotain. Niin ei kuitenkaan käynyt. Kävimme vertailukuntahankkeen puitteissa tutustumassa Seinäjoella. Siellä paikallinen virkamies kertoi, että olivat saaneet neuvottelupöytään melko kattavasti eri työntekijäjärjestöjä. Lisäksi siellä oli suuri, jatkuvasti kasvava määrä ns. villejä, liittoon kuulumattomia työntekijöitä, jotka halusivat itse tehdä paikallisen sopimuksen. Siellä oli pystytty päättämään sopimuskorotusten myöhentämisestä loppuvuoteen, ja siten pystytty välttämään yt-neuvottelut heidän osaltaan. Meillä Salossa ei minkäänlaisiin neuvotteluihin päästy, koska ”mikään ei ollut muuttunut viime vuodesta”. Niinpä sitten jouduimme lomautusten tielle koska ”mikään ei ollut muuttunut viime vuodesta”.

Henkilöstöllä on nyt mahdollisuus lomautuksen sijaan valita palkattomat vapaat tai vaihtoehtoisesti työajan lyhentäminen, siis muutama tunti vähemmän töitä viikossa. Palkattomien vapaiden pitäminen on lomautuksia joustavampi ja nopeampi menettely. Viime vuonna palkattomien vapaiden ansiosta vältettiin merkittävä osa lomautuksista. Esimerkiksi johtavista virkamiehistä monet pitivät palkattomat vapaat vapaehtoisesti, ja siksi heitä ei lomautettu. He osallistuivat kuitenkin osaltaan talkoisiin.

Mukavaa ei nyt ole kenelläkään. Palkkataso meillä Salossa on kuitenkin yli 10 prosenttia korkeampi kuin muissa kaupungeissa. Työehtosopimus takaa sen, että palkkatasoon ei niin vain pysty puuttumaan. Ainoa tie on siis tehdä töitä pienemmällä väellä. Ihmettelen hiukan joidenkin johtavien päättäjiemme huutoa siitä, että lomautusten kuuluu näkyä kuntalaisten arjessa. Minusta yhteinen tavoite tulee olla se, että ne näkyisivät mahdollisimman vähän.

Kaikki keinot tarvitaan nyt käyttöön, huoli on yhteinen. On perätty konkreettisia leikkauskohteita. Pieniä puroja ja säästölistoja tarvitaan lomautusten ohella, ja varmasti myös verojen ja maksujen korotuksia on tulossa. Konkreettinen toimi on myös organisaatiouudistus joka on nyt valmisteilla. Se on saatava käsinkosketeltavan konkreettiseksi siten, että sen tuomat henkilöstövähennykset pystytään viemään oikeasti toteutuksen tasolle heti ensi vuonna. Hallintoa on kevennettävä ja vastuuta siirrettävä alaspäin, lähemmäs suorittavaa tasoa. Siitähän ne Seinäjoella olivat aloittaneet koko selviytymissuunnitelman tekemisen; hallinnon voimakkaasta keventämisestä. Siellä tehdään hommat nyt kuulemma lähes samalla organisaatiolla kuin ennen suurta kuntaliitosta. Siinä riittää meille Saloonkin haastetta, eikä aikaa ole tuhlattavaksi!

Kommentoi kirjoitusta.

Hyvä paha bioenergia

Tiistai 19.2.2013 klo 14:22 - - ulla -

Meillä Suomessa, ja erityisesti juuri täällä Varsinais-Suomessa on meneillään melkoinen teollisuuden rakennemuutos. Elektroniikkateollisuus on siirtänyt toimintojaan muualle, ja telakkateollisuus on suurissa vaikeuksissa.  Myös metsäteollisuus, jota on pidetty Suomen teollisuuden kivijalkana, jatkaa ulkoistamisiaan.

Tällaisessa tilanteessa pienten ja keskisuurten yritysten merkitys työllistäjinä kasvaa entisestään.  Nyt olisi harkittava rohkeasti uusia vaihtoehtoja, jotka kumpuavat meidän omista vahvuuksistamme sekä  luontaisista olosuhteista ja edellytyksistämme. 

Ruotsissa on jo ymmärretty, että ilmastomuutos ja ruokakriisi tulevat olemaan merkittäviä muutoksia taloudellisessa mielessä.  Yritykset jotka tuovat helpotusta näihin ongelmiin, tulevat olemaan kasvualoja koko maailmassa. 

Suomi on jo nyt bioenergian käytön kärkimaita Euroopassa. Bioenergian tuotantoa ja käyttöä halutaan edelleen lisätä, tavoitteena erityisesti fossiilisten polttoaineiden käytön ja tuontipolttoaineista riippuvuuden vähentäminen ja sitä kautta energiaomavaraisuuden kasvattaminen.  Lisäksi bioenergian lisäämisellä nähdään olevan suuria työllisyys- ja aluepoliittisia hyötyjä. Tulisi olla itsestään selvää, että maassa, jonka energiaomavaraisuus jää noin 30 prosenttiin, pitäisi käyttää kaikki kotimaiset energialähteet.

Alalle tarvitaan nykyistä pitkäjänteisempää politiikkaa. Usko alan vaatimien investointien kannattavuuteen on vähentynyt vallalla olevan lyhytjänteisen tuki- ja veropolitiikan sekä lisääntyvien normien myötä. Myös EU:n suunnittelemat säädökset liittyen biomassan kestävyyskriteereihin luo uhkakuvia puuenergian tulevaisuudelle. Tulossa saattaa olla kestämättömiä uudistuksia ja uutta byrokratiaa metsänomistajille.

Euroopassa tunnetaan huonosti meillä Suomessa harjoitettavaa pitkäjänteistä metsäpolitiikkaa, ja nyt tämä tietämättömyys uhkaa kotimaisen puuenergia-alan kehitystä. Näitä asioita ei voi tarkastella kovin lyhyen aikajakson puitteissa. Muuten on vaarana, että puuenergialle käy kuten turpeelle on jo Suomessa käynyt; sitä ei enää lasketa uusiutuvaksi energiaksi.

Ruotsissa turpeella tuotetulle sähkölle annetaan tukea uusiutuvan energian sähkösertifikaattien muodossa. EU on hyväksynyt Ruotsin järjestelmän. Ruotsi on perustellut turpeen tukea nimenomaan ympäristösyillä. Kotimaisena polttoaineena turpeella on huomattava aluepoliittinen, työllistävä ja energiahuollon varmuutta lisäävä vaikutus. Ei voi kuin ihmetellä, miksi nämä asiat ovat täällä meillä niin paljon vaikeampia kuin lahden takana Ruotsissa. Osaisikohan Ville Niinistö tuohon vastata?

Maan edellinen hallitus vei näitä asioita määrätietoisesti eteenpäin. Nyt vauhti on pysähtynyt, ja kehitys kääntynyt väärään suuntaan.  Uudistuksiin pitäisi pyrkiä vaikuttamaan nyt nopeasti, ennen kuin päätöksiä tehdään.  Usko alan tulevaisuuteen on palautettava, onhan kyse kansallisen omaisuutemme käytön tulevaisuudesta.____________________________________________________

Kommentoi kirjoitusta.

Knuutin Knuppina

Maanantai 14.1.2013 klo 19:25 - - ulla -

”Knuutin knuppi, joulun loppu, sontarikko käteen, kaalikuppi eteen.”  Kustaa Vilkunan Vuotuisen ajantiedon mukaan Nuutin päivän kansanomaiseen sisältöön kuului ennenvanhaan tavallisten arkitöiden aloittaminen – ja toisaalta joulujuomien lopettaminen. Edessä on siis härkäviikot, monen viikon juhlaton kausi ennen laskiaista. Entisen kylänmiehen mukaan tuo Knuutin knuppi on juuri tämä, Nuutin päivän jälkeinen päivä.

Arkea on mukava aloittaa tällaisessa kauniin kirpeässä talvisäässä. Viime viikkoon jatkuneet väännöt luottamushenkilöpaikoista saivat sinettinsä uuden valtuuston ensimmäisessä kokouksessa viime torstaina.  Valtuuston kokous oli yllättävän asiallinen ja leppoisa.  Valinnat hyväksyttiin valmistelun mukaan. Hallituksen puheenjohtajistoon valittiin naiskolmikko, mikä ei ole ihan tavallista. Itse otin vastaan hallituksen toisen varapuheenjohtajan pestin. Lähden uuteen kauteen innolla ja avoimin mielin. Uusi hallitus aloittaa toimintansa ensi viikolla.

Mielenkiinnolla odotan, miten uusi valtuusto tulee jatkossa työskentelemään. Aloitteita ilmeisesti tullaan ainakin tehtailemaan entistä enemmän. Torstaina jo tuli esitys siitä, että kaupungin vanhuspalvelusuunnitelma pitäisi tehdä kokonaan uusiksi. Aloitteen tekijänä oli kokoomuksen uusi valtuutettu Marjatta Halkilahti. Hänhän on nyt menneet neljä vuotta  aktiivisesti pitänyt esillä vanhustenhoidon tilaa sekä sitä, miten huonosti ko. lautakunta on hommansa hoitanut. Asia oli muistaakseni myös hänen vaaliteemansa. Siksi tuntuukin minusta perin kummalliselta, että hän ei nyt ottanut asioissa vastuuta ja lähtenyt itse mukaan sote-lautakuntaan kun siihen olisi ollut mahdollisuus. Puskista on helppo huudella, ja sama huutelu todennäköisesti jatkuu nyt sitten seuraavat neljä vuotta.

Itse asiasta olen sitä mieltä, että nyt olisi viisaampaa kohdistaa alati niukkenevia resursseja enemmän käytännön työn tekemiseen kuin jatkuvaan ohjelmien ja suunnitelmien laatimiseen. Suunnitelmat on välillä saatava myös elämään, konkreettiselle tasolle. Meillä voimassa olevaa vanhuspalveluiden kehittämisohjelmaa vuosille 2012 – 2020 on tarkoitus seurata, arvioida ja päivittää, mikä on hyvä asia. Näinkin muuttuvassa toimintaympäristössä kuin nyt elämme, on melko haasteellista laatia täysin aukotonta ohjelmaa kymmeniksi vuosiksi eteenpäin.

 

Kommentoi kirjoitusta.

Salon Keskustan valtuustoryhmää...

Tiistai 1.1.2013 klo 20:06

Valtuustokauden viimeisessä kokouksessa napattu kuva valtuustoryhmästämme. Valitettavasti kaikki valtuutetut eivät olleet paikalla. Kuva Arto Mäkinenkeskustan_valtuustoryhma_11122012_3_am2.jpg

Kommentoi kirjoitusta.

« Uudemmat kirjoituksetVanhemmat kirjoitukset »