Kohti aluehallintoa

Tiistai 23.11.2021 klo 10:11 - - ulla -

Kirjoitus julkaistiin Salon Seudun Sanomissa tänään 23.11.2021

Historian ensimmäiset aluevaalit järjestetään jo noin kahden kuukauden kuluttua, tammikuun 23. päivänä.  Vaaleissa valitaan jäsenet uuteen aluevaltuustoon, joka tulee vuoden 2023 alusta käyttämään ylintä päätösvaltaa uudella hyvinvointialueella.  Alueen tehtäviin tulee kuulumaan tulevaisuudessa mm. terveyskeskuksen palvelut, sairaala, neuvolapalvelut, vanhuspalvelut, suun terveydenhuolto,  mielenterveyspalvelut sekä pelastustoimi. Kyse on juuri niistä tärkeistä palveluista, joita meistä jokainen tarvitsee aika ajoin, ja joita nyt on pääosin järjestetty kaupungin toimesta.

Erikoissairaanhoito on jo nyt järjestetty yhdessä, kuntien omistaman sairaanhoitopiirin kuntayhtymän toimesta.  Lähtökohtana on ollut, että usein tarvittavia palveluita on tarjolla lähellä ihmistä. Harvemmin tarvittavia, vaativampia ja kalliimpia palveluita voi sen sijaan joutua hakemaan hiukan kauempaa. Näin on pyritty turvaamaan osaavan henkilöstön sekä taloudellisten resurssien riittävyys myös tulevaisuudessa, palvelutarpeen jatkuvasti kasvaessa.  Sairaanhoitopiirissä on jo pitkään kehitetty palveluita sopiviksi uuteen hyvinvointialuemalliin, ja myös uusi Salon sairaalahanke on suunniteltu  ns ”sote-sopivaksi”.

Erityisesti pula osaavasta sote-henkilöstöstä on tällä hetkellä ongelma, ja kunnat sekä niiden omistamat kuntayhtymät kilpailevat samoista osaajista. Tähän tilanteeseen tulee uudistuksella saada helpotusta. Kun noin 21 000 henkilöä siirtyy Varsinais- Suomessakin saman työnantajan alaisuuteen, on johtamiseen ja osaamisen kehittämiseen kiinnitettävä huomiota. Oman haasteensa yhtälöön tuo uusi 7 päivän hoitotakuu, jonka on tarkoitus tulla voimaan hyvinvointialueiden aloittaessa, ja joka tulee osaltaan lisäämään henkilöstön tarvetta edelleen.

Lähtökohtana tulee jatkossa olla sosiaali- ja terveyspalveluiden yhdenvertainen saatavuus koko Varsinais-Suomen alueella, lähellä ihmistä.  Kunnissa tarjottavaa perustason terveyspalvelua tulee nykyisestä vahvistaa. Vain siten on mahdollista pienentää kalliimman erikoissairaanhoidon tarvetta. On hahmotettava maakunnan kokonaisuus, mutta otettava samalla huomioon Salon erityisyys maantieteellisesti laajana kaupunkina.

On tärkeää, että hyvinvointialue tekee jatkossa kiinteää yhteistyötä kaupungin kanssa, sillä kaupungin vastuulle jää jatkossa erilaisia palveluvastuita, mm hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. On syytä pohtia, miten saadaan kaupungin ja uuden sote-alueen kesken muodostettua toimiva yhdyspinta niin, että pystymme jatkossakin vaikuttamaan siihen, miten palveluita alueellamme järjestetään.

 

Ulla Huittinen

Kaupunginhallituksen jäsen, sairaanhoitopiirin hallituksen jäsen

Aluevaaliehdokas (kesk)

 

Kommentoi kirjoitusta.

Mukana ollaan!

Sunnuntai 14.11.2021 klo 19:27

Varsinais-Suomen Keskusta syyskokous nimesi minut eilen ehdokkaaksi ensi tammikuun 23. päivänä käytäviin aluevaaleihin. Omasta taustastani sote-ammattilaisena sekä päättäjänä sotelautakunnassa, kaupunginhallituksessa ja sairaanhoitopiirin hallituksessa ja kiinteistöjaostossa olen saanut eväät ja verkostot, joita päätöksentekijänä aluevaltuustossa tarvitaan. Omaa ajankäyttöäni tietysti myös pohdin. Koska sairaanhoitopiiri tulee jatkossa sulautumaan uuteen hyvinvointialueeseen, ei oma kuormani tule kasvamaan, vain organisaatio vaihtuu toiseksi.

Varsinais-Suomessa on paljon tehtävää. Vaikka valmistelua on jo tehty, olemme edelleen takamatkalla. Perusterveydenhuollon palveluita on vahvistettava ja ongelmiin puututtava mahdollisimman varhain. Tällä hetkellä se ei kaikissa kunnissamme toimi kuten pitäisi, joka taas aiheuttaa turhaa kalliin erikoissairaanhoidon tarvetta. Psykiatrian tilanne meillä Varsinais-Suomessa on tällä hetkellä erityisen huolestuttava, ja siihen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Valmistelua tulee tehdä asiakaslähtöisesti siten, että palvelut saa jatkossa samalta luukulta ilman pompottelua.

Tulossa olevat vaalit ovat historialliset, sillä tätä uudistusta on valmisteltu vuosikausia. Tulevien päättäjien on kyettävä hahmottamaan koko maakunnan kokonaisuus, ja kannettava vastuu koko alueesta.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Aluevaalit

Mittava sairaalahanke toteutumassa

Perjantai 28.5.2021 klo 14:16 - - ulla

Kirjoitus on julkaistu 27.5 Perniönseudun lehdessä ja Salon Seudun Sanomissa

Salon sairaalan uudistushanke on nyt lähempänä toteutumistaan kuin koskaan ennen. Sairaanhoitopiirin hallitus hyväksyi tällä viikolla osaltaan hankesuunnitelman siten, että sairaanhoitopiiri investoi koko rakennuksen. Tätä asiaa on pyöritelty vuosia, ja on hienoa että olemme nyt tässä pisteessä. Salon kaupungin edustajat ovat kevään aikana käyneet kaupunginjohtajan sekä vt sosiaali- ja terveyspalveluiden johtajan johdolla intensiivisesti neuvotteluja sairaanhoitopiirin kanssa. Hankesuunnitelma vaatii vielä piirin valtuuston siunauksen. Sen jälkeen voi uudisrakennuksen toteuttaminen alkaa, ja suunnitelman mukaan maanrakennustyöt alkaisivat jo ensi vuoden alussa.

Nyt suunniteltavat vuodeosasto- ja poliklinikkatilat rakennetaan perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteiseen käyttöön. Tavoitteena uudessa sairaalassa tulee olemaan asiakaslähtöisesti yhden luukun periaate siten, että rajat eri tahojen välillä poistuvat, soten hengen mukaisesti.

Väestön vanheneminen ja uusien hoitomuotojen lisääntyminen lisäävät erikoissairaanhoidon tarvetta, mutta vuodeosastohoitojaksot tulevat lyhenemään entisestään. Toiminnan painopiste siirtyy jatkossa yhä enemmän laitoksesta avohoitoon ja kodeissa tapahtuvaan hoitamiseen. Kotisairaalan ja kotisairaanhoidon merkitys kasvaa kun samalla vuodeosastohoidon osuus tullee vähenemään.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirillä on tavoitteena säilyttää Salon sairaala laajoja erikoissairaanhoidon palveluja tarjoavana ympärivuorokautisesti päivystävänä sairaalana. Työnjakoa pyritään jatkuvasti kuitenkin järkeistämään. Sellaisia toimintoja joita tarvitaan usein tai toistuvasti sekä eri alojen poliklinikkatoimintoja saa läheltä ja niitä tuodaan alueille lisää. Myös Saloon on tullut ja tulee myös uusia polikliinisiä toimintoja. Harvemmin tarvittavia ja vaativampia toimintoja keskitetään yhteen paikkaan.

Tällainen työnjako tulee koko ajan tärkeämmäksi, sillä osaajista on alalla huutava pula koko maassa, ei pelkästään Salossa ja Varsinais-Suomessa. Saloon keskitetään nyt esim. kaihileikkauksia jotka on aiemmin tehty Turunmaan sairaalassa. Tällaista työnjakoa tehdään jo nyt myös valtakunnallisesti niin että erilaisia erityisosaamista vaativia hoitoja ja toimenpiteitä ei tehdä edes kaikissa yliopistosairaaloissa. Näin pyritään toisaalta takaamaan resurssien riittävyys, mutta myös potilaille paras mahdollinen, laadukas ja turvallinen hoito.

 

Ulla Huittinen

kaupunginhallituksen vpj,

V-S sairaanhoitopiirin hallituksen jäsen ja kiinteistöjaoston vpj

 

1 kommentti .

Salolla on kasvun eväät

Keskiviikko 26.5.2021 klo 21:56 - - ulla

Kirjoitus julkaistiin tänään Salon Keskustan vaalilehdessä

Olemme Salossa saaneet aktiivisen elinkeinopolitiikan seurauksena työpaikkojen määrän kääntymään kasvuun.  Esimerkiksi Iot-Campus on kehittynyt nopeammin kuin aluksi uskalsimme toivoa, ja mm. Valmet Automotive on rekrytoimassa jatkuvasti lisää väkeä. Yritystiheys on hyvä, ja yritystoiminta monipuolista. Maaliskuun lopussa Salossa oli avoimia työpaikkoja yli 670 kun niitä vuotta aiemmin oli 350 vähemmän. Tavoitteena tulee jatkossakin olla monipuolinen ja vireä yrityskenttä, yhden kortin varaan ei pidä jäädä.

Tässä on myös mahdollisuus saada muuttotappio käännettyä voitoksi, sillä yksi ratkaiseva tekijä paikkakunnalle muutossa on juuri työpaikka. Mietittävä on, miten saamme työn perässä tulijat muuttamaan Saloon. Kuten tiedämme, Salon sijainti on mitä parhain Helsingin ja Salon välissä. Sijainti on suuri mahdollisuus nyt kun poismuutto suuremmista kaupungeista kiinnostaa yhä enemmän.

Myös etätyö on Salolle mahdollisuus. Se ei automaattisesti tuo alueelle uusia asukkaita, mutta voi tarjota vetoapua juuri Salon kaltaisille alueille joissa on paljon vapaa-ajan asuntoja.

Monipuoliset asuinalueet eri puolilla Saloa antavat mahdollisuuden valita oman elinympäristönsä. Meillä on kaupungin keskusta-alueen lisäksi monta lähitaajamaa, jotka omine erityispiirteineen ovat viehättäviä ja kompakteja asuinalueita. Hallitusryhmämme aloitteesta on kaupungin strategiaan kirjattu lausuma, jonka mukaan reuna-alueiden vanhoissa kuntakeskuksissa tulee säilyä alakoulu, päiväkoti, liikunta- ja nuorisotilat sekä kirjastopalvelut. Tätä olemme myös halunneet varjella jotta eri alueet pysyisivät elinvoimaisina ja niissä olisi hyvä asua.

 

Salossa omakotitalot menevät kaupaksi, mutta tonttikauppa ei vedä. Tontteja on, mutta ne eivät houkuttele. Esitimme aloitteessamme, että tonttien laatuun on kiinnitettävä enemmän huomiota, ja niitä on myös ”tuunattava” myytävään kuntoon. Moottoritien vartta tulee hyödyntää nykyistä paremmin myös pääkaupunkiseudun suuntaan. Tonttien markkinointia, kuten muutenkin kaupungin asuinalueiden ja mahdollisuuksien markkinointia, on tehostettava nykyisestä, ja harkittava myös uutta tonttikampanjaa jossakin muodossa asian vauhdittamiseksi.

 

Salo kiinnostaa potentiaalisia muuttajia, varmistetaan tämä kiinnostus Salon muuttovoitoksi.

Kommentoi kirjoitusta.

Kuulumisia kaupunginhallituksesta

Tiistai 18.5.2021 klo 12:16 - - Ulla -

Monien muiden asioiden ohella kaupunginhallitus päätti eilisessä kokouksessaan maakaupasta, jossa kaupunki ostaa noin 17 hehtaarin suuruisen määräalan Suomusjärveltä moottoritieliittymän tuntumasta. Tämä kauppa on nyt toteutuessaan yksi askel eteenpäin väännössä moottoritien varren hyödyntämisestä myös pääkaupunkiseudun suuntaan. Keväällä halusimme kaavoituskatsaukseen palautettavaksi tuon Kiikalan-Suomusjärven liittymän yritysalueen, kun se oli sieltä valmistelussa johonkin "unohtunut". Nyt siis asia nytkähti lupaavasti eteenpäin. Toivottavasti tämä on alku jollekin isommalle.
Helmikuun kuukausiraportista saimme lukea, että meillä on Salossa paljon työpaikkoja tällä hetkellä avoinna. Työpaikkatarjonta antaa mahdollisuuden sille, että nyt jo hidastunut asukasluvun väheneminen olisi käännettävissä kasvuksi. Meidän on tehtävä kaikki mahdollinen sen eteen, että saamme muuttovirran käännettyä nykyistä positiivisemmaksi. Siksi teimme eilen Keskustan ryhmän toimesta seuraavan aloitteen:
"Tehostettu tonttikampanja
Salon työpaikkatarjonta on piristynyt ja kaupungin elinvoiman kannalta on elintärkeää, että uusien työpaikkojen myötä kaupunki saa myös uusia asukkaita. Positiivinen ilmiö on, että Salon muuttotappio vaikuttaa loiventuneen, ja viimeisimmässä katsauksessa kirjattiin jopa voitollinen tulos.  Valtakunnallisesti on huomioitu  ihmisten kasvanut muuttohalukkuus väljemmille asuinalueille. Salo pystyy vastaamaan tähän kysyntään hyvin järkevällä kaavoituksella, kuten Märynummenkin uusien tonttien kohdalla on nähty.
Huomioitavaa kuitenkin on myös se,  että Salon kaupungin alueella on vielä runsaasti tontteja, jotka eivät edelleenkään houkuttele rakentajia.
Teemmekin aloitteen, että tonttien myyntiä ja markkinointia tulisi vauhdittaa tehostetulla tonttikampanjalla. Tontteja voisi tarjota tilapäisesti alennettuun hintaan ja markkinointia tehostaa.
Valmistelussa voisi arvioida vuoden 2017 Suomi100- tonttikampanjaa, ja arvioida miten kampanjassa onnistuttiin, ja mitä voisi tällä kertaa tehdä eri tavalla."

Kommentoi kirjoitusta.

Kaikkien aikojen kuntavaalit

Perjantai 30.4.2021 klo 11:37 - - ulla-

Kirjoitus on julkaistu Salon Seudun Sanomissa 30.4.2021

Tulossa on kaikkien aikojen kuntavaalit. Näin totesi Kuntaliiton sote-yksikön johtaja Tarja Myllärinen. Uudet valtuustot tulevat tekemään tulevaisuuden kunnan ja määrittelemään millainen kaupunki on sen jälkeen kun sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävät siirtyvät hyvinvointialueille, nykyisen aikataulun mukaan 1.1.2023 alkaen. Aikataulu toki voi vielä muuttua.

Kyse on kaupungin edunvalvonnasta sekä kaupungin ja hyvinvointialueen työnjaosta, talousvaikutuksista, kiinteistöistä, siirtyvistä sopimuksista ja henkilöstöstä, sekä huoli rajapintaan jäävistä tehtävistä kuten opiskelijahuollosta ja työllistämisestä.  Tämä kaikki on hoidettavana normaalin arkisen kaupungin päätöksenteon ohella. Aiheesta on julkisuudessa puhuttu todella vähän.  

Varsinais-Suomessa uudistuksen valmistelu pohjautuu kuntien ja sairaanhoitopiirin yhdessä hyväksymään terveydenhuollon järjestämissuunnitelmaan. Työ etenee tällä hetkellä kahden hankkeen kautta, ja keskittyy palveluiden sisältöjen kehittämiseen.

Rakenneuudistushanketta hallinnoi Vsshp. Mm. palveluketjuja mallintamalla ja palvelurakennetta yhtenäistämällä painopistettä siirretään peruspalveluihin ja varhaiseen ongelmien ehkäisyyn. Erityistä huomiota kiinnitetään monialaista tukea tarvitsevien lasten ja nuorten palveluihin sekä mielenterveys- ja päihdepalveluihin, joiden nykytilasta myös itselleni on viime aikoina tullut hyvin huolestuttavaa viestiä eri tahoilta. Keskiössä ovat myös ikäihmisten akuutit palvelut.

Ehkä kiireellisin asia on maakunnassa käytössä olevien yli 40 erilaisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän sekä kirjaamiskäytäntöjen yhtenäistäminen, nimenomaan potilaan ja asiakkaan näkökulmasta. Ilman yhtenäistä järjestelmää ei sote-integraatio voi oikeasti toteutua eikä päällekkäisyyksistä päästä eroon. Tämä valmistelu on jo aloitettu, ja siitä on myös päätöksiä tehty shp:n hallituksessa.

Tulevaisuuden sote-keskushanketta hallinnoi Turun kaupunki, ja siellä merkittävänä asiana näen erityisesti kaikki maakunnan kunnat kattavan etähoidon palvelutuotantoyksikön, digiklinikan kehittämisen. Uskon, että tuo digiklinikka tulee parantamaan yhdenvertaista sähköisten palveluiden toteutumista koko maakunnassa.

Näitä asioita on vietävä eteenpäin joka tapauksessa. Jotta tähän mennessä tehty valmistelutyö ei menisi hukkaan, on maakunnassa lähdetty pohtimaan myös vapaaehtoisen alueellisen sote-organisaation rakentamista riippumatta siitä, mikä on kansallisen uudistuksen lopputulos. Sairaanhoitopiirin hallituksessa olemme tehneet päätöksen, että piiri kutsuu kuntia keskusteluun vapaaehtoisen valmistelun aloittamisesta.

Toivoisin, että näissä asioissa löytyisi yhteinen sävel maakunnan kuntien kesken, sillä olemme jo nyt monista muista maakunnista jäljessä. Tässä myös Salon kaupungin uudet päättäjät tulevat olemaan paljon vartijoina, sekä kaupungin aseman turvaamiseksi maakunnan kokonaisuudessa että kaupungin palveluiden näkökulmasta .

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: kuntavaalit 2021 Salo Keskusta sote

Saloon luotetaan

Lauantai 13.2.2021 klo 13:18 - - ulla

Kuluneella viikolla saimme taas hyviä uutisia Saloon. EK:n kuntarankingissa Salo nousi viime vuoden kuudennelta sijalta kolmanneksi Seinäjoen ja Rauman jälkeen siinä, miten vetovoimaisiksi yritykset kokevat alueen. Kiitosta sai Salossa kaupungin päätöksenteko, yrittäjien ja kaupungin välinen hyvä yhteistyö. Lisäksi saimme lukea miten Turun yliopisto avasi kone- ja materiaalitekniikan koulutusohjelman sivutoimipisteen Salon Iot-campuksella.

Nämä asiat eivät tapahdu sattumalta, vaan vaativat kaupungilta ja päättäjiltä aktiivista elinkeinopolitiikkaa sekä pitkäjänteistä, tavoitteellista toimintaa. Päättyvän valtuustokauden strategisista kärkihankkeista erityisen hyvin onnistuneeksi on arvioitu juuri Iot Campuksen rakentumisen. Campuksen perustaminen oli aikanaan työn ja tuskan takana. Hanketta vastustettiin paikallisesti kovasti.  Me jotka asiaa ajoimme eteenpäin, saimme paljon arvostelua osaksemme.

Nyt voi todeta, että rohkeus ja eteenpäin katsominen kannatti silloinkin. Campukselle on rakentunut hieno yrityskeskittymä, joka kasvaa kaiken aikaa. Erityisesti akkuklusterin ja Valmet Automotiven rooli on kasvamassa.

Rohkeita ja eteenpäin katsovia päättäjiä kaupunkimme tarvitsee jatkossakin. Tällaiset isot ja vaikuttavat hankkeet vaativat paljon taustatyötä, ne eivät synny itsestään.

Kommentoi kirjoitusta.

Maanantailta

Keskiviikko 3.2.2021 klo 18:48 - - ulla

Viime maanantain valtuuston kokouksessa äänestettiin siitä, tuleeko kaupunkiin perustaa tilapäinen valiokunta valmistelemaan kaupunginhallituksen erottamista. Selvin luvuin 14-37 valtuusto antoi luottamuksensa hallituksen jatkolle. Useammassa puheenvuorossa annettiin luottamus sille, että hallitus on toiminut asiassa asianmukaisesti sen tiedon pohjalta joka sillä on asiassa ollut.

Valiokunnan perustamisen kannalla oli Kokoomuksen lisäksi vain kolme valtuutettua, eri ryhmistä. Kun Kokoomuksen ryhmyri aikoinaan tuli asian kanssa isosti ulos paikallislehdessä, hän totesi että aloite asiaan on tullut muista ryhmistä. Sitä on todella vaikea uskoa, kun nyt tarkastelee miten tämä projekti on edennyt. Se on hyvin selkeästi heidän oma ristiretkensä, johon muilla ei ole ollut halua liittyä. 

Tällainen epäluottamuksen ilmapiirin ylläpitäminen on jo pidempään kuulunut keinovalikoimaan. Oikeasti en ihan tarkasti ymmärrä ketä se palvelee ja mikä on tavoite. Jos sillä halutaan vaalimenestystä, niin erikoinen keino siihenkin. Kun yhteistyö on vaikeaa ja kompromissien teko mahdotonta, alkaa koko päätöksentekokulttuuri näyttäytyä ulospäin sekavalta ja jopa vastenmieliseltä.

Minusta poliittisen päättäjän tärkeimpiin ominaisuuksiin kuuluvat yhteistyökyky ja kyky kompromisseihin. Toivon todella, että nyt alettaisi katsoa eteenpäin oikeisiin asioihin, joista meillä tässä kaupungissa ei todellakaan tule olemaan pulaa. 

Kommentoi kirjoitusta.

Terveisiä työpajasta

Perjantai 29.1.2021 klo 19:05 - - Ulla -

Tänään pohdittiin puoli päivää kaupungin strategiaa kaupunginhallituksen, johtoryhmän sekä puheenjohtajaneuvoston kesken. Arviointia siitä, miten nykyinen strategia on toteutunut sekä suuntaviivoja tulevaisuuteen.

Kärkihankkeet jotka tämän valtuustokauden alussa määriteltiin, ovat toteutuneet melko hyvin, ja monet niistä ovat ns ”putkessa”.
Erityisen tyytyväinen voi olla siitä, miten tuo Iot-Campus on lähtenyt kehittymään vaikean päätöksenteon jälkeen. Myös Lounavoiman ekovoimalaan sekä sen ympärille rakentuvaan kiertotalouspuistoon voi olla tyytyväinen.
Sekä Tunnin juna että Salon sairaala ovat myös edenneet hyvin, ja on pitkälti myös muista tahoista kiinni miten ne maaliin menevät.

Strategian pohdintaa jatkamme vielä toisen puolen päivän verran, vaikkakin varsinainen työ tulee sitten uuden valtuuston tehtäväksi ja vahvistettavaksi.
Tulevaisuudessa Salon vahvuuksina tulisi nähdä erityisesti etätyön edellytysten mahdollistaminen sekä siihen liittyen houkuttelevat, monipuoliset asuinalueet sekä niiden markkinointi.
Talouden haasteetkaan eivät ole mihinkään kadonneet, ja sen suhteen uudelta valtuustolta tullaan vaatimaan hyvää päätöksentekokykyä.

Kommentoi kirjoitusta.

Jätepäätökset - salolainen ikiliikkuja

Perjantai 22.1.2021 klo 16:37 - - Ulla -

Viime maanantain (18.1) kaupunginhallitus päätti viimein hyväksyä lietteiden vastaaottosopimuksen, määräaikaisena. Tämä merkitsee sitä, että salolaiset lietteet voidaan edelleen kuljettaa Salon puhdistamolle. Valitettavaa on, että tuo tasataksa nyt on jätehuoltolautakunnan päätöksellä tulosssa voimaan. Tämä toteutuisi joka tapauksessa ilman sopimustakin.  Nyt ei siis päätöstä tehty taksoista eikä myöskään jätteiden kuljetuksista, sillä ne ovat lautakunnassa päätettäviä asioita. 
Kopioin tähän oman tekstini tuolta joulukuulta. Tuo tekstissä mainittu oma maksuluokka umpisäiliöjätevedelle ei kuitenkaan toteutunut, vaan se poitettiin jätehuoltolautakunnan toimesta.
"Salossa ollaan oltu nyt pitkään tämän asian kanssa sopimuksettomassa ja laittomassa tilassa, koska meillä ei ole ollut sopimusta siitä, että Salon puhdistamo voisi ottaa vastaan lietteitä. Tässä on pyritty löytämään salolaisille edullisempaa ratkaisua. Sen verran asiaan on saatu muutosta, että umpisäiliöjätevedelle on saatu oma maksuluokkansa. Nyt on lisäksi saatu neuvoteltua tämä sopimus vuoden mittaiseksi määräaikaiseksi, jolloin tilannetta päästään arvioimaan uudelleen. Myös Salon Vesi on nostanut omia taksojaan, jotta nyt jätehuoltolautakunnan päättämät korotukset jäävät onneksi Salon eduksi, ja saadaan puskuria myös Salon puhdistamolle välttämättä eteen tuleviin investointeihin.
Maanantaina emme siis päättäneet hinnoista saati kuljetuksista, vaan Salon Veden ja LSJH:n välisestä sopimuksesta siten että meillä on myös Salon alueella virallinen lietteiden vastaanottopaikka.  Taksapäätökset tehdään siis jätehuoltolautakunnassa. Siellä toki keskustalaiset jäsenet olivat tätä nyt käyttöön tullutta tasataksaa vastaan, samoin kuin lautakunnan kaksi salolaista edustajaa (sdp ja kok).  Salon kaupunki valitti tuosta päätöksestä silloin, mutta hallinto-oikeus hylkäsi valituksen ja katsoi että taksa on maakunnallisesti tasapuolinen. Prosentuaalisesti korotukset tuntuvat tosi kovilta, vaikkakin vuositasolla tuo summa ei kovin valtava ole. Mutta siis tuntuu erittäin epäreilulta salolaisten kannalta tässä kohtaa.
Jos emme tätä sopimusta nyt olisi hyväksyneet, niin siinä tapauksessa olisivat salolaisten lietteet lähteneet vuodenvaihteen jälkeen Turkuun kuljetettaviksi. Siinä tapauksessa tämän hinnan lisäksi asukkaat olisivat joutuneet maksamaan myös tuon rahdin Turkuun.
Nämä jäteasiat ovat kovin monisyisiä, ja perustuvat jätelakiin, joka on hiukan vaikeatulkintainen ja jota meidän on kuitenkin noudatettava. Päätämme niin tai näin, niin aina lopulliset ratkaisut haetaan oikeusteitse. Näin on ollut jo vuosia."

Kommentoi kirjoitusta.

Tervetuloa takaisin

Perjantai 22.1.2021 klo 16:20 - - Ulla -

Mukavaa että löysit kotisivuilleni. Tämä foorumi on ollut suljettuna nyt vuoden verran, Suljin sen siksi, että jatkuva päivittäminen tahtoi jäädä tekemättä. Nyt kuitenkin päätin avata sivut vielä uudestaan. Tämä siksi, että kevään kuntavaalit käydään tänä vuonna hyvin poikkeuksellisissa oloissa. Normaali jalkatyö ja torielämä jää varmasti vähiin koronan vuoksi.

Ajattelin siis, että pyrin parantamaan tapani, ja kirjoittelemaan silloin tällöin tänne ajatuksiani luettavaksesi. Sivuilla olevan palautelomakkeen kautta voit myös ottaa yhteyttä, mikäli jotain on mielen päällä. 

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: kuntavaalit 2021, Salo, Keskusta

Terveisiä kaupunginhallituksesta!

Perjantai 31.3.2017 klo 10:49 - - Ulla

Kirjoitukseni Salon Keskustan vaalilehdessä 28.3

Olen neljä vuotta toiminut kaupunginhallituksen varapuheenjohtajana ja Keskustan hallitusryhmän puheenjohtajana. Lähdimme haastavasta tilanteesta tilinpäätöksen ollessa n. 40 milj. miinuksella. Takana oli iso kuntaliitos, ja meneillään Suomen suurin rakennemuutos. Salo on ollut pitkään äkillisen rakennemuutoksen aluetta, eikä tuo muutos ole aivan ohi vieläkään. Aika ajoin tulee uutisia uusista irtisanomisista. Alkukaudella kävimme läpi organisaatiota poistaaksemme kuntaliitoksesta jääneitä päällekkäisyyksiä. Teimme sopeuttamisohjelmia, ja jouduimme jopa lomautuksiin. On hyvä todeta, että tiukka kulukuri on tuonut tulosta. Viime vuoden tilinpäätös oli jopa 6 milj. ylijäämäinen.

Palvelut ovat edelleen hyvällä tasolla. Erityisesti meille Keskustan ryhmässä on ollut tärkeää, että palvelut säilyvät eri puolilla kaupunkia. Siitä kirjauksesta olemme halunneet pitää kiinni.  Ongelmana tällä hetkellä on liikenneyhteyksien puute, joka haittaa palveluiden äärelle pääsyä. Tämä on tiedostettu, ja korjausliikettä ollaan tekemässä.

Ryhmässämme on ollut rakentava ilmapiiri. Olemme tehneet hyvää yhteistyötä eri ryhmien kanssa niin oikealla kuin vasemmalla. Yhteistyötä ja entistä ennakoivampaa otetta asioihin on rakennettu nyt neljän vuoden ajan myös johtavien viranhaltijoiden kanssa luomalla uudenlaisia toimintamalleja. Tämä on sujuvoittanut päätöksentekoa, ja säästää sitä kautta aikaa ja rahaa. On Salon parhaaksi ja siksi välttämätöntä, että yhteistyö päättäjien ja viranhaltijoiden välillä on luottamuksellista, ja tavoitteet yhteisiä.

Painopistettä on viimein päästy siirtämään yhä enemmän kaupungin kehittämiseen ja elinvoimaan. Uutisia seuratessa voi todeta, että luottamus Saloon on palautumassa ja käänne parempaan on tosiasia. Osaamiskeskittymä on rakentumassa, ja monia muita hyviä hankkeita on meneillään. Yrittäjiä on rohkaistava työllistämään, ja uusia yrityksiä saatava sijoittumaan Saloon ketterällä päätöksenteolla. Tarvitsemme entistä monipuolisempaa elinkeinorakennetta, unohtamatta vireää maaseutuamme yrityksineen.

Ulla Huittinen, Kaupunginhallituksen 2. vpj

Kommentoi kirjoitusta.

Yhteistyöstä...

Maanantai 27.3.2017 klo 12:14 - -Ulla

Vesa Käiväräinen kirjoitti päivän lehdessä Salon poliittisesta ilmapiiristä. Kirjoitus oli faktoihin perustuvaa, ja näytti mielestäni juuri siltä kuin asiat ulospäin näyttävätkin.

Kun aikoinaan aloitin politiikassa, opasti eräs kokenut poliitikko minua, että runsas keskustelu valtuuston kokouksessa kertoo joko huonosta valmistelusta tai huonosta valmistautumisesta. Meillä on ryhmässämme tapana käydä keskustelut etukäteen keskenämme, ja joskus keskustelu on aika rapsakkaakin. Ryhmän puheenjohtaja on sitten se, joka sovitusti tuo kannat esiin varsinaisessa valtuuston kokouksessa. Toki jokaisella on halutessaan oikeus ja mahdollisuus käydä perustelemassa kantojaan, mutta harvemmin tuntuu jokaisella olevan tarvetta erikseen käydä todistamassa. Itse ainakin pidän kovasti siitä, että oma ryhmäni on asioihin keskittyvä ryhmä, eikä järjestä yleensä asioista mitään turhaa showta. 

Olen ollut valtuutettuna nyt kolmisenkymmentä vuotta, mutta koskaan ei ryhmässämme ole tehty ryhmäpäätöstä. Korrektia toki on, että kertoo oman kantansa ryhmäkokouksessa, jolloin on pohjaa neuvotteluille muiden kanssa ja päätöksenteko on ennakoitavampaa.

Kunnallisjärjestöllämme on avoimet kokoukset yleensä aina ennen valtuuston kokousta. Kokouksessa käsitellään valtuuston lista-asioita, ja silloin jokaisella rivijäsenelläkin on mahdollisuus tulla keskustelemaan valtuuston asioista. Toki nykyaikana kommentit ainakin allekirjoittaneelle tulevat useimmiten sähköisesti.

On tietysti katsojaystävällistä, että valtuuston kokouksessa käydään keskustelua. Melko usein se kuitenkin nykyään tuntuu olevan yksi tapa saada itseään esille ja nimeään lehteen. Niin, ja onhan siellä myös videointi, senkin vuoksi kannattaa käydä puheenvuoroja pitämässä!

Kommentoi kirjoitusta.

Kohti lapsiperheystävällisempää Saloa

Torstai 23.3.2017 klo 14:42 - - Ulla

Kirjoitukseni Salon Seudun Sanomissa 23.3

Kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen on jäämässä kuntien vastuulle sote-uudistuksen jälkeenkin. Tuo työ on hyvin laaja-alaista, ja vaatii yhteistyötä eri toimijoiden kesken. 

Hallituksen yhden kärkihankkeen tavoitteena on luoda nykyistä lapsi- ja perhelähtöisempää palvelua, joka tähtää ongelmien ennaltaehkäisyyn. Asia on hyvin tärkeä myös Salolle paitsi inhimillisesti ajatellen, niin myös siksi, että lastensuojelun menot ovat meillä korkeat. Ongelmiin pitää puuttua nykyistä varhaisemmassa vaiheessa, ja tukea perheille tarjota nykyistä aiemmin.

Hienoa on, että tämä työ on meillä Salossa jo konkreettisesti aloitettu. Meillä on nimetty työryhmä, jossa on laaja-alaisesti edustus sekä kaupungin eri toimialoilta, että eri järjestöistä.  Ryhmän tavoitteena on viedä hanketta eteenpäin, edistäen ja ohjaten kaupungin lapsi- ja perhepalveluiden kehittämistyötä.  Itse näen erityisen tärkeänä matalan kynnyksen palveluiden kehittämisen, eli perhekeskuksen toteutumisen, sekä koulujen ja oppilaitosten ottamisen saumattomasti työhön mukaan. Myös erityistason palveluiden kehittämistä täällä Salossa tarvitaan.  Yksi pieni, mutta konkreettinen osoitus työn etenemisestä on jo Salon kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluiden sivuille ilmestynyt ”Pyydä apua” – painike, jonka kautta saa nopeasti yhteyden apua tarvitessaan. 

Tein KH:n 6.2 kokouksessa aloitteen siitä, että selvitettäisiin lapsiperheneuvoston perustamista Saloon. Lapsi - ja perheneuvosto on yhteistyöfoorumi, jonka toiminnan tavoitteena on edistää lasten ja nuorten parissa toimivien järjestöjen, seurakunnan ja kaupungin välistä yhteistyöstä. Tavoitteena on, että lasten ja nuorten näkökulmaa otetaan huomioon kuntaa kehitettäessä. Neuvosto voi tehdä esityksiä ja aloitteita ja antaa lausuntoja kunnan viranomaisille lapsia ja nuoria koskevissa asioissa heidän asemansa parantamiseksi ja heidän tarvitsemiensa palveluiden kehittämiseksi. Toiminnan taustalla on halu vahvistaa Salon kaupunkialapsiystävällisenä kuntana, jossa lapsia kohdellaan tasa-arvoisena kunnan asukkaana. Heidät otetaan mukaan palveluiden suunnitteluun, arviointiin ja kehittämiseen. Monissa kunnissa tämä neuvosto jo toimii , ja nyt kun olemme Salossa Lape- hankkeessa mukana, olisi tärkeää että Saloonkin tämä saataisiin.

Kommentoi kirjoitusta.

Intohimoa kaupungin kehittämiseen!

Keskiviikko 15.3.2017 klo 19:51 - - Ulla

Uuden sukupolven organisaatio ja johtaminen, eli tuttavallisemmin USO. Salo on nyt toista kautta mukana tuossa verkostossa, joka tukee kuntia muutoksessa ja auttaa rakentamaan uutta kuntaa. Valtuustokauden vaihtuminen vaatii kaupungilta uudistumiskykyä ja muutosten hallintaa.

Eilisessä seminaarissa oli puhumassa mm. Professori Jari Stenvall Tampereen yliopistolta. Hän ihmetteli puheenvuorossaan kovasti sitä, miksi kaiken vaalikeskustelun keskiöön on nyt noussut sote-uudistus,  vaikka se ei ole varsinaisesti näiden vaalien teema. Itsekin olen sitä ihmetellyt. Oppositiopuolueet ja media ovat halunneet pitää tuota keskustelua aktiivisesti esillä näissä kuntavaaleissa. 

Stenvallin mukaan näissä vaaleissa kaikki huomio pitäisi keskittää oman kunnan intohimoiseen kehittämiseen, sotekeskustelun ja pienten yksityiskohtien sijaan. Siitä on helppo olla hänen kanssaan samaa mieltä. Intohimolla Salon ja sen elinvoimaisuuden kehittämiseen.

IMG_11382.PNG

Kommentoi kirjoitusta.

Yhteispelillä se sujuu!

Sunnuntai 12.3.2017 klo 22:35 - - Ulla

Politiikka ei perustu sooloiluun, vaan on mitä suurimmassa määrin joukkuelaji. Yksin on vaikea saada mitään isoa aikaiseksi, mutta yhteistyöllä voi saada paljon aikaan.

Paras puolue on se, jossa on parhaat tyypit. Olen viimeiset neljä vuotta toiminut Keskustan kaupunginhallitusryhmän puheenjohtajana. Meillä siinä ryhmässä, kuten koko valtuustoryhmässämme, on ollut ilo työskennellä. Meillä on hyviä tyyppejä.  Toki olemme usein eri mieltä asioista ja keskustelu on välillä aika rapsakkaakin. Kuitenkin, eteenpäin on menty yhtenäisenä joukkueena, asiat edellä. Itse ajattelenkin, että hyvän yhdessä pelaamisen tulee lähteä nimenomaan sieltä valtuustoryhmän sisältä.  Se on edellytys sujuvaan yhteistyöhön myös ryhmien kesken.

Päättyvällä vaalikaudella on kehitetty yhteistyön toimintamalleja muutenkin, pyrkien siten ennakoivampaan päätöksentekokulttuuriin. Olemme kaupunginhallituksen puheenjohtajiston kesken tietoisesti pyrkineet parantamaan vuorovaikutusta ja keskinäistä luottamusta. Se on varmasti näkynyt myös ulos kaupunkilaisten suuntaan, ja olemme saaneet kiitosta yhteishengen parantamisesta. Yllättävää kyllä, monia tahoja tuntuu se myös valtavasti harmittavan.  

Samaan aikaan on tiivistetty yhteydenpitoa myös johtavien viranhaltijoiden kanssa. Olemme esim. ottaneet käyttöön listapalaverit, joissa ennakoimme valmistelussa olevien asioiden läpimenomahdollisuuksia jo hiukan etukäteen. Se taas auttaa välttämään turhan työn tekemistä. Yhteispeli on yhteiseksi hyväksi.

Kommentoi kirjoitusta.

Uskallammeko uudistaa

Tiistai 7.3.2017 klo 13:25 - - Ulla

Tänään sairaanhoitopiirin hallituksessa muotoiltiin piirin lausuntoa soten valinnanvapaudesta. Aihe herättää luonnollisesti paljon keskustelua, sillä paljon kysymyksiä on vielä auki. Harmillista tässä keskustelussa on se, että vieläkin tuntuu monelle taholle olevan epäselvää se, tarvitaanko tällaista uudistusta ylipäätään. Oikeasti, tätä muutosta on maassamme tehty jo yli kymmenen vuotta, eri hallitusten toimesta. Suurin ongelma nykytilassa on se, että kustannukset karkaavat ja palvelut rapautuvat. 

Mikäli nyt olen oikein valmistelijoita ymmärtänyt, niin tässä uudistuksessa halutaan antaa aika paljon vastuuta alueille itselleen. Maakuntien toimijoista itsestään on tulevaisuudessa kiinni, miten saadaan lähipalvelut turvattua jatkossakin lähellä meitä käyttäjiä. Uskalletaanko tuo vastuu ottaa vastaan?

Harmitusta tuntuu nyt aiheuttavan erityisesti se, että palveluiden tuottaminen ei ole jatkossa enää mahdollista kuntien tai kuntien omistamien yhtiöiden toimesta. Toisaalta, koko uudistuksen pihvi on ollut se, että raskas ja erittäin säännelty sote-palveluiden tuottaminen otetaan pois kuntia rasittamasta, jotta niille jää enemmän resurssia keskittyä muihin asioihin, kuten elinvoimaan, sivistykseen ja ennaltaehkäisevään toimintaan.

Meillä täällä Varsinais-Suomessa ei ole varaa jäädä odottelemaan, vaan asioissa täytyy vaan mennä eteenpäin hyvässä yhteistyössä eri tahojen kanssa. Länsirannikon kolmen sairaanhoitopiirin yhteistyötä on vahvistettava, jotta pysymme samassa vaihdissa Pirkanmaan ja HUSin alueen kanssa. Vastustamalla eivät asiat etene.

Kommentoi kirjoitusta.

Kuntavaalit ihan nurkan takana

Maanantai 20.2.2017 klo 15:47 - - Ulla

Tämä hiukan tavallista pidempi vaalikausi alkaa olla lopuillaan, ja kuntavaaleihin on aikaa enää reilu kuukausi. Viikon kuluttua on ehdokaslistat oltava valmiina. Tässä on nyt vaan ollut niin paljon asioita kesken, että tuo vaalien aika on päässyt hiipimään näinkin lähelle lähes huomaamatta.

Kausi on ollut lievästi sanottuna työntäyteinen. Asioita on ollut paljon, ja ne ovat enimmäkseen olleet vaikeita, tai ainakin hankalia. Tätä kautta aloittaessamme Salon kaupungin vuoden 2012 tilinpäätös oli 40,1 miljoonaa euroa alijäämäinen. Lähdimme nykyisen kaupunginhallituksen kanssa siis liikkeelle melko haastavasta tilanteesta. Tässä välillä olemme käyneet läpi Suomen suurimman yksittäistä seutukuntaa kohdanneen rakennemuutoksen, ja samalla hioneet organisaatiota Suomen suurimman kuntaliitoksen jäljiltä.

Nyt, neljän vuoden jälkeen on aika hieno tieto se, että vuoden 2016 tilinpäätös on n. 6 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Taloutta on siis sopeutettu ja menoja leikattu merkittävästi, mutta palvelutaso on pystytty siitä huolimatta pitämään melkoisen hyvällä tasolla.

Pikkuhiljaa on pystyttävä talouden sopeuttamisen ohella suuntaamaan katseemme ynä enemmän myös kaupungin kehittämiseen. Tarvitsemme aktiivista elinvoimapolitiikkaa, uusia yrityksiä ja lisää työpaikkoja. Tarvitsemme monipuolisempaa elinkeinorakennetta. Vaalikauden loppuun osui kaksi merkittävää tulevaisuuteen vaikuttavaa päätöstä; osaamiskeskittymän perustaminen sekä uuden kaupunginjohtajan valinta. Nämä kaksi asiaa ovat sellaisia, että ne antavat meille hyvät eväät kaupungin kehittämistä ajatellen. Salo tarvitsee osansa Varsinais-Suomen positiivisesta rakennemuutoksesta.

Kevään vaaleissa valittava valtuusto tulee olemaan merkittävässä roolissa maakuntauudistuksen läpi viemisessä. Millainen on uusi kunta, mikä on kaupungin ja maakunnan välinen työnjako, miten pystymme valvomaan kaupunkimme etua suhteessa maakuntaan uudistusta tehtäessä ja sen jälkeen? Vaikka soteen liittyvät asiat lähtevät pois kaupungin päätösvallasta, jää meille silti merkittäviä, ja melko monimutkaisiakin asioita.

Olisi hyvä, jos uuteen valittavaan valtuustoon saataisiin sopivassa suhteessa kokemusta ja osaamista asioista, ja sen lisäksi uusia ihmisiä ja heidän kauttaan uusia ja raikkaita ajatuksia Salon parhaaksi.

 

Kommentoi kirjoitusta.

Rivit sekaisin

Torstai 4.6.2015 klo 17:30 - - ulla -

Pitkä matka on tultu siitä, kun kaupunginhallitus käynnisti sopeutus- ja tulevaisuusohjelman valmistelutyön. Tuo työ saatiin päätökseen tämän viikon maanantaina, kun valtuusto kevään viimeisessä kokouksessaan hyväksyi ohjelman pienin muutoksin.  Päätöksenteko sujui yllättävänkin hyvin, kun ottaa huomioon minkälainen esitys tuo kokous oli.  Vastaavaa teatteria en kunnallisissa kokouksissa ole aiemmin nähnyt. Täytyy vain olla tyytyväinen, että meillä ei valtuutettuina ole useampia asianajajia. Tämän hyväksytyn ohjelman pohjalta antaa kaupunginhallitus talousarvion valmisteluohjeen lautakunnille 15.6 pidettävässä kokouksessaan.

Tällaisina aikoina meiltä päättäjiltä vaaditaan erityisen paljon kestävyyttä. Lobbaus on ollut harvinaisen kovaa. Hyvä olisi muistaa, että päätöksiä ei pitäisi tehdä paikallislehden  tekstaripalstalla tai facebookissa.  Vastuu taloudesta on virkamiehillä ja meillä poliitikoilla.

Erityisen kova rummutus on ollut Pajulan koulun kohdalla. Lakkautusesityksen perusteena ei ole ollut se, että koulu olisi jotenkin huono. Itsekin kävin kouluun tutustumassa. Perusteet ovat olleet talouteen liittyviä.  Olen edelleen sitä mieltä, että meillä ei ole varaa pitää keskusta-alueella nykyistä määrää kaupungin tiloja tyhjäkäynnillä. Jollain tapaa palvelurakennetta on tiivistettävä, sillä se on rakennettu aivan erilaisessa tilanteessa kuin mitä nyt olemme. Siltä osin työn on siis jatkuttava. 

Opetuslautakunta, ts. lautakunnan puheenjohtaja, otti tehtäväkseen korvaavan säästön etsimisen.  Noita säästöjä tarvitsemme jatkossa edelleen ilman sitäkin, että koulu sai jatkoluvan. Vaarana on nyt se, että opetuksen sisältöön joudutaan puuttumaan entistä enemmän, kun tiloista ei pystytä tinkimään. Oman haasteensa asiaan tuo valtion taholta tulossa olevat sopeutustoimet. Vaikeita päätöksiä on siis edelleen edessäpäin.

Tämän päivän suuri uutinen oli se, että valtuuston puheenjohtaja irtaantui omista taustaryhmistään, ja ilmoitti jatkavansa sitoutumattomana valtuuston puheenjohtajana. Salon vanhat poliittiset ryhmät tuntuvat olevan tällä hetkellä enemmän ja vähemmän sekaisin. On todella valitettavaa, että näiden ryhmien sisäiset ristiriidat ja valtataistelu tuntuvat menevän kaupungin asioiden hoitamisen edelle. Tällaisina aikoina kun tarvittaisiin kaikki mahdollinen yhteistyö ja energia  siihen, miten tästä suosta nousemme. Selviytyäksemme tarvitsemme nykyistä enemmän luottamusta ja yhä parempaa kykyä tehdä päätöksiä, vaikeitakin!

 

 

Kommentoi kirjoitusta.

Päivityspaketti

Keskiviikko 6.5.2015 klo 19:58 - - ulla -

Salon kaupungin nykyinen palvelurakenne on tehty aikana, jolloin kaupungissa oli n. 6000 työpaikkaa, n. 60 miljoonaa yhteisöveron tuottoa sekä aika paljon asukkaita ja oppilaita enemmän kuin nykyään.  Nyt esitetty sopeuttamispaketti on tehty päivittämään palvelurakenne vastaamaan nykyistä tilannetta. Kaupungilla ei ole varaa eikä järkeä säilyttää palvelurakennetta, joka on rakennettu palvelemaan paljon nykyistä suurempaa ihmismäärää.

Salossa on hyvien aikojen myötä totuttu keskimääräistä parempaan palvelutasoon. On vaikea myöntää, että meillä ei ole enää mahdollisuutta ylimääräiseen hyvään. Monet muualta Saloon lähiaikoina muuttaneet tuttavani ihmettelevät, että miksi täällä valitetaan huonoista palveluista, vaikka meillä on asiat vielä todella hyvin.

Julkisessa keskustelussa on ihmetelty, miksi paketti tulee vasta nyt. Niitähän on ollut listalla jo aiemminkin, mutta kriisitietoisuus ei ilmeisesti ole ollut riittävän korkealla tasolla päätösten loppuun viemiseksi. Lisäksi, on ensin haluttu ottaa löysää pois organisaatiosta. Esimies-yt:n vaikutuksesta saimme henkilöstökustannuksia alennettua 1,5 miljoonaa vuositasolla madaltamalla organisaatiota. Lisäksi meillä on kuntaliitoksen jälkeen vähentynyt 267 vakanssia ja tullut lisää 165 vakanssia, lähinnä soteen sekä lasten ja nuorten palveluihin.  Vakanssien netto vähennys on siis ollut merkittävä.  Olemme satsanneet myös ”liinaukseen ” eli Lean-toimintaan, josta on saatu hyviä kokemuksia ja joka on jäänyt osaksi omaa toimintaa kaupungin organisaatioon.

Toinen kysymys joka on kuultu on se, että miksi aina viedään pienimmiltä ja heikompiosaisilta. Totuus on, että kaupungin budjetista n. 80 prosenttia on hyvinvointitoimialaa, toisin sanoen sosiaali- ja terveyspalveluita sekä lasten ja nuorten palveluita. Kun tarvittava säästösumma on 10 miljoonaa, on selvää että sitä ei saada kokoon muualta kuin juuri hyvinvointipalveluista. Suurimmat säästöt on saatavissa vain sieltä, missä käytetään eniten rahaa.

Viimeksi on kauhisteltu sitä, että miksi ohjelma ei mene lautakuntakäsittelyyn. Käsittääkseni on ajateltu, että paketti tulee käsitellä pakettina. Kriisiaikoina päätöksentekoa usein tiivistetään, ja kriisissähän me olemme, edelleen. Julkisen sektorin päätöksenteko on nykyisellään hyvin siiloutunutta. Asioita viedään eteenpäin toimialojen sisällä, kokonaisuutta katsomatta. Esimerkiksi Salossa on hyvinvointitoimiala budjetissa samaa sitovuustasoa, mutta sen alaisuudessa on useampi lautakunta. Jotta kokonaisuus tulisi koko ajan huomiotua, saattaa olla perusteltua viedä asia hallituksen kautta valtuustoon.  Onhan meillä myös uuteen hallintosääntöön tehty kirjaus, jonka mukaan  ”Organisointia ja johtamista koskeva päätösvalta rajataan siten, että valtuusto päättää koulujen, terveysasemien ja ympärivuorokautista hoitoa antavien vanhusten palveluyksiköiden perustamisesta ja lakkauttamisesta." Näiltä osin siis haluttiin päätösvalta siirtää lautakunnilta valtuustolle.

Itse näen, että lautakuntien jäsenillä on kyllä mahdollisuus vaikuttaa asioihin omien poliittisten ryhmiensä kautta. Ainakin meidän valtuustoryhmässämme lautakuntien edustajia ovat mukana käsittelemässä pakettia. Tämä tietysti edellyttää sitä, että ryhmän sisällä yhteistyö toimii ja luottamus on olemassa, muuten se ei onnistu.

Pakettia en nyt lähde tässä erikseen kommentoimaan. Toivon, että saamme tämänkin asian onnelliseen ja parhaaseen mahdolliseen ratkaisuun. Kun tarvittavat sopeutuspäätökset on tehty, voidaan saavuttaa työrauha ja keskittyä kaupungin kehittämiseen ja markkinoimiseen toden teolla, sillä  sen pitäisi olla ykkösprioriteetti kaiken aikaa ja meillä kaikilla jatkuvasti mielessä.

Kommentoi kirjoitusta.

Vanhemmat kirjoitukset »